Dråpepunkt- og mykgjøringspunktinstrument | METTLER TOLEDO

Dråpe / mykgjøringspunktinstrument

Automatiske dråpepunkt- og mykgjøringspunktinstrumenter

Et dråpepunktsystem er et analytisk instrument som brukes til å bestemme dråpepunktet og mykningspunktet for stoffer som fett, bek, polymerer og mer. Dråpepunktet er temperaturen der den første dråpen smeltet stoff faller ut. Mykningspunktet er temperaturen der det smeltede stoffet strømmer en definert avstand. Med dråpepunktsystemet fra METTLER TOLEDO oppnås både dråpepunktet og mykningspunktet helautomatisk.

Ring for tilbud
View Results ()
Filter ()

Legg til ett eller to andre produkter til sammenligningen

Advantages of the Dropping / Softening Point Apparatus

Driftstid
Support & Reperasjon
Ytelse
Vedlikehold & Optimering
Overensstemmelse
Kalibrering & Kvalitet
Ekpertise
Trening & Rådgivning

FAQs

Hva er et digitalt dråpepunktapparat?

Et digitalt dråpepunktapparat bruker en smelteovn og et videokamera til automatisk å detektere når dråpepunktet og mykgjøringspunktet inntreffer. Målingen gjøres digitalt, noe som reduserer operatørinnflytelsen betydelig. To prøver kan måles samtidig med en temperaturnøyaktighet på ned til 0,2 °C og kort oppvarmings- og avkjølingstid. Oppsettet av både smelteovnen og videobildeanalysen gjør det mulig å måle to prøver samtidig. METTLER TOLEDOs Excellence dråpepunktsystemer DP70 og DP90 fungerer både som et automatisk dråpepunktapparat og som et automatisk mykgjøringspunktapparat.

Klikk her for å lære alt du trenger å vite om måling av myknings- og dråpepunkt

Hvordan fungerer et digitalt dråpepunktapparat?

Et dråpepunktsystem fra METTLER TOLEDO er illustrert i den skjematiske tegningen under.

Dette systemet er en kombinasjon av en smelteovn og et videokamera.

Dråpepunkt og mykgjøringspunkt bestemmes ved å varme opp prøven. Smelteovnen brukes til å styre temperaturen under en analyse. Temperaturstyring og temperaturregistrering sikres av en digital temperatursensor av platina.

I METTLER TOLEDOS Excellence dråpepunktsystemer lyser et hvitbalansert LED-lys på testenheten, som består av begeret og holderen inne i smelteovnen. Det reflekterende bildet tas opp av et videokamera.

Under automatisk bestemmelse av dråpepunktet tas heledråpepunkttesten opp på video, og bildeanalysen brukes til å detektere den første dråpen som forsvinner ut av prøvebegeret idet den passerer gjennom et virtuelt hvitt rektangel under begerets åpning.. Når denne dråpen registreres, måles temperaturen i smelteovnen og registreres ved en oppløsning på 0,1 °C.

Under automatisk bestemmelse av mykgjøringspunktet, merkes den fremste ytterkanten av den mykgjorte prøven med en grenselinje i videoen. Når grenselinjen passerer en virtuell linje plassert 19 mm under begerets åpning, måles den tilsvarende temperaturen i smelteovnen og registreres ved en oppløsning på 0,1 °C.

Hvilke prøver er det vanlig å teste med dråpepunktsystemer?

Dråpepunkttestere brukes til å bestemme dråpe- og mykgjøringspunkt på salver, syntetiske og naturlige harpikser, kolofonium, spiselige lipider, fettstoffer, vokser, fettsyreestere, bek, asfalt, tjære, bitumen og mange andre materialer.

Få nyttige tips og hint for korrekt prøvepreparering av forskjellige dråpe- og mykgjøringspunktprøver.

Hvordan måler jeg dråpepunktet på korrekt måte ved lavere temperaturer?

Spiselige oljer, lipider og organiske løsemidler kan solidifiseres og måles ved lave temperaturer. Stoffer må ofte nedkjøles eller fryses i tilstrekkelig lang tid før måling av dråpepunkt. METTLER TOLEDOs DP90 Excellence-dråpepunktsystem utfører dråpepunktmålinger ned til -20 °C. Sett den separate DP90-målecellen, smelteovnen og det optiske detekteringssystemet i kjøleskap eller fryser, og la dem stå helt til ønsket temperatur er oppnådd.

Kan et dråpepunktapparat fra METTLER TOLEDO hjelpe meg med å overholde ASTM, AOCS, IP, ISO og lignende forskrifter?

METTLER TOLEDOs dråpepunktinstrumenter er i fullstendig samsvar med følgende standarder for bestemmelse av dråpepunkt og mykgjøringspunkt:

  • ASTM D3104 for automatisk bestemmelse av mykgjøringspunkt for bek
  • ASTM D3461 for automatisk bestemmelse av mykgjøringspunkt for bitumen, bek og asfalt
  • ASTM D3954 for automatisk bestemmelse av dråpepunkt for vokser
  • ASTM D6090 for automatisk bestemmelse av mykgjøringspunkt for harpikser
  • AOCS Cc 18-80 for automatisk detektering av dråpepunkt for spiselige lipider og spiselige oljer
  • Europeisk farmakope, Ph.Eur. 2.2.17 for dråpepunkt
  • IP 396 for automatisk bestemmelse av dråpepunkt av smørefett
  • ISO 4625 for bestemmelse av mykgjøringspunkt for maling og lakk
  • DIN EN 51920 for automatisk bestemmelse av mykgjøringspunkt for karbonholdig materiale


De internasjonale standardene ASTM D3104, ASTM D3461, ASTM D3954, ASTM D6090 og AOCS Cc 18-80 er spesifikt basert på automatisk bestemmelse av dråpepunkt og mykgjøringspunkt på METTLER TOLEDO-instrumenter.