Tireringssensorer
Titreringssensorer

Tireringssensorer

Perfekt designet - sertifisert kvalitet

Med et bredt utvalg av sensorer i høy kvalitet -
dedisert til ditt titreringsformål

Plug & Play-sensorer Excellence-serie for titrering - sikker håndtering takket være Sensor Chip  Koble til Plug & Play-sensoren til ...

Plug & Play-sensorer Excellence-serie for titrering - sikker håndtering takket være Sensor Chip 
Koble til Plug & Play-sensoren til Excellence-titratoren og den vil automatisk gjenkjennes og er klar til bruk. Sensortype, serienummer, kalibreringsdata og validitetsperiode så vel som funksjonsperiode lagret i Sensor Chip, blir lest inn automatisk. Du vil alltid være sikker på at du bruker den rette elektroden i god tilstand.


pH-glassensorer
Metallsensorer
Fotometriske sensorer

pH-glassensorer

Metallsensorer

Fotometriske sensorer

Et bredt område av kombinerte glass pH-elektroder for vannholdige, ikke-vannholdige eller medier med lavioniske styrker og for små og vanskelige prøver.
Utvalget av metallsensorer inkluderer sølvringsensorer for presipiteringstitreringer, en platinaringsensor for alle redox-titreringer og en dobbel platinastiftelektrode for voltametrisk eller amperome...
For mange titreringsoppgaver, som for eksempel automatisert måling av metallioner med EDTA, er fotometrisk indikasjon ved hjelp av en fargeindikator den beste løsningen.
Overflateaktive sensorer
Temperaturføler
Ion selective sensors (ISE)

Overflateaktive sensorer

Temperatur og referansesensorer

Ion selective sensors (ISE)

METTLER TOLEDO tilbyr flere metoder for titrering av overflateaktive stoffer, med mulighet for det relevante valg for den aktuelle prøven.
Temperatursensor, glassreferanseelektrode, plastreferanseelektrode for flussyreholdige prøver.
Med de nye egenskapene til moderne titratorer, er det mulig å automatisere målingen av ioneinnhold på noen få minutter ved hjelp av en ioneselektiv elektrode (ISE).
Termometrisk sensor
titrator sensors

Termometrisk sensor

EasyPlus™ Sensors

Den nye Thermotrode™ gir nøyaktig bestemmelse av syretallet i et stort utvalg petrokjemiske produkter ved bruk av en rask og enkel metode.
The titration glass EasyPlus™ Sensors for routine acid / base application in aqueous media, or nonaqueous solutions are specially developed for use with the EasyPlus™ Titrators.
pH-glassensorer

Et bredt område av kombinerte glass pH-elektroder for vannholdige, ikke-vannholdige eller medier med lavioniske styrker og for små og vanskelige prøver.

Metallsensorer

Utvalget av metallsensorer inkluderer sølvringsensorer for presipiteringstitreringer, en platinaringsensor for alle redox-titreringer og en dobbel platinastiftelektrode for voltametrisk eller amperome...

Fotometriske sensorer

For mange titreringsoppgaver, som for eksempel automatisert måling av metallioner med EDTA, er fotometrisk indikasjon ved hjelp av en fargeindikator den beste løsningen.

Overflateaktive sensorer

METTLER TOLEDO tilbyr flere metoder for titrering av overflateaktive stoffer, med mulighet for det relevante valg for den aktuelle prøven.

Temperaturføler

Temperatursensor, glassreferanseelektrode, plastreferanseelektrode for flussyreholdige prøver.

Ion selective sensors (ISE)

Med de nye egenskapene til moderne titratorer, er det mulig å automatisere målingen av ioneinnhold på noen få minutter ved hjelp av en ioneselektiv elektrode (ISE).

Termometrisk sensor

Den nye Thermotrode™ gir nøyaktig bestemmelse av syretallet i et stort utvalg petrokjemiske produkter ved bruk av en rask og enkel metode.

titrator sensors

The titration glass EasyPlus™ Sensors for routine acid / base application in aqueous media, or nonaqueous solutions are specially developed for use with the EasyPlus™ Titrators.

Publikasjoner

Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.