Massekomparatorer - Oversikt - METTLER TOLEDO

  Massekomparatorer

  Komparatorer fra 0,1 µg til 6000 kg

  Kontinuerlig innovasjon – Følger med inn i fremtiden

  METTLER TOLEDO komparatorer bestemmer selv den minste differansen i masse. De sørger for den høyeste oppløsningen og utmerket repeterbarhet – kritiske faktorer for ytelse innen komparativ veiing. Vi har flere modeller med lesbarhet helt ned til 0,1 μg og kapasiteter opp til 5400 kilogram.

  Maskineri og elektronikk
  XPE-SC-serien er produksjonsorientert, og tilbyr den høyeste nøyaktigheten for de laveste toleransene og sikrer ferdige komponenter og deler av topp kvalitet.

  Petrokjemikalier
  XPE-LC-serien brukes mye ved fylling av gassylindere. Dens robusthet og høye oppløsning bidrar til å redusere usikkerheter til et minimum, og forbedrer kvaliteten på gassblandingene.

  Kalibreringslaboratorier
  ComparatorPacTM er alt-i-ett-løsningen for sikker og enkel loddkalibrering som sikrer effektiv arbeidsflyt og pålitelige resultater.

  Store mengder kjemikalier
  Høyest utbytte for de høyeste kapasitetene – XPE-KC-serien bidrar til å minimere avfall ved håndtering av kjemiske komponenter under fylling, noe som gir en vesentlig reduksjon i produksjonskostnader.

  M_one og M_10 vakuummassekomparatorer
  Robotic Mass Comparators
  Automatiserte massekomparatorer

  M_one og M_10 vakuummassekomparatorer

  Robotic Mass Comparators

  Automatiserte massekomparatorer

  De verdenskjente vakuumkomparatorene med nanogramoppløsning er referansen innen massebestemmelse og brukes i nasjonale metrologiske institutter.
  Robotic solutions - extremely rapid with outstanding performance, to E1 OIML accuracy - ideal for high throughput calibration laboratories.
  Våre allsidige automatiserte massekomparatorer utfører automatiske målinger, noe som resulterer i ekstraordinær oppløsning og repeterbarhet uten sidestykke.
  Tekniske spesifikasjoner
  Kapasitet på opp til 10 kg og lesbarhet på opptil 0,1 µg
  Internasjonal referanse
  Uovertruffen repeterbarhet for oppfylling av nasjonale laboratoriekrav.
  Automatisk loddkalibrering
  Opptil 6 lodd, helautomatisk måling
  Uavbrutte målinger av flere artefakter
  Sett inn artefakter med Load-Lock under konstant vakuum
  Individuell tilgjengelighet
  Gjennom frontvindu, Load-Lock og vertikal lift
  Kontrollert miljø
  Klimet A30 & A30V for omgivelsestrykk, konstant trykk og vakuum
  Verdensomspennende sammenligning av vitenskapelige artefakter
  Eliminering av miljøpåvirkninger muliggjør sammenligning på tvers av land
  Technical Specification
  Capacity up to 20 kg and Readabilty up to 0.1 µg
  Fully Automated
  Nano-accuracy, high-speed, outstanding performance
  Maximum Efficiency
  Combine up to 4 systems to cover 0.1 µg to 20 kg
  Software Controlled
  Perform overnight measurements for best results
  Minimize Error Sources
  Eliminate errors with automatic weight handling
  Air Buoyancy Correction - Environmental Solutions
  Klimet A30 & ClimaLog30 environmental systems
  Tekniske spesifikasjoner
  Kapasitet på opp til 50 kg og lesbarhet på opptil 0,1 µg
  Ytelse uten side
  Uovertruffen nøyaktighet med kompromissløs presisjon
  Helautomatisk loddholder
  Uovertruffen nøyaktighet for fordeling av lodd
  Programvarestyrt
  Utfør målinger over natten for å oppnå best mulig resultater
  Minimimer feilkilder
  Eliminer feil med automatisk loddhåndtering
  Korriger luftoppdrift – Miljøvennlige løsninger
  Klimet A30 & ClimaLog30 miljøsystemer
  ComparatorPac™
  Systemer for volum, tetthet og magnetisme
  Manuelle massekomparatorer

  ComparatorPac™

  Systemer for volum, tetthet og magnetisme

  Manuelle massekomparatorer

  En komplett pakke med komparatorer og programvare – ComparatorPac™ er den ideelle startløsningen for enkel loddkalibrering opp til 20 kg OIML F2.
  Enkle og pålitelige løsninger for bestemmelse av volum, tetthet og magnetisme – oppfyller de høyeste kravene fra nasjonale metrologiske institutter.
  Kombinasjonen av et svært ergonomisk brukergrensesnitt og menyveiledet programvare for massesammenligning gjør operatørenes arbeid enklere og bedre.
  Tekniske spesifikasjoner
  3 XPE-komparatorer og MC Link-programvare
  Alt-i-ett-tilbud
  Kostnadseffektiv startpakke
  Kan tilpasses
  Pakken tilpasses dine lokale behov
  Øker produktiviteten
  MC Link-programvare for massekalibrering med ett tastetrykk medfølger
  Forenklet validering av anlegget
  Forhåndsvalidert programvare støtter problemfri godkjenning
  Effektiv arbeidsflyt
  Øk hastigheten på kalibreringshastigheten med opptil 40 %
  Tekniske spesifikasjoner
  Volum og tetthet: 1 g til 20 kg Magnetisme: 1 g til 50 kg
  Bruksområder
  Bestemmelse av volum, tetthet og magnetisme i lodd
  VMS for bestemmelse av tetthet og masse
  Bruk standard XPE-komparatorer – enkle og pålitelige
  VC1005X – 1 g til 1 kg
  Raske og nøyaktige bestemmelser av tetthet, ned til 1 g
  S50-K susceptometer
  Enkel og kostnadseffektiv bestemmelse av magnetisme
  Veiledet arbeidsflyt
  Programvarekontroll for drift og resultathåndtering
  Tekniske spesifikasjoner
  Kapasitet på opp til 5 000 kg og lesbarhet på opptil 0,1 µg
  Høy ytelse
  Veie- og nivelleringssystemer i ypperste klasse
  Håndfri drift av trekkvern
  Styr trekkvern ved hjelp av MC Link-programvare eller SmartSens™
  Sikrere og raskere kalibrering av lodd
  Ingen manuell avskriving, takket være MC Link
  MC Link veileder og styrer prosessen
  Veiledning på skjermen sørger for problemfri prosess
  Registrering av miljøet
  Klimet A30 & ClimaLog30 miljøsystemer
  M_one og M_10 vakuummassekomparatorer

  De verdenskjente vakuumkomparatorene med nanogramoppløsning er referansen innen massebestemmelse og brukes i nasjonale metrologiske institutter.

  Tekniske spesifikasjoner
  Kapasitet på opp til 10 kg og lesbarhet på opptil 0,1 µg
  Internasjonal referanse
  Uovertruffen repeterbarhet for oppfylling av nasjonale laboratoriekrav.
  Automatisk loddkalibrering
  Opptil 6 lodd, helautomatisk måling
  Uavbrutte målinger av flere artefakter
  Sett inn artefakter med Load-Lock under konstant vakuum
  Individuell tilgjengelighet
  Gjennom frontvindu, Load-Lock og vertikal lift
  Kontrollert miljø
  Klimet A30 & A30V for omgivelsestrykk, konstant trykk og vakuum
  Verdensomspennende sammenligning av vitenskapelige artefakter
  Eliminering av miljøpåvirkninger muliggjør sammenligning på tvers av land
  Robotic Mass Comparators

  Robotic solutions - extremely rapid with outstanding performance, to E1 OIML accuracy - ideal for high throughput calibration laboratories.

  Technical Specification
  Capacity up to 20 kg and Readabilty up to 0.1 µg
  Fully Automated
  Nano-accuracy, high-speed, outstanding performance
  Maximum Efficiency
  Combine up to 4 systems to cover 0.1 µg to 20 kg
  Software Controlled
  Perform overnight measurements for best results
  Minimize Error Sources
  Eliminate errors with automatic weight handling
  Air Buoyancy Correction - Environmental Solutions
  Klimet A30 & ClimaLog30 environmental systems
  Automatiserte massekomparatorer

  Våre allsidige automatiserte massekomparatorer utfører automatiske målinger, noe som resulterer i ekstraordinær oppløsning og repeterbarhet uten sidestykke.

  Tekniske spesifikasjoner
  Kapasitet på opp til 50 kg og lesbarhet på opptil 0,1 µg
  Ytelse uten side
  Uovertruffen nøyaktighet med kompromissløs presisjon
  Helautomatisk loddholder
  Uovertruffen nøyaktighet for fordeling av lodd
  Programvarestyrt
  Utfør målinger over natten for å oppnå best mulig resultater
  Minimimer feilkilder
  Eliminer feil med automatisk loddhåndtering
  Korriger luftoppdrift – Miljøvennlige løsninger
  Klimet A30 & ClimaLog30 miljøsystemer
  ComparatorPac™

  En komplett pakke med komparatorer og programvare – ComparatorPac™ er den ideelle startløsningen for enkel loddkalibrering opp til 20 kg OIML F2.

  Tekniske spesifikasjoner
  3 XPE-komparatorer og MC Link-programvare
  Alt-i-ett-tilbud
  Kostnadseffektiv startpakke
  Kan tilpasses
  Pakken tilpasses dine lokale behov
  Øker produktiviteten
  MC Link-programvare for massekalibrering med ett tastetrykk medfølger
  Forenklet validering av anlegget
  Forhåndsvalidert programvare støtter problemfri godkjenning
  Effektiv arbeidsflyt
  Øk hastigheten på kalibreringshastigheten med opptil 40 %
  Systemer for volum, tetthet og magnetisme

  Enkle og pålitelige løsninger for bestemmelse av volum, tetthet og magnetisme – oppfyller de høyeste kravene fra nasjonale metrologiske institutter.

  Tekniske spesifikasjoner
  Volum og tetthet: 1 g til 20 kg Magnetisme: 1 g til 50 kg
  Bruksområder
  Bestemmelse av volum, tetthet og magnetisme i lodd
  VMS for bestemmelse av tetthet og masse
  Bruk standard XPE-komparatorer – enkle og pålitelige
  VC1005X – 1 g til 1 kg
  Raske og nøyaktige bestemmelser av tetthet, ned til 1 g
  S50-K susceptometer
  Enkel og kostnadseffektiv bestemmelse av magnetisme
  Veiledet arbeidsflyt
  Programvarekontroll for drift og resultathåndtering
  Manuelle massekomparatorer

  Kombinasjonen av et svært ergonomisk brukergrensesnitt og menyveiledet programvare for massesammenligning gjør operatørenes arbeid enklere og bedre.

  Tekniske spesifikasjoner
  Kapasitet på opp til 5 000 kg og lesbarhet på opptil 0,1 µg
  Høy ytelse
  Veie- og nivelleringssystemer i ypperste klasse
  Håndfri drift av trekkvern
  Styr trekkvern ved hjelp av MC Link-programvare eller SmartSens™
  Sikrere og raskere kalibrering av lodd
  Ingen manuell avskriving, takket være MC Link
  MC Link veileder og styrer prosessen
  Veiledning på skjermen sørger for problemfri prosess
  Registrering av miljøet
  Klimet A30 & ClimaLog30 miljøsystemer

  Service

  22 30 44 90
  Kontakt service

  Utforsk våre tjenester – Skreddersydd for å passe ditt utstyr

  Vi tilbyr støtte og service for måleutstyr gjennom hele livssyklusen, fra installasjon til forebyggende vedlikehold og kalibrering til reparasjon av utstyr. 

  Driftstid
  Support & Reperasjon
  Ekpertise
  Trening & Rådgivning

  Publikasjoner

  Programmer

  Brochure : Comparator Balances Catalog
  Our complete range of Vacuum, Automated, Robotic and Manual Mass Comparators, including Volume, Density, Magnetism, Weights, Software Solutions and Wo...
  Calibration with Robotic Mass Comparators
  Calibration with Robotic Mass Comparators by METTLER TOLEDO. A robotic mass comparator is a piece of equipment used for the calibration of weights tha...
  Brochure : Software Solutions for Mass Calibration
  Clever, innovative software solutions, from stand-alone to networked systems supporting Manual, Automated and Robotic Mass Comparators.
  Efficient Mass Calibration Software
  This white paper will be of interest to anyone involved in mass calibration activities, from National Metrology Institutes (NMI's) to private calibrat...
  Influences on Mass Calibration – Minimizing Uncertainties
  Learn to minimize measurement uncertainty by controlling or correcting physical influences which affect mass calibration.
  Supporting Redefinition of the Kilogram
  The future definition of the kilogram is measured in a vacuum. Methods and equipment for storage and transfer of mass standards are presented.

  MC Link

   
   
   
   
   
   
   
  Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.