ORP-sensor – det riktige metallet for ditt ORP-bruksområde

ORP-sensor

Sensorer for oksiderings- og reduksjonspotensial (ORP)

Høyt potensial – det riktige metallet for ditt ORP-bruksområde

METTLER TOLEDO tilbyr ORP-sensorer i platina, sølv og gull for å gi best mulig støtte for bruksområdet ditt. Selv om platinasensorer dekker de fleste bruksområder, er en gullsensor det beste alternativet for prøver med høy oksidasjon. Sølvsensorer bør brukes til sølvbasert elektrokjemi, som bestemmelse av klor.

 
 

Målere

pH Meters

For å oppfylle kravene til elektrokjemisystemet ditt tilbyr vi et utvalg av stasjonære og bærbare målere, som er både profesjonelle og solide. Vår portefølje tilbyr produkter som er utformet for overholdelse, rutinemålinger og alle som jobber innenfor strenge budsjettrammer.

Stasjonære målereBærbare målere

Løsninger

pH Solutions

METTLER TOLEDO tilbyr et omfattende utvalg av buffere, standarder, elektrolytter av ypperste kvalitet samt rengjørings- og verifiseringsløsninger for bestemmelse av pH, konduktivitet, ionkonsentrasjoner,  ORP og oppløst oksygen. Alle løsninger er tilgjengelige i små volumer i enten pakker eller enkle engangsposer.

Mer om løsninger

Tjenester

Service for pH meters and sensors

Vi tilbyr ulike servicepakker avhengig av dine krav. Dette kan være alt fra profesjonell installering på stedet og konfigurasjon, til dokumentasjon på overholdelse. Hvis du ønsker full dekning utover den opprinnelige garantien, kan vi tilby en utvidet vedlikeholdspakke i form av forebyggende vedlikehold og reparasjoner.

Mer om service
 
Sensor ProductGuide

Produkter og detaljer

 
Produkter og detaljer
Filter:
Sett filter
Clear All
 
Metall
Type skjøt
Skaftmateriale
Sensortype
Skaftdiameter
Material No.: 51343200
Se detaljer
MetallPlatinaring
Type skjøtKeramikk
SkaftmaterialeGlass
SensortypeKombinert elektrode
Skaftdiameter12 mm
PrøveGenerelt
Material No.: 51343202
Se detaljer
MetallPlatinaring
Type skjøtKeramikk
SkaftmaterialeGlass
SensortypeKombinert elektrode
Skaftdiameter12 mm
PrøveStore prøver
Material No.: 51343204
Se detaljer
MetallGullring
Type skjøtKeramikk
SkaftmaterialeGlass
SensortypeKombinert elektrode
Skaftdiameter12 mm
PrøveSvært oksiderende prøver
Material No.: 51343205
Se detaljer
MetallSølvring
Type skjøtKeramikk
SkaftmaterialeGlass
SensortypeKombinert elektrode
Skaftdiameter12 mm
PrøveGenerelt
Material No.: 51343201
Se detaljer
MetallPlatinaring
Type skjøtBevegelig glasshylse
SkaftmaterialeGlass
SensortypeKombinert elektrode
Skaftdiameter12 mm
Prøveemulsjon; Generelt; avløpsvann
Material No.: 51343203
Se detaljer
MetallPlatinaring
Type skjøtKeramikk
SkaftmaterialeGlass
SensortypeKombinert elektrode
Skaftdiameter6 mm
PrøveSmå prøver
Material No.: 59904377
Se detaljer
MetallPlatinaring
Type skjøt--
SkaftmaterialeGlass
SensortypeHalvcelle
Skaftdiameter12 mm
PrøveGenerelt
Material No.: 59904391
Se detaljer
MetallSølvring
Type skjøt--
SkaftmaterialeGlass
SensortypeHalvcelle
Skaftdiameter12 mm
PrøveGenerelt
Material No.: 59904408
Se detaljer
MetallSølvspiss
Type skjøt--
SkaftmaterialePP
SensortypeHalvcelle
Skaftdiameter12 mm
PrøveGenerelt
Comparison

Dokumentasjon

Produktbrosjyrer

InLab® Sensors
The manufacturing of high quality sensors with outstanding performance not only requires technical skills and expertise but also a profound understand...

Vanlige spørsmål

Hvordan skal ORP-sensorer oppbevares?

Alle brukerhåndbøker inneholder nødvendig informasjon for langsiktig og kortsiktig oppbevaring av de respektive probene.

Generelle tips for langsiktig oppbevaring:

ORP-elektroder skal oppbevares i fukthetten fylt med referanseelektrolytt (ofte 3 mol/l KCl).

Hvordan skal en ORP-sensor rengjøres?

Flere faktorer kan føre til tilstoppinger i membranene i ORP-sensoren. Spesielt koblinger laget av keramikk eller annet porøst materiale er utsatt for tilstopping. De vanligste årsakene er oppført her, sammen med de relevante rengjøringsprosedyrene:

Tilstopping med sølvsulfid (Ag2S): Hvis referanseelektrolytten inneholder sølvioner og prøven som måles inneholder sulfider, vil koblingen kontamineres av sølvsulfidutfelling. Slik kontaminasjon i koblingen fjernes med å rengjøre den med 8 % tiokarbamid i 0,1 mol/l HCl-løsning (tiokarbamidrengjøring kan anskaffes hos METTLER TOLEDO).

Tilstopping med sølvklorid (AgCl): Sølvionene fra referanseelektrolytten kan også reagere med prøver som inneholder klorioner, noe som resulterer i AgCl-utfelling. Dette utfellingen kan fjernes ved å bløtlegge elektroden i en løsning med konsentrert ammoniakk (35 % NH3 aq.).

Blokkering med proteiner: Koblinger kontaminert med proteiner kan ofte rengjøres ved å senke elektroden ned i en pepsin/HCl (5 % pepsin i 0,1 mol/l HCl)-løsning i flere timer (pepsin/HCl-rengjøringsmiddel kan anskaffes fra METTLER TOLEDO).

Andre tilstoppinger i koblinger

Hvis koblingen er tilstoppet av andre kontaminanter, kan du prøve å rengjøre ORP-sensoren i et ultralydbad med vann eller med en 0,1 mol/l HCl-løsning.

Hvilken ORP-sensor bør jeg bruke?

Redokselektroder med platinaring er “standard” ORP-sensorer. Dette er grunnen til at vi har denne i ulike former og koblinger (f.eks. InLab® Redox Micro, InLab® Redox Pro). Redokselektroder brukes kun hvis noe i prøven reagerer kjemisk med platina – tanken bak edelmetallringen er at den ikke skal inngå i noen kjemiske reaksjoner. Ett eksempel på en situasjon der bruk av redokselektrode av platina ikke er anbefalt, er  sammen med saltsyre, ettersom det kan danne Pt-Cl-komplekser.

Know the Risk of Your pH Measurement
Ion Selective Electrode Guide – Theory and Practice
How to Measure pH in Small Samples
Join the GEP eLearning Program
pH Toolbox for Life Sciences
pH Theorie Guide
Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.