Sensor for oppløst oksygen: optisk og polarografisk bestemmelse

Sensor for oppløst oksygen

Optiske og polarografiske sensorer for korrekt bestemmelse av oppløst oksygen

IP67 for vanntette målinger

Sørger for at hele det bærbare målesystemet tåler våte og krevende omgivelser.

Alltid riktig temperatur

Den integrerte temperaturproben garanterer måling med riktig temperaturkompensasjon.

ISM® – Intelligent Sensor Management

All viktig informasjon lagres i sensoren og overføres automatisk til måleren. Et ideelt hjelpemiddel for raske og sikre resultater.

 

Målere

pH Meters

For å oppfylle kravene til elektrokjemisystemet ditt tilbyr vi et utvalg av stasjonære og bærbare målere, som er både profesjonelle og solide. Vår portefølje tilbyr produkter som er utformet for overholdelse, rutinemålinger og alle som jobber innenfor strenge budsjettrammer.

Stasjonære målereBærbare målere

Løsninger

pH Solutions

METTLER TOLEDO tilbyr et omfattende utvalg av buffere, standarder, elektrolytter av ypperste kvalitet samt rengjørings- og verifiseringsløsninger for bestemmelse av pH, konduktivitet, ionkonsentrasjoner,  ORP og oppløst oksygen. Alle løsninger er tilgjengelige i små volumer i enten pakker eller enkle engangsposer.

Mer om løsninger

Tjenester

Service for pH meters and sensors

Vi tilbyr ulike servicepakker avhengig av dine krav. Dette kan være alt fra profesjonell installering på stedet og konfigurasjon, til dokumentasjon på overholdelse. Hvis du ønsker full dekning utover den opprinnelige garantien, kan vi tilby en utvidet vedlikeholdspakke i form av forebyggende vedlikehold og reparasjoner.

Mer om service
 
Sensor ProductGuide

Produkter og detaljer

Dokumentasjon

Produktbrosjyrer

InLab® Sensors
The manufacturing of high quality sensors with outstanding performance not only requires technical skills and expertise but also a profound understand...

Programmer

Biochemical Oxygen Demand From Theory to Practice
One important analysis to assess water quality is determining the BOD (biochemical oxygen demand). BOD is an indicator of the amount of organic matter...

Vanlige spørsmål

Hvordan skal DO-sensorer oppbevares?

Alle brukerhåndbøker inneholder nødvendig informasjon for langsiktig og kortsiktig oppbevaring av de respektive probene.

Generelle tips for langsiktig oppbevaring:

  • Polarografiske DO-sensorer: med målemodul fylt med elektrolytt og med grønn beskyttelseshette montert (tørr) for å beskytte den mot mekanisk skade
  • Galvaniske DO-sensorer: i et hetteglass for oppbevaring, fylt med 10 % NaCl
  • Optiske DO-sensorer: i kalibreringsrøret, etter først å ha kontrollert at svampen er fuktet med destillert vann, eller oppbevar sensoren i et beger fylt med destillert vann

Hvordan fungerer sensoren for oppløst oksygen?

Det er tre ulike typer sensorer for oppløst oksygen:

  • Galvanisk             (LE621)
  • Polarografisk     (InLab® 605)
  • Optisk                (InLab® OptiOx™)

Galvaniske og polarografiske målesystemer er begge elektrokjemiske metoder.

Den galvaniske sensoren

Den galvaniske proben er den enkleste, fordi den produserer sin egen elektriske strøm. To poler laget av ulike metaller fører til egenpolarisering av sensoren når den senkes ned i en elektrolyttløsning. Polene er vanligvis laget av sølv og bly, og elektrolytten er kaliumhydroksid.

Polariseringen lager et potensial som fører til en reduksjon av oksygenet på overflaten av minuspolen, som fungerer som både katalysator og katode. Strømmen som produseres kan måles, og den er proporsjonal med mengden oksygen som reduseres og således også med mengden oksygen tilgjengelig i målekammeret. Selve målekammeret er adskilt fra prøven av en vanntett oksygengjennomtrengelig membran. For å sikre at konsentrasjonen av oppløst oksygen inni og utenfor målekammeret er lik, er konstant røring helt nødvendig.

Den polarografiske sensoren

Den er svært lik det galvaniske systemet, men unntak av at polariseringen av polene påvirkes av en ekstern elektronisk spenningskilde. Derfor må polarografiske sensorer polariseres i 6 timer før bruk.

Sensor for oppløst oksygen
polarografisk sensor

Den optiske sensoren

Som navnet antyder, oppdager og måler de optiske sensorene styrken på fluorescerende lys.

Blått lys (1) som avgis fra sensoren eksiterer en fluorescerende membran (2) som deretter avgir røde lysbølger (3). Disse lysbølgene danner det faktiske målesignalet, som registreres av en fotocelle (4).
På grunn av slukkingseffekten endres styrken og egenskapene til dette røde fluorescerende lyset med mengden oksygen som finnes i prøven (5).

Denne teknologien er rask og stabil, og den gir svært reproduserbare resultater.

Sensor for oppløst oksygen
optisk sensor

Kan InLab® OptiOx™-sensoren for oppløst oksygen brukes med uPlace™-elektrodearmen?

Ja, InLab OptiOx™ kan ha uPlace™-elektrodearmen montert ved bruk av en belagt, blå aluminiumsadapter som er formet som den greske bokstaven Omega. Adapteren kan monteres foran på hodet til uPlace™-elektrodearmen. Delenummeret er 30246619.

Adapteren tillater samtidig bruk av andre sensorer, som f.eks. pH- og/eller konduktivitetssensor på samme uPlace™-elektrodeholder.

Know the Risk of Your pH Measurement
Ion Selective Electrode Guide – Theory and Practice
How to Measure pH in Small Samples
Join the GEP eLearning Program
pH Toolbox for Life Sciences
pH Theorie Guide
Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.