Smeltepunktinstrumenter | METTLER TOLEDO
Smeltepunktapparat

Smeltepunktapparat

Excellence-instrumenter for bestemmelse av automatisk smeltepunkt, kokepunkt, tåkepunkt, slip-smeltepunkt

Automatiske smeltepunktinstrumenter

I motsetning til tidkrevende og feilutsatte manuelle målinger, er det ikke behov for kontinuerlig visuell observasjon med våre Excellence smeltepun...

I motsetning til tidkrevende og feilutsatte manuelle målinger, er det ikke behov for kontinuerlig visuell observasjon med våre Excellence smeltepunktsystemer. Måling utføres helt automatisk, og lysfølere kombinert med videoobservasjon sikrer pålitelige målinger av smeltepunkt, smelteområde, slip-smeltepunkt, kokepunkt og tåkepunkt. Statistisk analyse med standardavvik og gjennomsnitt gir deg full tillit til dataene dine.

Sikre fullstendig samsvar med relevante nasjonale og nasjonale standarder og normer, som Ph.Eur. 2.2.60, USP<741>, Ch.P. 0612 og japansk JIS


smeltepunktapparat
Smeltepunktinstrument
smeltepunktapparat
Smeltepunktenhet
Smeltepunktmaskin
smeltepunktapparat

Produkter og detaljer

Dokumentasjon

Brosjyrer

Excellence Melting Point Systems
Simple, efficient, and trustworthy, MP55, MP70, MP80 and MP90 melting point systems cover a wide range of applications and specifications, from meltin...

Datablad

MP55 Melting Point System
Simply to the point. Everything needed for the simple and automatic determination of melting point and slip melting points.
MP70 Melting Point System
Strong performance. The MP70 is the ideal choice for melting point and melting range determinations.
MP80 Melting Point System
Maximum flexibility. Optimized for diverse tasks, the MP80 offers One Click™ melting point, boiling point, cloud point and slip melting points.
MP90 Melting Point System
Efficiency at the highest level. The MP90 is optimized for the highest throughput.
LabX™ Thermal Values - Laboratory Software for Melting Point Excellence Systems
Professional PC laboratory software for MP70, MP80, and MP90
MP VPac™ Performance Verification
Performance verification by temperature calibration is the recommended workflow to ensure faultless routine operation of the melting point instrument...
Comprehensive and useful MP and DP accessories
The comprehensive and useful MP and DP accessories from METTLER TOLEDO facilitate and secure a crucial part of the melting, dropping or softening poin...
Equipment Qualification for Melting Point
Our EQPac service solution provides an onsite, fully-documented, professional installation and qualification service to ensure regulatory compliance a...

Saksstudier

Minimize DO Sensor Maintenance Case Study
This case study explores how EDP Group, which operates one of Brazil's largest power plants, needed to minimize DO sensor maintenance within the plant...
How Ricola Ensures the Quality of Their Lozenges
Ricola uses METTLER TOLEDO volumetric Karl Fischer titrators to monitor water content during production of their famous lozenges. The successful colla...
Thermal Analysis UserCom 19
Thermal analysis applications, including useful tips for performing DSC measurements at high heating rates.
Thermal Analysis UserCom 25
Thermal analysis applications, including useful tips for choosing the right baseline. The detection and evaluation of weak sample effects in DSC, is a...
Analytical Chemistry UserCom 13
Clever and secure sample handling with the LabX® SmartCodes™. Manage large sample numbers efficiently with the Sample Handler. Density and API gravi...
Analytical chemistry techniques
Insights into KF titration with Mapei. Coty's high efficiency quality assurance lab. Dihon Pharmaceuticals: automation of MP analyses. Comparative stu...
Analytical Chemistry UserCom 10
Sulfate determination. Analysis of dietary supplements: turbidimetric titration of chondroitin sulfate. Tips & Hints: How to transfer your density a...
Thermal Analysis UserCom 12
Thermal analysis applications, including useful tips for interpreting DSC curves (Part 2: Isothermal measurements).
Thermal Analysis UserCom 22
Thermal analysis applications, including useful tips for method development (Part 2).
Thermal Analysis UserCom 38
Thermal analysis applications, including useful tips for curve interpretation (Part 1: Variation of experimental conditions).

Vanlige spørsmål

Hva er et digitalt smeltepunktapparat?

Et digitalt smeltepunktinstrument bruker en smelteovn og et videokamera for å måle endringen i lysoverføring i forhold til den målte temperaturen i smelteovnen for å bestemme smeltepunktet.

Denne smeltepunktmålingen gjøres digitalt, og operatørinnvirkningen er vesentlig redusert. Opptil 6 prøver kan måles samtidig med en nøyaktighet på ned til 0,2 °C og kort oppvarmings- og avkjølingstid.

METTLER TOLEDOs smeltepunktmåler er liten i størrelse og passer på alle laboratoriebenker.

digitalt smeltepunktapparat
digitalt smeltepunktapparat

Hvordan fungerer et digitalt smeltepunktapparat?

Et smeltepunktsystem fra METTLER TOLEDO er illustrert i den skjematiske tegningen under.

Skjematisk tegning over et smeltepunktsystem
Skjematisk tegning over et smeltepunktsystem

Dette systemet er en kombinasjon av en smelteovn og et videokamera.

Smeltepunkt bestemmes ved å varme opp prøven. Smelteovnen brukes til å styre temperaturen under en analyse. Temperaturstyring og temperaturregistrering sikres av en digital temperatursensor av platina.

Prøven plasseres inni et glasskapillærrør og settes inn i smelteovnen. Under oppvarmingen, når smeltingen finner sted, endres lysoverføringen gjennom prøven: Når materialet er fast og opakt, overføres mindre lys gjennom stoffet. Når et materiale er flytende og mer transparent, overføres mer lys. Denne endringen i lysoverføring kan enkelt detekteres med et videokamera og er derfor en pålitelig metode for detektering av smeltepunktet for et stoff.

Kort sagt er dette det som kreves for helautomatisk bestemmelse av smeltepunkt.

Alle resultater, måledata og videofiler lagres på smeltepunktenheten, og en labrapport kan opprettes helt automatisk.

Hvilke prøver kan måles med et digitalt smeltepunktapparat?

Bestemmelse av smeltepunkt kan utføres på prøver av krystallinsk pulver.

Hva består en tilbehørseske for smeltepunktmåling av?

Under prøveopparbeidelse males et tørt pulvermateriale i en morter og fylles opp i kapillærrørene, som deretter settes inn i smelteovnen. Tilbehørsesken for smeltepunktmåling fra METTLER TOLEDO inneholder alt du trenger for opparbeiding av nøyaktige og reproduserbare prøver.

Tilbehørsesken for smeltepunktmåling er en del av standardleveransen for MP90, og den er anbefalt som tilbehør til MP55-, MP70- og MP80-instrumentene.

Tilbehørseskene for smeltepunktmåling er tilgjengelige med standardstoffer og USP-referansestoffer. Tilbehørsesken for smeltepunktmåling inneholder to sett med 150 smelterørkapillærrør, tre METTLER TOLEDO-smeltepunktreferansestoffer eller USP-smeltepunktreferansestandarder, en agatmorter og støter, pinsett, en spatel og fem verktøy for fylling av kapillærrør (bilde 1):

Bilde 1: Tilbehørseske for smeltepunktmåling, som inneholder alt nødvendig utstyr for smeltepunktmåling og smeltepunktstandarder for kalibrering av smeltepunkttester.
Bilde 1: Tilbehørseske for smeltepunktmåling, som inneholder alt nødvendig utstyr for smeltepunktmåling og smeltepunktstandarder for kalibrering av smeltepunkttester.

Hvordan kalibreres og justeres et digitalt smeltepunktapparat?

Hvis vi vil være sikker på at smeltepunktanalysatoren leverer riktige resultater, må vi verifisere dens målenøyaktighet. Ettersom det ikke er mulig å måle prøvetemperaturen direkte ved bruk av et sertifisert termometer, måles temperaturnøyaktigheten ved bruk av referansestoffer; helst med sertifiserte temperaturverdier. Deretter kan vi sammenligne de nominelle verdiene inkludert toleransene med de faktiske, målte verdiene.

Hvis kalibreringen mislykkes, noe som betyr at de målte temperaturverdiene ikke samsvarer med det sertifiserte, nominelle verdiområdet til de respektive referansestoffene, må instrumentet justeres.

Instrumentet må justeres med minst to referansestoffer som omfatter hele det nødvendige smelteområdet. Kalibreringen må utføres med smeltepunktet for minst ett referansestoff innenfor det nødvendige temperaturområdet. Den nye justeringen må kontrolleres med et annet referansestoff enn det som ble brukt til justeringen.

Vi anbefaler på det sterkeste at du bruker METTLER TOLEDO-smeltepunktstandarder til kalibrering og justering av MP Excellence-instrumenter. Hvert smeltepunktreferansestoff leveres med et sertifikat, og både nominelt farmakopesmeltepunkt og termodynamisk smeltepunkt er oppgitt på etiketten. Stoffene identifiseres på sikker måte gjennom to strekkoder på fyllekoden og lotnummeret.

Følgende tabell viser en oversikt over METTLER TOLEDO-referansestoffer:

METTLER TOLEDO tilbyr også en ytelsesverifiseringspakke for smeltepunkt, MP VPac™, og denne inneholder forhåndsfylte, forseglede kapillærrør til bruk under instrumentverifisering.

Hvor mye stoff må jeg fylle i kapillærrøret? Hvordan sjekker jeg fyllehøyden?

Nøkkelen til gode resultater er nøye og presis prøveopparbeiding. Opparbeid prøvene slik at mengden substans er den samme i alle kapillærrør. Små mengdeforskjeller kan føre til avvik i de målte smeltepunkttemperaturene.

Sjekk fyllehøyden i kapillærrørene ved å bruke de oppmerkede linjene på opparbeidingsverktøyet for smeltepunktprøven. Overhold den optimale fyllehøyden på 3 mm for å oppnå nøyaktige målinger.

Verktøyet for prøvepreparering tilbyr mange muligheter for å sjekke fyllehøyden til stoffet. Se fig. 1 for estimering av ulike fyllehøyder.
For å oppnå de beste resultatene er det viktig at det smeltede stoffet dekker hullene for detektering av lysoverføring.

Fig. 1: Verktøy for prøveopparbeiding: Merker for fyllehøyde
Fig. 1: Verktøy for prøveopparbeiding: Merker for fyllehøyde

Hjelper METTLER TOLEDOs smeltepunktapparat meg med å være i samsvar med forskrifter for bestemmelse av smeltepunkt, slik som  Ph.Eur 2.2.14,  USP-kapittel <741>, japansk farmakope 2.60?

METTLER TOLEDOs smeltepunktinstrumenter er i fullstendig overholdelse av følgende standarder for bestemmelse av smeltepunkt:

  • amerikansk farmakope USP <741>
  • japansk farmakope JP 2.60
  • europeisk farmakope Ph.Eur. 2.2.14 og 2.2.60
  • kinesisk farmakope ChP 0612
  • internasjonal farmakope WHO 1.2.1
  • ASTM D1519
  • japansk industristandard JIS K0064 og K4101
  • og mange flere

Du finner mer informasjon om internasjonale normer og standarder på

www.mt.com/MPDP-norms

Støtter METTLER TOLEDOs smeltepunktapparat samsvar med 21 CFR del 11?

METTLER TOLEDOs LabX PC-laboratorieprogramvare for analytiske instrumenter og analysevekter sørger for at METTLER TOLEDOs smeltepunktsystem har automatisk datahåndtering, høy prosessikkerhet og komplett SOP-veiledning.

LabX er den ultimate løsningen for full integrering av dataflowen i andre datasystemer slik som LIMS og ERP samt at den sikrer at laboratoriet er i samsvar med forskrifter og er klar for revisjon. LabX gir full støtte i form av programvarevalidering og samsvar, inkludert 21CFR del 11, EU GMP-tillegg 11 og ISO 17025.

Hva er farmakopekravene for bestemmelse av smeltepunkt?

Rask oversikt over farmakopekravene for bestemmelse av smeltepunkt:

Bruk kapillærrør med en ytre diameter på 1,3–1,8 mm og en veggtykkelse på 0,1–0,2 mm. Anvend en konstant oppvarmingshastighet på 1 °C/min. Med mindre noe annet er oppgitt, sier de fleste farmakopeer at temperaturen på slutten av smeltingen registreres ved punkt C når det ikke er mer fast stoff igjen (tilsvarer det klare punktet). farmakopeer slik som den amerikanske farmakopeen (USP) krever bestemmelse av smelteområdet, der punkt A (tilsvarer kollapspunktet) og C brukes til bestemmelse av temperatur. Den registrerte temperaturen representerer temperaturen til oppvarmingsstativet, som kan være et oljebad eller en metallblokk, der termokoblingen er plassert.

Er det mulig å utføre andre prosesser enn bestemmelse av smeltepunkt på METTLER TOLEDOs smeltepunktinstrumenter?

Alle MP-instrumenter kan også måle smelteområdet. Instrumentmodellene MP55 og MP80 kan brukes til diverse oppgaver. MP55 kan brukes til bestemmelse av smelte- og slip-smeltepunkt. MP80 kan også brukes til bestemmelse av kokepunkt, tåkepunkt og slip-smeltepunkt.

Nærmere bestemt kan METTLER TOLEDOs MP55- og MP80-smeltepunktsystemer brukes til å utføre følgende prosesser:

Måling av kokepunkt:

MP80 fungerer som et automatisk kokepunktapparat, som fungerer etter følgende måleprinsipp:  Ved bestemmelse av kokepunktet, som er den temperaturen der en faseovergang fra væske til gass finner sted, pipetteres omtrent 100 µl opp i et glassrør. Et mindre kokepunktkapillærrør settes deretter inn i det fylte røret for å forhindre superoppheting av væsken, noe som vil føre til kokeforsinkelse og gi opphav til unøyaktige avlesninger. Prøven settes deretter inn i kokepunktinstrumentet, og metoden startes. Temperaturen stiger, og gassbobler dannes i væsken og stiger til overflaten. Disse stigende boblene reflekterer lyset fra den innebygde lyskilden og detekteres individuelt. Boblefrekvensen måles og brukes som grunnlag for bestemmelsen av kokepunkt. Omgivelsestrykket måles med et innebygd, kalibrert manometer, og kompensering til trykk ved havnivå beregnes automatisk og anvendes på resultatet.

Måling av tåkepunkt:

MP80 fungerer som et automatisk tåkepunktapparat, som fungerer etter følgende måleprinsipp: Tåkepunktet til en løsning tilsvarer temperaturen før en prøve blir turbid. Bestemmelse av tåkepunktet utføres vanligvis med en 1 %-vektfortynning av stoffet som skal undersøkes, i vann. Omtrent 100 µl prøve pipetteres inn i et glassrør og settes inn i tåkepunkttesteren. Løsningen som undersøkes er gjennomsiktig når eksperimentet starter, og når tåkepunktet oppnås, blir løsningen turbid. Denne turbiditeten overvåkes via detektering av lysoverføring – jo høyere temperaturen over tåkepunktet er, dess mer turbid blir prøven og dess mindre lys blir overført gjennom løsningen. Automatisk detektering av lysoverføring ved bruk av videokamera er nøkkelen til å oppnå repeterbare og pålitelige tåkepunktresultater.

Måling av slip-smeltepunkt:

MP55 og MP80 fungerer som et automatisk instrument for bestemmelse av slip-smeltepunkt, som fungerer etter følgende måleprinsipp: For bestemmelse av slip-smeltepunkt av f.eks. lipider, oljer og vokser, senkes et innerkapillærrør for slip-smeltepunkt, som inneholder en prøvesøyle, ned i vann, og varmes deretter opp ved en bestemt hastighet. Når prøven når en temperatur der søylen med lipider begynner å stige i innerkapillærrøret som følge av en kombinasjon av oppdrift og at søylens utvendige overflate smelter, registreres denne temperaturen som slip-smeltepunktet. Slip-smeltetemperaturen til stoffet evalueres via digital bildeanalyse. Når stoffsøylen begynner å bevege seg oppover, bestemmer bildebehandlingsalgoritmen slip-smeltepunktet helt automatisk.

Internettkurs/webinarer
Free Application Notes for Melting Point
Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.