Forbruksvarer for pH-målinger: buffere og sensorer for en rekke bruksområder

pH-sensorer, kalibreringsbuffere og stell

Pålitelige pH-målinger gjennom jevnlig sensorkalibrering og vedlikehold

pH-sensorer, kalibreringsbuffere og stell

Uansett hva du må måle, enten det er pH, ORP, ionkonsentrasjoner, konduktivitet eller oppløst oksygen (DO, BOD), gir METTLER TOLEDO deg støtten du ...

Uansett hva du må måle, enten det er pH, ORP, ionkonsentrasjoner, konduktivitet eller oppløst oksygen (DO, BOD), gir METTLER TOLEDO deg støtten du trenger basert på sin lange erfaring. Vårt fokus er på pH-målere og sensorer av høy kvalitet kombinert med enkel, intuitiv betjening og ergonomisk utforming. Den omfattende produktporteføljen dekker svært varierte elektrokjemiske bruksområder i alle sektorer og tilbyr løsninger både for komplekse applikasjoner underlagt lovbestemt kontroll og for enkle, rutinemessige målinger.

METTLER TOLEDO tilbyr pH-målere og sensorer som behøves for nøyaktige og pålitelige målinger av pH, ORP, ionkonsentrasjoner, konduktivitet og oppløst oksygen (DO, BOD):

  • Stasjonære og bærbare målere
  • Sensorer (pH, ionekonsentrasjoner, konduktivitet, oppløst oksygen (DO), ORP)
  • Løsninger: buffere, standarder, elektrolytter
  • Tjenester

METTLER TOLEDO tilbyr sensorer for pH, ORP, konduktivitet, oppløst oksygen (DO) og ionselektive sensorer. Finn den beste pH-måleren og sensoren for ditt arbeidsområde her: www.electrodes.net

Løsninger for kalibrering og vedlikehold: pH-buffere, pH-elektrolytter, rengjøringsmidler, konduktivitetsstandarder, redoks og oppløst oksygen.

Forbedre dine elektrokjemiske prosesser og lær mer om mulige risikoer. GEP-risikosjekken, en systematisk tilnærming for å maksimere nøyaktighet og reproduserbarhet som fremhever hva du kan forbedre og foreslår mulige fremgangsmåter.


Sensorer

Sensorer for pH, konduktivitet, ionkonsentrasjon, oppløst oksygen og redokspotensial.

pH sensor
Sensor
Sensor

pH sensor

Konduktivitetssensor

Ionselektiv elektrode

Høykvalitets sensorer for generelle formål samt spesialister utformet for ditt bruksområde.
Robuste konduktivitetssensorer for presis bestemmelse over hele konduktivitetsområdet.
Rask og enkel bestemmelse av konsentrasjonen til en utvalg av oppløste ioner og gasser.
Sensor
Sensor
Sensor

Sensor for oppløst oksygen

ORP-sensor

LightEdition-sensor

Optiske og polarografiske sensorer for pålitelig bestemmelse av oppløst oksygen
Nøyaktige og pålitelige sensorer som måler ORP (oksiderings- og reduksjonspotensial).
Robuste og rimelige sensorer for pH, konduktivitet og oppløst oksygen.
pH sensor

Høykvalitets sensorer for generelle formål samt spesialister utformet for ditt bruksområde.

Sensor

Robuste konduktivitetssensorer for presis bestemmelse over hele konduktivitetsområdet.

Sensor

Rask og enkel bestemmelse av konsentrasjonen til en utvalg av oppløste ioner og gasser.

Sensor

Optiske og polarografiske sensorer for pålitelig bestemmelse av oppløst oksygen

Sensor

Nøyaktige og pålitelige sensorer som måler ORP (oksiderings- og reduksjonspotensial).

Sensor

Robuste og rimelige sensorer for pH, konduktivitet og oppløst oksygen.

Buffere, løsninger og elektrolytter

Buffere, løsninger og elektrolytter. Enkel kalibrering, oppbevaring og vedlikehold

pH-buffer
pH-elektrolytt
Konduktivitetsstandard

pH-buffer

pH elektrolytt- og vedlikeholdsløsninger

Konduktivitetsstandarder

Sporbare tekniske buffere, sertifiserte buffere og NIST/DIN-buffere for jevnlige pH-kalibrering. Finnes i praktiske flasker eller poser som er enkle å bruke.
Alle løsninger som kreves for å oppbevare og vedlikeholde pH-sensorene dine og for å sikre nøyaktige målinger og maksimere sensorens levetid.
NIST-sporbare standarder, for å dekke et stort utvalg av konduktivitetskalibreringer og -verifiseringer, er tilgjengelige i praktiske flasker eller poser som er enkle å bruke.
pH-buffer, standard og elektrolytt
pH-buffer, standard og elektrolytt
pH-buffer, standard og elektrolytt

Løsning for ionselektive elektroder

ORP-buffere

Standard for oppløst oksygen

Alle løsninger som kreves for vellykkede bestemmelser av ionkonsentrasjon – fra elektrolytter, løsninger med ionstyrkeregulatorer til kalibreringsstandarder.
ORP-buffere av høy kvalitet for enkel verifisering av sensoren.
Nulloksygentabletter gjør det enkelt å lage standarder, og de er ideelle for sensorkalibrering, verifisering og kondisjonering ved lave nivåer av oppløst oksygen.
pH-buffer

Sporbare tekniske buffere, sertifiserte buffere og NIST/DIN-buffere for jevnlige pH-kalibrering. Finnes i praktiske flasker eller poser som er enkle å bruke.

pH-elektrolytt

Alle løsninger som kreves for å oppbevare og vedlikeholde pH-sensorene dine og for å sikre nøyaktige målinger og maksimere sensorens levetid.

Konduktivitetsstandard

NIST-sporbare standarder, for å dekke et stort utvalg av konduktivitetskalibreringer og -verifiseringer, er tilgjengelige i praktiske flasker eller poser som er enkle å bruke.

pH-buffer, standard og elektrolytt

Alle løsninger som kreves for vellykkede bestemmelser av ionkonsentrasjon – fra elektrolytter, løsninger med ionstyrkeregulatorer til kalibreringsstandarder.

pH-buffer, standard og elektrolytt

ORP-buffere av høy kvalitet for enkel verifisering av sensoren.

pH-buffer, standard og elektrolytt

Nulloksygentabletter gjør det enkelt å lage standarder, og de er ideelle for sensorkalibrering, verifisering og kondisjonering ved lave nivåer av oppløst oksygen.

Publikasjoner

Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.