Multiparametersystem for tetthetsmålere – kombinert analyse

Multiparametersystem

Du kan måle flere parametere samtidig med One Click™

 

Multiparametermålinger

Våre modulære tetthetsmålere kan oppgraderes med refraktometer, UV-VIS spektrofotometer, pH-måler, titrator eller andre instrumenter som et pola...

Våre modulære tetthetsmålere kan oppgraderes med refraktometer,UV-VIS spektrofotometer, pH-måler,titrator eller andre instrumenter som et polarimeter i et multiparametersystem. Samtidig måling av alle parametere og eksport av resultatene til LIMS, ERP eller SAP øker effektiviteten og reduserer feilkilder. Dette kan for eksempel muliggjøre automatisk analyse av drikkevarer, med måling av Brix, pH og til og med surhetsgrad med én enkelt prøvetaking.


 

Ulike prøver – flere parametere

Alle parametere bestemmes samtidig og vises på instrumentets berøringsskjerm. En datamaskin er bare nødvendig ved håndtering av en stor produktdatabase eller når data må eksporteres til LIMS eller ERP. Med LabX klient-/serverprogramvare kan datamaskinen settes opp eksternt, for eksempel på kontoret til laboratorielederen.

Spar opptil 70 % av arbeidstiden
 

I stedet for å bruke mye tid på å utføre målinger og deretter rengjøre hvert enkelt instrument, kan operatørene bruke tiden sin til mer krevende oppgaver.

Øk kapasiteten med opptil 50 %
 

Kjør serier på opptil 30 prøver med prøveveksleren SC30. En innebygd strekkodeleser identifiserer hver prøve og starter automatisk den riktige analysen.

 
multiparametersystem
multiparametersystem

Produkter og detaljer

 
Produkter og detaljer
 
Material No.: 51337023
Se detaljer
Material No.: 30019033
Se detaljer
Material No.: 30474868
Se detaljer
Material No.: 51337021
Se detaljer
Material No.: 30025477
Se detaljer
Material No.: 51105856
Se detaljer
Comparison

Dokumentasjon

Fagkunnskap

Multiparameter Analysis of Juices with One Click®
In the quality control of juices, the pH, acidity and sugar content affect both taste and shelf life. Discrete analyzers for each of these parameters...

Brosjyrer

GDRP™ Good Density and Refractometry Practice
GDRP™ – Good Density and Refractometry Practice™ is a 5-step guideline to improve your Lab process. It covers the entire lifecycle of your instrument...
EasyPlus Density and Refractometry
EasyPlus Density Meters and Refractometers offer all you need for your daily routine applications: fast measurements with automatic temperature cont...

Service

22 30 44 90
Kontakt service

Utforsk våre tjenester – Skreddersydd for å passe til utstyret ditt

Vi støtter og utfører service på måleutstyret ditt gjennom hele livssyklusen, fra installasjon til forebyggende vedlikehold og kalibrering og reparasjon av utstyr.

Internettkurs/webinarer
Density Measurement Guide
Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.