Flash differensiell skannekalorimetri (Flash DSC) | METTLER TOLEDO
 
Meny
Flash differanseskanning kalorimetri(Flash DSC)

Flash differanseskanning kalorimetri(Flash DSC)

Flash differensiell skannekalorimetri er det ideelle tillegget til konvensjonell DSC

Flash differensiell skannekalorimetri (Flash DSC)

Flash DSC 2+ Differensiell skannekalorimetri, DSC, er den viktigste metoden i termisk analyse. Den måler varmeflyten til eller fra en prøve som en...

Flash DSC 2+

Differensiell skannekalorimetri, DSC, er den viktigste metoden i termisk analyse. Den måler varmeflyten til eller fra en prøve som en funksjon på temperatur eller tid og muliggjør således kvantitativ måling av fysiske overganger og kjemiske reaksjoner.

 

Flash differensiell skannekalorimetri revolusjonerer hurtigskannende DSC.

Flash DSC 2+ kan analysere reorganiseringsprosesser som tidligere var umulig å måle. Flash DSC 2+ er det ideelle supplementet til konvensjonell DSC. Oppvarmingshastighetene dekker nå et område på over 7 dekader.

 

Med Flash DSC 2+ kan du klargjøre prøver med definerte strukturer for eksempel ved rask nedkjøling i injeksjonsstøpeprosesser. Anvendelse av ulike nedkjølingshastigheter har innvirkning på krystalliseringsegenskapene og prøvens struktur. Bruken av høye oppvarmingshastigheter gjør det mulig å analysere materialer uten å bli forstyrret av omorganiseringsprosesser – det er ikke tid til at slike prosesser kan forekomme.

 

Flash differensiell skannekalorimetri er også den ideelle metoden for å studere krystalliseringskinetikk.

På konvensjonelle DSC-instrumenter måles prøven i en digel for å beskytte sensoren. Digelens varmekapasitet og varmekonduktivitet har imidlertid betydelig innvirkning på instrumentet. I Flash DSC 2+ plasseres prøven direkte på MultiSTAR-brikkesensoren. Den patenterte, dynamiske kontrollkretsen for effektkompensering gjør det mulig å utføre målinger med minimalt støynivå ved høye oppvarmings- og nedkjølingshastigheter.

 

Komplett system for termisk analyse

Et komplett system for termisk analyse består av fire ulike måleteknikker. Hver av teknikkene karakteriserer prøven på en forskjellig måte. Kombinasjonen av alle resultatene gjør tolkingen enklere. I tillegg til å måle varmeflyt ved bruk av DSC eller Flash, måler de andre instrumentene vekttap (TGA), endringer i lengde (TMA) eller den   mekaniske modulen (DMA). Alle disse mengdene endres som en funksjon av temperaturen.


Abonner på nyhetsbrevet TA eNewsletter

Termisk analyse – Kvartalsvise nyheter om bruksområder, nettseminarer, kurs og veiledningsvideoer

⭢ Thank you for subscribing. You will receive your newsletter shortly.
⭢ There was a server error. Please try again later.

Produkter og detaljer

 
Produkter og detaljer
 
Cooling Rate (/min)
Heating Rate (/min) –
Material No.: 30424745
Se detaljer
Cooling Rate (/min)6 K – 2,400,000 K
Heating Rate (/min) –6 K – 3,000,000 K
Comparison

Dokumentasjon

Produktbrosjyre

Flash DSC 2+ Product Brochure
Differential Scanning Calorimetry (DSC) is the most important method in thermal analysis. It measures the heat flow to or from a sample as a function...

Brosjyrer

Flash DSC 2+ Product Brochure
Differential Scanning Calorimetry (DSC) is the most important method in thermal analysis. It measures the heat flow to or from a sample as a function...
STARe Excellence Software Brochure
Thermal analysis is a well-established analytical method that is widely used in many different fields. It provides laboratories with valuable results...

Service

22 30 44 90
Kontakt service

Sjekk våre tjenester – Skreddersydd for å passe ditt utstyr

Vi tilbyr støtte og service for måleutstyr gjennom hele livssyklusen, fra installasjon til forebyggende vedlikehold og kalibrering, inkludert reparasjon av utstyr.

Driftstid
Support & Reperasjon
Ytelse
Vedlikehold & Optimering
Overensstemmelse
Kalibrering & Kvalitet
Ekpertise
Trening & Rådgivning

Bruksområder

Nye bruksområder, gjennomgang av analytiske emner, praktiske tips

Thermal Analysis Applications
Thermal Analysis Techniques for the Chemical Industry – Theory and Applications
Heat capacity determination of metals above 700 °C
Differential Scanning Calorimetry (DSC) Webinar
Thermal Analysis Applications for the Characterization of Food
The Characterization of Pharmaceuticals Using Thermal Analysis
Thermal Analysis Applications for the Petrochemical Industry
High-Speed DSC – Obtain Unique Insights into Your Materials
Thermal Analysis Guide
Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.