Differensiell skannekalorimetri (DSC) - METTLER TOLEDO
Differensiell skannekalorimetri (DSC)

Differensiell skannekalorimetri (DSC)

Temperaturen for glassovergang og krystallisering med differensiell skanne-kalorimetri.

 

Differensiell skannekalorimetri (DSC)

Differensiell skannekalorimetri (DSC) er den hyppigst brukte termiske analyseteknikken. DSC måler entalpiendringer i prøver som følge av e...

Differensiell skannekalorimetri (DSC) er den hyppigst brukte termiske analyseteknikken. DSC måler entalpiendringer i prøver som følge av endringer i fysiske og kjemiske egenskaper som en funksjon av temperatur eller tid.

 

DSC-enheten bruker en nyskapende DSC-sensor med 120 termokoplinger som garanterer uslåelig følsomhet og enestående oppløsning. Måleprinsippet differensiell skannekalorimetri (DSC) måler forskjellen mellom varmestrømmen fra prøvesiden og referansesiden av en sensor som funksjon av temperatur eller tid.

 

Fysikken i differensiell skannekalorimetri

Forskjellene i varmestrøm øker når en prøve absorberer eller avgir varme som følge av termiske virkninger som smelting, krystallisering, kjemiske reaksjoner, polymorfiske overganger, fordamping og mange andre prosesser. Spesifikk varmekapasitet og endringer i varmekapasitet, for eksempel under en glassovergang, kan også fastsettes ut fra forskjellen i varmestrøm.

 

Temperaturområde og kjølealternativer

Du kan tilpasse systemet til dine krav avhengig av temperaturområdet der du vil måle. IntraCooler er et forseglet system som bare krever strømforsyning. Derfor er det spesielt egnet på steder der flytende nitrogen er uønsket eller utilgjengelig. Kjøling med flytende nitrogen gir økt fleksibilitet fordi den gjør det mulig å måle over hele temperaturområdet.

Opplev det ypperste innen brukervennlighet, takket være eksperimentoppstart med One Click™ og innebygget gasshåndtering. En smart, fabrikkutholdenhetstestet automatisk prøvetaker med enkelaksemoment og fleksibel digelbehandling sørger for effektiv og pålitelig rutinemessig drift, døgnet rundt.

 


 

Produkter og detaljer

 
Produkter og detaljer

Dokumentasjon

Brosjyrer

DSC 3
Differential scanning calorimetry (DSC) is the most frequently used thermal analysis technique. DSC measures enthalpy changes in samples due to chang...
DSC 3+
Differential scanning calorimetry (DSC) is the most frequently used thermal analysis tech-nique. DSC measures enthalpy changes in samples due to chang...
STARe Excellence Software Brochure
Thermal analysis is a well-established analytical method that is widely used in many different fields. It provides laboratories with valuable results...
The Future of Thermal Analysis Brochure
Thermal Analysis comprises a group of techniques that measure the physical or chemical properties of a sample as a function of temperature or time whi...

Datablad

DSC-Photocalorimetry System Datasheet
The photocalorimeter accessory is used in combination with the METTLER TOLEDO DSC 1 or DSC82xe and extends the application possibilities of DSC into t...
DSC-Microscopy System Datasheet
The system provides images of samples at predefined temperature or time intervals. A further evaluation possibility is to quantify color differences b...
DSC-Chemiluminescence System Datasheet
The high-pressure DSC-CL combination has the potential to replace the traditional timeconsuming oven aging tests in the prescreening phase of novel po...
The MultiSTAR® DSC Sensor Family Datasheet
The sensor is the heart of any DSC measuring cell. Ideally a modern DSC sensor should be very sensitive, have a fast response, a baseline that is abso...
TOPEM – The Advanced Multi-Frequency TMDSC Technique
TOPEM® is an advanced technique of temperature modulated DSC, which permits the simultaneous determination of sample properties as a function of time...

Service

22 30 44 90
Kontakt service

Sjekk våre tjenester – Skreddersydd for å passe ditt utstyr

Vi tilbyr støtte og service for måleutstyr gjennom hele livssyklusen, fra installasjon til forebyggende vedlikehold og kalibrering, inkludert reparasjon av utstyr.

Bruksområder

Nye bruksområder, gjennomgang av analytiske emner, praktiske tips

Thermal Analysis Applications
Differential Scanning Calorimetry (DSC) Webinar
Thermal Analysis Techniques for the Chemical Industry – Theory and Applications
Thermal Analysis Applications for the Petrochemical Industry
Heat capacity determination of metals above 700 °C
Thermal Analysis Applications for the Characterization of Food
The Characterization of Pharmaceuticals Using Thermal Analysis
Thermal Analysis Guide
High-Speed DSC – Obtain Unique Insights into Your Materials
Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.