Differensiell skannekalorimetri (DSC) - METTLER TOLEDO
 
Meny
Differensiell skannekalorimetri (DSC)

Differensiell skannekalorimetri (DSC)

Temperaturen for glassovergang og krystallisering med differensiell skanne-kalorimetri.

Differensiell skannekalorimetri (DSC)

Differensiell skannekalorimetri (DSC) er den hyppigst brukte termiske analyseteknikken. DSC måler entalpiendringer i prøver som følge av endringer ...

Differensiell skannekalorimetri (DSC) er den hyppigst brukte termiske analyseteknikken. DSC måler entalpiendringer i prøver som følge av endringer i fysiske og kjemiske egenskaper som en funksjon av temperatur eller tid.

 

DSC-enheten bruker en nyskapende DSC-sensor med 120 termokoplinger som garanterer uslåelig følsomhet og enestående oppløsning. Måleprinsippet differensiell skannekalorimetri (DSC) måler forskjellen mellom varmestrømmen fra prøvesiden og referansesiden av en sensor som funksjon av temperatur eller tid.

 

Fysikken i differensiell skannekalorimetri

Forskjellene i varmestrøm øker når en prøve absorberer eller avgir varme som følge av termiske virkninger som smelting, krystallisering, kjemiske reaksjoner, polymorfiske overganger, fordamping og mange andre prosesser. Spesifikk varmekapasitet og endringer i varmekapasitet, for eksempel under en glassovergang, kan også fastsettes ut fra forskjellen i varmestrøm.

 

Temperaturområde og kjølealternativer

Du kan tilpasse systemet til dine krav avhengig av temperaturområdet der du vil måle. IntraCooler er et forseglet system som bare krever strømforsyning. Derfor er det spesielt egnet på steder der flytende nitrogen er uønsket eller utilgjengelig. Kjøling med flytende nitrogen gir økt fleksibilitet fordi den gjør det mulig å måle over hele temperaturområdet.

Opplev det ypperste innen brukervennlighet, takket være eksperimentoppstart med One Click™ og innebygget gasshåndtering. En smart, fabrikkutholdenhetstestet automatisk prøvetaker med enkelaksemoment og fleksibel digelbehandling sørger for effektiv og pålitelig rutinemessig drift, døgnet rundt.

 


Abonner på nyhetsbrevet TA eNewsletter

Termisk analyse – Kvartalsvise nyheter om bruksområder, nettseminarer, kurs og veiledningsvideoer

⭢ Thank you for subscribing. You will receive your newsletter shortly.
⭢ There was a server error. Please try again later.

Produkter og detaljer

 
Produkter og detaljer
 
Maksimal kapasitet
Se detaljer
Material No.: 30139230
Se detaljer
Comparison

Dokumentasjon

Brosjyrer

DSC 3 Product Brochure
Differential scanning calorimetry (DSC) is the most frequently used thermal analysis technique. DSC measures enthalpy changes in samples due to chang...
DSC 3+ Product Brochure
Differential scanning calorimetry (DSC) is the most frequently used thermal analysis technique. DSC measures enthalpy changes in samples due to change...
STARe Excellence Software Brochure
Thermal analysis is a well-established analytical method that is widely used in many different fields. It provides laboratories with valuable results...
The Future of Thermal Analysis Brochure
Thermal Analysis comprises a group of techniques that measure the physical or chemical properties of a sample as a function of temperature or time whi...

Datablad

DSC-Microscopy System Datasheet
The system provides images of samples at predefined temperature or time intervals. A further evaluation possibility is to quantify color differences b...
DSC-Photocalorimetry System Datasheet
The photocalorimeter accessory is used in combination with the METTLER TOLEDO DSC 1 or DSC82xe and extends the application possibilities of DSC into t...
The MultiSTAR® DSC Sensor Family Datasheet
The sensor is the heart of any DSC measuring cell. Ideally a modern DSC sensor should be very sensitive, have a fast response, a baseline that is abso...
DSC-Chemiluminescence System Datasheet
The high-pressure DSC-CL combination has the potential to replace the traditional timeconsuming oven aging tests in the prescreening phase of novel po...
STARe Software Option IsoStep Datasheet
This new software option allows thermal effects that occur simultaneously to be separated from one another. A typical IsoStep™ temperature program con...
STARe Software Option Advanced Model Free Kinetics
STARe software’s Advanced Model Free Kinetics (Advanced MFK) program helps in the investigation and optimization of a process. It allows the predictio...
STARe Software Option Mathematic Datasheet
This evaluation option offers you a number of useful routines that can be applied to all curves. Besides the purely mathematical functions such as int...
STARe Software Option nth Order Kinetics
Kinetic models are suitable for the analysis and simulation of chemical reactions. The software option calculates kinetic parameters based on one or m...
Thermal Analysis Option User Rights Datasheet
The User Rights software option allows you to give each user not only a unique user ac-count but also a specific role. The use of individual user acco...
STARe Software Option Conditional Experiment Termination Datasheet
This software option is the right tool for all cases where the experimental time has to be kept as short as possible. It enables you to terminate a me...

Service

22 30 44 90
Kontakt service

Sjekk våre tjenester – Skreddersydd for å passe ditt utstyr

Vi tilbyr støtte og service for måleutstyr gjennom hele livssyklusen, fra installasjon til forebyggende vedlikehold og kalibrering, inkludert reparasjon av utstyr.

Driftstid
Support & Reperasjon
Ytelse
Vedlikehold & Optimering
Overensstemmelse
Kalibrering & Kvalitet
Ekpertise
Trening & Rådgivning

Bruksområder

Nye bruksområder, gjennomgang av analytiske emner, praktiske tips

Thermal Analysis Applications
Thermal Analysis Techniques for the Chemical Industry – Theory and Applications
Heat capacity determination of metals above 700 °C
Differential Scanning Calorimetry (DSC) Webinar
Thermal Analysis Applications for the Characterization of Food
The Characterization of Pharmaceuticals Using Thermal Analysis
Thermal Analysis Applications for the Petrochemical Industry
High-Speed DSC – Obtain Unique Insights into Your Materials
Thermal Analysis Guide
Subscribe for the TA eNewsLetter
⭢ Thank you for subscribing. You will receive your newsletter shortly.
⭢ There was a server error. Please try again later.
Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.