Datatilkobling, innsamling, automatisering og kontroll - Oversikt - METTLER TOLEDO
Datatilkobling, innsamling, automatisering og kontroll

Datatilkobling, innsamling, automatisering og kontroll

For integrering av funksjonsdata fra metalldetektoren til produksjonslinjens informasjonssystemer

Støtte for samsvar

METTLER TOLEDO Safelines ulike datainnsamlingsalternativer tilrettelegger for at bedriften din kan tilfredsstille kravene i systemet "Hazard Analys...

METTLER TOLEDO Safelines ulike datainnsamlingsalternativer tilrettelegger for at bedriften din kan tilfredsstille kravene i systemet "Hazard Analysis and Critical Control Points" (HACCP) og andre eksterne standarder og forskrifter for mattrygghet.

Henting av data fra kritiske kontrollpunkter i produksjonsprosessen gjør det enklere å tilfredsstille GFSI-standarder og eksterne bransjestandarder som:

  • BRCs (British Retail Consortium) (BRC v6) globale standard for matsikkerhet
  • IFS (International Food Standard) (IFS v6)
  • FSSC (Foundation for Food Safety Certification) 22000 (FSSC 22000)
  • Safe Quality Food 2000 Code 7.2 (SQF 2000)
  • Nederlandsk HACCP (Hazard Analysis Critical Control Points, Nederland)
  • Alle de største forhandlerstandardene

Datainnsamling via USB-nøkler og håndholdte skrivere

Safeline metalldetektorer kan konfigureres til å inkludere porter og stikkontakter, slik at du kan samle inn data via eksterne skrivere og USB-nøkler. Du kan deretter bruke denne informasjonen til å lage databilletter eller elektroniske arkiver. Billettene du skriver ut kan brukes som bevis for rutinemessig testing og justering av innstillinger, og dataene som samles inn via USB-nøkler kan overføres og lagres elektronisk for fremtidig referanse.

Avansert integrering av fabrikkstyringssystemer

OPC DA er en av verdens raskest voksende standarder for utveksling av prosesskontrolldata. Innføringen av serverteknologien OPC DA bryter ned informasjonen fra de ulike delene av behandlings- og pakkeutstyret i forskjellige programvareformater til ett enkelt språk. For å sikre total oversikt over driftsinformasjonen, kan denne informasjonen overføres til en vert av SCADA-baserte systemer og programvareløsninger for fabrikkstyring.

Packaging Machine Language (PackML)

PackML v3.0 er den nyeste versjonen av PackML, som er laget av "Organisation of Machine Automation and Control" (OMAC). PackML har mange fellestrekk med andre grensesnitt for pakkeutstyr, og sikrer driftsmessig konsekventhet gjennom bruk av industridefinerte tilstander og moduser.

Dataene kan trekkes ut i maskinens status og modus fra alle typer kompatible metalldetektorer via en eksisterende RS232 og et Ethernet-grensesnitt, eller gjennom feltbussgrensesnitt-modulen.

Feltbussgrensesnitt-modul (FIM – Fieldbus Interface Module)

Safeline FIM er tilgjengelig for nettverkene EtherNet/IPTM og Modbus® TCP Fieldbus, og tilbyr en kobling mellom metalldetektoren og kundens feltbussnettverk som er kritisk for å kunne samle inn rikelig med viktig driftsinformasjon.

Programvare for databehandling

ProdX - Her hos METTLER TOLEDO har vi analysert de aller nyeste driftsprosessene, utfordringene og rutinene i forhold til produktinspeksjon og betydningen av økt produktivitet og produktsikkerhetskrav.

Databehandlingsprogrammet ProdX fra METTLER TOLEDO sikrer produktivitet, produktkvalitet, sikkerhet og tydelighet. ProdX gir produksjonsledelsen et vell av sanntidsinformasjon, som tilrettelegger for effektiv kontroll av produktinspeksjonsprosesser og utstyr i dagens "gjør mer med mindre"-produksjonsmiljø.

FreeWeigh.Net* – Safeline metalldetektorer er også helt kompatible med det kraftige statistiske kvalitetskontrollprogammet (SQC) FreeWeigh.Net fra METTLER TOLEDO, som dekker alle aspekter for kvalitetskontroll av emballasje og fylling for produsenter innen legemiddel- og næringsmiddelindustrien.

*Profile Advantage støtter foreløpig ikke Freeweigh.Net

USB* Datainnsamlingsfunksjonalitet

En USB-port kan spesifiseres ved bestilling av nytt utstyr. Porten kan alternativt ettermonteres på eksisterende utstyr. Med porten kan informasjon som er registrert av detektoren overføres raskt og enkelt til datamaskiner eller andre elektroniske systemer for datalagring. Dette eliminerer behovet for papirdokumenter, gir omfattende prosessdata for å påvise selskapsgjennomgang samt støtter informert beslutningstaking relatert til utbedring av prosesser.

*Metalldetektorer med HMI nøkkelpanel støtter ikke USB

Et utvalg av standardrapporter og -formater

Et utvalg at standardrapporter kan konfigureres. Dette utvalget omfatter rapporter om ytelsesverifiseringsrutiner, skiftrapporter og rapporter for "skriv ut alle"-innstillinger. Alle rapporter er tilgjengelige i formatene TXT, CSV og TSV.


Innsamling av sporbare data og ytelsesvalideringsdata, overholdelse av lover og forskrifter samt oppfyllelse av forpliktelser for selskapsgjennomgang er vesentlige krav for virksomheten din. Effektiv innsamling av data fra prosessene dine kan imidlertid være en utfordring. Løsningene for datainnsamling fra METTLER TOLEDO forenkler denne prosessen.

Safeline metalldetektorer anvender et stort utvalg av metoder for datainnsamling, slik at du alltid vil ha den rette informasjonen tilgjengelig for å oppfylle kravene til virksomheten og fra kundene. Mettler Toledo tilbyr løsninger tilpasset dine behov, enten du trenger enkle håndholdte plug-in-skrivere, datainnsamling via USB eller avanserte elektroniske tilkoblingsløsninger.

HACCP Produktinspeksjon
ProdX-programvare for produktinspeksjon

Service

Service for metalldeteksjon i industrier innen næringsmidler og legemidler

Driftstid
Support & Reperasjon
Ytelse
Vedlikehold & Optimering
Overensstemmelse
Kalibrering & Kvalitet
Ekpertise
Trening & Rådgivning
Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.