Smeltepunkt- og mykgjøringspunktinstrument | METTLER TOLEDO
Smeltepunktapparat

Smeltepunktapparat

Excellence-instrumenter for automatisk bestemmelse av smeltepunkt og mykgjøringspunkt

Automatiske smeltepunkt- og mykgjøringspunktinstrumenter

METTLER TOLEDOs Excellence-smeltepunktsystemer forenkler måling av smeltepunkt og mykgjøringspunkt for bek, asfalt, harpikser og mange flere materi...

METTLER TOLEDOs Excellence-smeltepunktsystemer forenkler måling av smeltepunkt og mykgjøringspunkt for bek, asfalt, harpikser og mange flere materialer. Manuelle bestemmelser kan utføres automatisk, og videoer og resultater lagres på instrumentet eller kan eksporteres via et nettverk.

I tillegg er du sikret fullstendig samsvar med relevante internasjonale og nasjonale standarder og normer slik som ASTM D3461, IP 396 og flere.


Dråpepunktapparat
Smeltepunktinstrumenter
apparat for mykgjøringspunkt
Dråpepunktapparat
Dråpepunktapparat

Produkter og detaljer

 
Produkter og detaljer
Filter:
Sett filter
Clear All
 
Temperaturområde
Oppvarmingshastighet
Measurement accuracy 30…200 °C
Målingsnøyaktighet 200°C…Tmax
Skjerm
Material No.: 51143000
Se detaljer
TemperaturområdeRT up to 400 °C
Oppvarmingshastighet0.1 to 20 °C per minute
Measurement accuracy 30…200 °C± 0.2 °C
Målingsnøyaktighet 200°C…Tmax± 0.5 °C
Skjerm5.7” VGA-Color touch screen
BrukerkontrollYes
One Click™ (snarveier)Max. 12 per User
Lagringsbare metoder60
Lagrede resultaterLast 100
VideoColor AVI,
>2.5x magnification
Avspilling på instrumentetYes
DataeksportTo SD-card or PC
PDF-rapporterYes
Strøm120 W
Mål B x L x H i cm19x35x23
Vekt i kg4
Material No.: 51143002
Se detaljer
Temperaturområde-20 up to 400 °C
Oppvarmingshastighet0.1 to 20 °C per minute
Measurement accuracy 30…200 °C± 0.2 °C
Målingsnøyaktighet 200°C…Tmax± 0.5 °C
Skjerm5.7” VGA-Color touch screen
BrukerkontrollYes
One Click™ (snarveier)Max. 12 per User
Lagringsbare metoder60
Lagrede resultaterLast 100
VideoColor AVI,
>2.5x magnification
Avspilling på instrumentetYes
DataeksportTo SD-card or PC
PDF-rapporterYes
Strøm120 W
Mål B x L x H i cm13x25x21 (measuring cell)
Vekt i kg7
Comparison

Dokumentasjon

Brosjyrer

Excellence Dropping Point Systems
With the innovative METTLER TOLEDO Dropping Point Systems the dropping and softening point is determined automatically. Learn more about the automatic...
Petrochemical Analytical Instruments
This brochure describes following techniques used in the petrochemical industry: • Density • Refractive index • Titration • Dropping point measure...
Excellence Melting Point Systems
Simple, efficient, and trustworthy, MP55, MP70, MP80 and MP90 melting point systems cover a wide range of applications and specifications, from meltin...

Produktbrosjyrer

Excellence Dropping Point Systems
With the innovative METTLER TOLEDO Dropping Point Systems the dropping and softening point is determined automatically. Learn more about the automatic...

Datablad

DP70 Dropping Point System
Optimized for testing a variety of samples, the DP70 offers One Click™ dropping and softening points.
DP90 Dropping Point System
With DP90, dropping point and softening point determinations at sub-ambient temperatures are now possible.

Vanlige spørsmål

Hva er et digitalt smeltepunktapparat?

Et digitalt smeltepunktapparat bruker en smelteovn og et videokamera til automatisk å detektere når smeltepunktet og mykgjøringspunktet inntreffer.

Målingen gjøres digitalt, noe som reduserer operatørinnflytelsen betydelig. To prøver kan måles samtidig med en temperaturnøyaktighet på ned til 0,2 °C og kort oppvarmings- og avkjølingstid.

Oppsettet av både smelteovnen og videobildeanalysen gjør det mulig å måle to prøver samtidig.

METTLER TOLEDOs Excellence-smeltepunktsystemer DP70 og DP90 fungerer både som et automatisk smeltepunktapparat og som et automatisk mykgjøringspunktapparat.

digitalt smeltepunktapparat
digitalt smeltepunktapparat

Hvordan fungerer et digitalt smeltepunktapparat?

Et smeltepunktsystem fra METTLER TOLEDO er illustrert i den skjematiske tegningen under.  

Dette systemet er en kombinasjon av en smelteovn og et videokamera.

Smeltepunkt og mykgjøringspunkt bestemmes ved å varme opp prøven. Smelteovnen brukes til å styre temperaturen under en analyse. Temperaturstyring og temperaturregistrering sikres av en digital temperatursensor av platina.

I METTLER TOLEDOS Excellence-smeltepunktapparater lyser et hvitbalansert LED-lys på testenheten, som består av begeret og holderen inni smelteovnen. Det reflekterende bildet tas opp av et videokamera.

Under automatisk bestemmelse av smeltepunktet tas hele smeltepunkttesten opp på video, og bildeanalysen brukes til å detektere den første dråpen som forsvinner ut av prøvebegeret idet den passerer gjennom et virtuelt hvitt rektangel under åpningen til begeret. Når denne dråpen registreres, måles temperaturen i smelteovnen og registreres ved en oppløsning på 0,1 °C.

Under automatisk bestemmelse av mykgjøringspunktet, merkes den fremste ytterkanten av den mykgjorte prøven med en grenselinje i videoen. Når grenselinjen passerer en virtuell linje plassert 19 mm under åpningen til begeret, måles den tilsvarende temperaturen i smelteovnen og registreres ved en oppløsning på 0,1 °C.

Automatisk bestemmelse av smeltepunkt:

 • Tilkoblet, videobasert analyse av videobilde som brukes i DP70 og DP90.
 • Vurderingsområde: Rektangel i øverste halvdel av bildet.
 • Detektering finner sted når dråpen har passert gjennom rektangelet.

Automatisk bestemmelse av mykgjøringspunkt:

 • Tilkoblet, videobasert analyse av videobilde som brukes i DP70 og DP90.
 • Vurderingsområde: Rektangulært område, inkludert grenselinje ved 19 mm.
 • Detektering finner sted når grenselinjen når definert distanse.

Dette er det som kreves for helautomatisk bestemmelse av smeltepunkt og mykgjøringspunkt.

Hvilke prøver er det vanlig å teste med smeltepunktsystemer?

Smeltepunkttestere brukes til å bestemme smelte- og mykgjøringspunkt på salver, syntetiske og naturlige harpikser, kolofonium, spiselige lipider, fettstoffer, vokser, fettsyreestere, bek, asfalt, tjære, bitumen og mange andre materialer.

Hvordan måler jeg smeltepunktet på korrekt måte ved lavere temperaturer?

Spiselige oljer, lipider og organiske løsemidler kan solidifiseres og måles ved lave temperaturer. Stoffer må ofte nedkjøles eller fryses i tilstrekkelig lang tid før måling av smeltepunkt. METTLER TOLEDOs DP90 Excellence-smeltepunktsystem utfører smeltepunktmålinger ned til -20 °C. Sett den separate DP90-målecellen, smelteovnen og det optiske detekteringssystemet i kjøleskap eller fryser, og la dem stå helt til ønsket temperatur er oppnådd.

Følgende arbeidsflyt anbefales for smeltepunktmålinger ved lave temperaturer: Vær oppmerksom på at “kjøleenhet” (CD) henviser til et kjøleskap eller en fryser.

Hjelper METTLER TOLEDOs smeltepunktapparat meg med å være i samsvar med forskrifter slik som ASTM, AOCS, IP og ISO?

METTLER TOLEDOs smeltepunktinstrumenter er i fullstendig samsvar med følgende standarder for bestemmelse av smeltepunkt og mykgjøringspunkt:

 • ASTM D3104 for automatisk bestemmelse av mykgjøringspunkt for bek
 • ASTM D3461 for automatisk bestemmelse av mykgjøringspunkt for bitumen, bek og asfalt
 • ASTM D3954 for automatisk bestemmelse av smeltepunkt for vokser
 • ASTM D6090 for automatisk bestemmelse av smeltepunkt for harpikser
 • AOCS Cc 18-80 for automatisk detektering av smeltepunkt for spiselige lipider og spiselige oljer
 • Europeisk farmakope, Ph.Eur. 2.2.17 for smeltepunkt
 • IP 396 for automatisk bestemmelse av smeltepunkt av smørefett
 • ISO 4625 for bestemmelse av mykgjøringspunkt for maling og lakk
 • DIN EN 51920 for for automatisk bestemmelse av mykgjøringspunkt for karbonholdig materiale

De internasjonale standardene ASTM D3104, ASTM D3461, ASTM D3954, ASTM D6090 og AOCS Cc 18-80 er spesifikt basert på automatisk bestemmelse av smeltepunkt og mykgjøringspunkt på METTLER TOLEDO-instrumenter.

Free Application Notes for Melting Point
Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.