Modulen ReactIR Instrument Performance Assurance (IPA)

Modulen ReactIR Instrument Performance Assurance (IPA)  

Bedre datanøyaktighet med ReactIR-kalibrering

Modulen ReactIR DS Instrument Performance (IPA) lar brukere regelmessig validere repetensnøyaktighet og om nødvendig kalibrere til en polystyren-standard som er sertifisert av National Institute of Standards and Technology (NIST).  Dermed kan forskerne stole på at instrumentene fungerer slik de skal, at de er klare når de trengs og at resultatene er pålitelige.

  • Enkelhet – Plug-n-Play DS-grensesnitt som muliggjør sømløs tilkobling til ReactIR og gjør innretning unødvendig.  Innebygde tommeskruer holder modulen på plass, og skyvedekselet fjerner faren for kontaminering i den indre polystyren-standarden når apparatet ikke er i bruk.
  • Plugg inn og kalibrer – Fjern eksisterende prøvetakingsteknologi for å feste DS IPA-modulen og umiddelbart starte repetensvalidering og/eller kalibrering.  Toppunkttallet justeres enkelt, med innebygget Iris-justering.
  • NIST-sporbarhet – For å overholde interne og eksterne samsvarsstandarder utføres repetenskalibrering med en NIST-sporbar 1,5 mil polystyren-standard, med sertifisering på sporbarhet til 6 NIST 192lb-frekvenser.
  • iC IR Software – ReactIR koplet med iC IR Software og DSA IPA-modulen er en enkel løsning for kalibrering av repetens.  Den veilederbaserte validerings- og kalibreringsfunksjonen leder brukeren gjennom hele prosessen.  Du kan enkelt arkivere resultater for senere gjennomgang, med innebygde rapporter som genereres for både validering og kalibrering i et ikke-redigerbart PDF-format.
ReactIR Instrument Performance Assurance Module

Dokumentasjon

Relaterte produkter og løsninger

ReactIR 15
ReactIR 15 er en løsning for Fourier-transformasjon infrarød spektroskopi (FTIR) for reaksjonsovervåking og kjemiforståelse in situ. Progressiv teknol...
FTIR-spektroskopi
ReactIR 45m er et sanntids, in situ-system basert på mid-infrarød som overvåker reaktiv kjemi for å spore reaktanter, produkter og mellomliggere under...
ReactIR 45P in situ prosess-FTIR
ReactIR 45P Process FTIR utvikler en forståelse av prosessen i laboratoriet, og bruker denne kunnskapen til å overføre prosessen til anlegget.
Få ditt tilbud
Modulen ReactIR Instrument Performance Assurance (IPA)  

Tilbehør

Få ditt tilbud
Modulen ReactIR Instrument Performance Assurance (IPA)  
Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.