Ionselektiv elektrode: For et stort utvalg av ISE-bruksområder

Ionselektiv elektrode

Kombinasjons- og halvcelle-ISE for pålitelig ionmålinger

Målere

pH Meters

For å oppfylle kravene til elektrokjemisystemet ditt tilbyr vi et utvalg av stasjonære og bærbare målere, som er både profesjonelle og solide. Vår portefølje tilbyr produkter som er utformet for overholdelse, rutinemålinger og alle som jobber innenfor strenge budsjettrammer.

Stasjonære målereBærbare målere

Løsninger

pH Solutions

METTLER TOLEDO tilbyr et omfattende utvalg av buffere, standarder, elektrolytter av ypperste kvalitet samt rengjørings- og verifiseringsløsninger for bestemmelse av pH, konduktivitet, ionkonsentrasjoner,  ORP og oppløst oksygen. Alle løsninger er tilgjengelige i små volumer i enten pakker eller enkle engangsposer.

Mer om løsninger

Tjenester

Service for pH meters and sensors

Vi tilbyr ulike servicepakker avhengig av dine krav. Dette kan være alt fra profesjonell installering på stedet og konfigurasjon, til dokumentasjon på overholdelse. Hvis du ønsker full dekning utover den opprinnelige garantien, kan vi tilby en utvidet vedlikeholdspakke i form av forebyggende vedlikehold og reparasjoner.

Mer om service
 
Sensor ProductGuide

Produkter og detaljer

 
Produkter og detaljer
Filter:
Sett filter
Clear All
 
Tilkobling
Type skjøt
Skaftmateriale
Sensortype
Type membran
Material No.: 51344700
Se detaljer
TilkoblingBNC
Type skjøtClick & Clear™
SkaftmaterialeEpoksy
SensortypeKombinert elektrode
Type membranSolid state
IonSølv/Sulfid
Material No.: 51344800
Se detaljer
TilkoblingLemo
Type skjøtClick & Clear™
SkaftmaterialeEpoksy
SensortypeKombinert elektrode
Type membranSolid state
IonSølv/Sulfid
Material No.: 51344703
Se detaljer
TilkoblingBNC
Type skjøtClick & Clear™
SkaftmaterialeEpoksy
SensortypeKombinert elektrode
Type membranPolymer
IonKalsium
Material No.: 51344803
Se detaljer
TilkoblingLemo
Type skjøtClick & Clear™
SkaftmaterialeEpoksy
SensortypeKombinert elektrode
Type membranPolymer
IonKalsium
Material No.: 51344706
Se detaljer
TilkoblingBNC
Type skjøtClick & Clear™
SkaftmaterialeEpoksy
SensortypeKombinert elektrode
Type membranSolid state
IonKlorid
Material No.: 51344806
Se detaljer
TilkoblingLemo
Type skjøtClick & Clear™
SkaftmaterialeEpoksy
SensortypeKombinert elektrode
Type membranSolid state
IonKlorid
Material No.: 51344709
Se detaljer
TilkoblingBNC
Type skjøtClick & Clear™
SkaftmaterialeEpoksy
SensortypeKombinert elektrode
Type membranSolid state
IonCyanid
Material No.: 51344809
Se detaljer
TilkoblingLemo
Type skjøtClick & Clear™
SkaftmaterialeEpoksy
SensortypeKombinert elektrode
Type membranSolid state
IonCyanid
Material No.: 51344712
Se detaljer
TilkoblingBNC
Type skjøtClick & Clear™
SkaftmaterialeEpoksy
SensortypeKombinert elektrode
Type membranSolid state
IonKobberholdig
Material No.: 51344812
Se detaljer
TilkoblingLemo
Type skjøtClick & Clear™
SkaftmaterialeEpoksy
SensortypeKombinert elektrode
Type membranSolid state
IonKobberholdig
Material No.: 51344715
Se detaljer
TilkoblingBNC
Type skjøtClick & Clear™
SkaftmaterialeEpoksy
SensortypeKombinert elektrode
Type membranSolid state
IonFluorid
Material No.: 51344815
Se detaljer
TilkoblingLemo
Type skjøtClick & Clear™
SkaftmaterialeEpoksy
SensortypeKombinert elektrode
Type membranSolid state
IonFluorid
Material No.: 51344718
Se detaljer
TilkoblingBNC
Type skjøtClick & Clear™
SkaftmaterialeEpoksy
SensortypeKombinert elektrode
Type membranSolid state
IonJodid
Material No.: 51344818
Se detaljer
TilkoblingLemo
Type skjøtClick & Clear™
SkaftmaterialeEpoksy
SensortypeKombinert elektrode
Type membranSolid state
IonJodid
Material No.: 51344721
Se detaljer
TilkoblingBNC
Type skjøtClick & Clear™
SkaftmaterialeEpoksy
SensortypeKombinert elektrode
Type membranPolymer
IonKalium
Material No.: 51344821
Se detaljer
TilkoblingLemo
Type skjøtClick & Clear™
SkaftmaterialeEpoksy
SensortypeKombinert elektrode
Type membranPolymer
IonKalium
Material No.: 51344724
Se detaljer
TilkoblingS7
Type skjøtKeramikk
SkaftmaterialeGlass
SensortypeKombinert elektrode
Type membranNa+-Glass
IonNatrium
Material No.: 51344727
Se detaljer
TilkoblingBNC
Type skjøtClick & Clear™
SkaftmaterialeEpoksy
SensortypeKombinert elektrode
Type membranPolymer
IonNitrat
Material No.: 51344827
Se detaljer
TilkoblingLemo
Type skjøtClick & Clear™
SkaftmaterialeEpoksy
SensortypeKombinert elektrode
Type membranPolymer
IonNitrat
Material No.: 51344730
Se detaljer
TilkoblingBNC
Type skjøtClick & Clear™
SkaftmaterialeEpoksy
SensortypeKombinert elektrode
Type membranSolid state
IonBly
Material No.: 51344830
Se detaljer
TilkoblingLemo
Type skjøtClick & Clear™
SkaftmaterialeEpoksy
SensortypeKombinert elektrode
Type membranSolid state
IonBly
Material No.: 51341000
Se detaljer
TilkoblingS7
Type skjøt--
SkaftmaterialePPS
SensortypeKombinert elektrode
Type membranPolymer
IonAmmoniakk (gass)
Material No.: 51107673
Se detaljer
TilkoblingS7
Type skjøt--
SkaftmaterialePOM/PVC
SensortypeHalvcelle
Type membranPolymer
IonLitium
Material No.: 51340900
Se detaljer
TilkoblingS7
Type skjøt--
SkaftmaterialePOM/PVC
SensortypeHalvcelle
Type membranPolymer
IonAmmonium
Material No.: 51340500
Se detaljer
TilkoblingS7
Type skjøt--
SkaftmaterialePOM
SensortypeHalvcelle
Type membranSolid state
IonFluorid
Material No.: 51340263
Se detaljer
TilkoblingS7
Type skjøt--
SkaftmaterialeGlass
SensortypeHalvcelle
Type membranNa+-Glass
IonNatrium
Material No.: 51107684
Se detaljer
TilkoblingS7
Type skjøt--
SkaftmaterialePOM/PVC
SensortypeHalvcelle
Type membranPolymer
IonMagnesium
Material No.: 51107681
Se detaljer
TilkoblingS7
Type skjøt--
SkaftmaterialePOM
SensortypeHalvcelle
Type membranSolid state
IonCyanid
Material No.: 51107675
Se detaljer
TilkoblingS7
Type skjøt--
SkaftmaterialePOM
SensortypeHalvcelle
Type membranSolid state
IonSulfid
Material No.: 51340400
Se detaljer
TilkoblingS7
Type skjøt--
SkaftmaterialePOM
SensortypeHalvcelle
Type membranSolid state
IonKlorid
Material No.: 51340700
Se detaljer
TilkoblingS7
Type skjøt--
SkaftmaterialePOM/PVC
SensortypeHalvcelle
Type membranPolymer
IonKalium
Material No.: 51340600
Se detaljer
TilkoblingS7
Type skjøt--
SkaftmaterialePOM/PVC
SensortypeHalvcelle
Type membranPolymer
IonKalsium
Material No.: 51107870
Se detaljer
TilkoblingS7
Type skjøt--
SkaftmaterialePOM
SensortypeHalvcelle
Type membranSolid state
IonTiocyanat
Material No.: 51340800
Se detaljer
TilkoblingS7
Type skjøt--
SkaftmaterialePOM/PVC
SensortypeHalvcelle
Type membranPolymer
IonNitrat
Material No.: 51107678
Se detaljer
TilkoblingS7
Type skjøt--
SkaftmaterialePOM
SensortypeHalvcelle
Type membranSolid state
IonKobber
Material No.: 51340300
Se detaljer
TilkoblingS7
Type skjøt--
SkaftmaterialePOM
SensortypeHalvcelle
Type membranSolid state
IonBromid
Material No.: 51107676
Se detaljer
TilkoblingS7
Type skjøt--
SkaftmaterialePOM/PVC
SensortypeHalvcelle
Type membranPolymer
IonFluorborat
Material No.: 51107672
Se detaljer
TilkoblingS7
Type skjøt--
SkaftmaterialePOM/PVC
SensortypeHalvcelle
Type membranPolymer
IonKadmium
Material No.: 51107680
Se detaljer
TilkoblingS7
Type skjøt--
SkaftmaterialePOM
SensortypeHalvcelle
Type membranSolid state
IonJodid
Material No.: 51107674
Se detaljer
TilkoblingS7
Type skjøt--
SkaftmaterialePOM/PVC
SensortypeHalvcelle
Type membranPolymer
IonBarium
Material No.: 51107873
Se detaljer
TilkoblingS7
Type skjøt--
SkaftmaterialePOM/PVC
SensortypeHalvcelle
Type membranPolymer
IonBly
Comparison

Dokumentasjon

Produktbrosjyrer

InLab® Sensors
The manufacturing of high quality sensors with outstanding performance not only requires technical skills and expertise but also a profound understand...

Kompetanse

Fluoride Ion Selective Electrode
Download a free copy of the Fluoride Ion Selective Electrode Application Guide and get more information about theory, principle and calibration for th...
Ion Selective Electrode Guide
Receive a free copy of the Ion Selective Electrode Guide and get useful tips and hints for selected ISE applications in various industrial segments. L...

Vanlige spørsmål

Hvordan skal ionselektive elektroder oppbevares?

Alle brukerhåndbøker inneholder nødvendig informasjon for langsiktig og kortsiktig oppbevaring av de respektive sensorene. Ionselektive elektroder skal vanligvis oppbevares tørt for langsiktig oppbevaring.

Hva er rimelig responstid for en ionselektiv elektrode?

Responstiden avhenger av typen ioner samt konsentrasjonen.

Der de relativt raske sensorene for Na+ og F- har responstider på 1–3 minutter ved høyere konsentrasjoner, øker responstiden til 5–10 minutter ved målinger i de nedre deteksjonsgrensene.

Størrelsen på et ion har stor innvirkning på hvor lang tid en måling tar. Derfor tar det lenger tid å måle de fleste andre ioner. Analyse av tungmetaller som Cu2+ eller Cd2+ kan ta så lang tid som 20–30 minutter når målingen utføres nær den nedre deteksjonsgrensen.

Forsiktig og konstant røring under ionmålinger er avgjørende for å oppnå et stabilt signal så raskt som mulig. Stabilisering oppnås raskere når du går fra en lav konsentrasjon til en høyere konsentrasjon enn motsatt. Derfor er det anbefalt å alltid starte med den laveste konsentrasjonen under kalibrering og måling.

Hva er deteksjonsgrensen til en ionselektiv elektrode?

Potensialet til sensoren måles ved mange ulike konsentrasjoner av det aktuelle ionet. Én tegner en kurve over disse mV-signalene mot konsentrasjonen (logaritmisk). Denne er vanligvis S-formet; nokså flat ved høye og lave konsentrasjoner og nesten lineær midt i mellom. De angitte deteksjonsgrensene defineres av området der egenskapen er mer eller mindre lineær. Når du skal gjøre klargjøre en ISE for et annet område, må du bytte membranoverflaten (større for lavere konsentrasjoner) eller bruke et annet ionselektivt stoff i membranen.

Hva er gjennomsnittlig levetid for natrium-ISE?

En natriumselektiv elektrode er en glasselektrode som er svært lik en pH-elektrode. pH-elektroder viser en ubetydelig alkaliefeil, og amplifiseringen av “alkaliefeilen” fører til natriumselektive elektroder som responderer kun på endringer i natriumionkonsentrasjonen ved pH-verdier over 7. Derfor er levetiden til en natrium-ISE lik levetiden til en pH-elektrode, og den påvirkes av en rekke faktorer (f.eks. forhøyede temperaturer, ekstreme pH-verdier osv.).

Know the Risk of Your pH Measurement
Ion Selective Electrode Guide – Theory and Practice
How to Measure pH in Small Samples
pH Toolbox for Life Sciences
pH Theorie Guide
Denne siden er ikke optimalisert for nettleseren din. Vurder å bruke en annen nettleser eller oppgrader nettleseren til den nyeste versjonen for å sikre den beste opplevelsen