FTIR-spektroskopi

ReactIR 45m in situ FTIR-spektroskopi

Avansert reaksjonskarakterisering

For å forstå og optimalisere kjemiske reaksjoner over et bredt område av temperatur- og trykkforhold krever kjemikere og kjemiske ingeniører grundig reaksjonsinformasjon. Tradisjonelt sett har disse dataene blitt innhentet via frakoblede teknikker som krever utvinning og prøveklargjøring, og som derfor ikke gir et sant bilde av reaksjonskomponentene. ReactIR 45m er et sanntids, in situ-system basert på mid-infrarød som overvåker reaktiv kjemi for å spore reaktanter, produkter og mellomliggere under reelle reaksjonsbetingelser. Ved å eliminere frakoblet prøvetaking, hjelper ReactIR 45m med å utvikle trygge og robuste prosesser raskere.

Alternativene for prøvetakingsteknologi muliggjør overvåking av reaksjoner over et bredt spekter av forhold, som høye og lave temperaturer og høyt trykk. De kjemiske egenskapene inkluderer:

– som alle er uegnede for frakoblet prøvetaking.

FTIR-spektroskopi
Spesifikasjoner - ReactIR 45m
For Use In Laboratory
Software iC IR
Detector LN2 MCT
Optical Range (Base Unit) 4000 – 650 cm-1
Purge Requirement Yes
Dimensions (WxHxD) 216 mm x 381 mm x 279 mm
Weight 16 kg / 35 lb
Communication USB cable
Resolution 4 cm -1 maximum
Operating Range (Temp.) 19 °C – 25 °C
Probe Optical Window 2500 – 650 cm-1 maximum (Fiber Probe); 4000 – 650 cm-1 (Sentinel)
Wetted Materials Alloy C-22; Diamond or Silicon; Gold
Probe Pressure (Maximum) 107bar (Sentinel); 69bar (6.3 & 9.5mm Fiber Probe)
Probe Temperature (Maximum) 180°C (Fiber Probe); 200°C (Sentinel)
Safety Certification EMC Directive 2004/109/EC, Low Voltage Directive 2006/95/IEC
Probe pH Range 1 – 14 (Diamond); 1 – 9 (Silicon)
Material nummer 14170003

Dokumentasjon

Data Sheets

ReactIR Sampling Technology
ReactIR in situ sampling technology assures usability in a wide range of batch and continuous reaction conditions.
iC IR Software
Use spectroscopic data to increase chemical understanding and knowledge of the chemical process and associated critical parameters.
ConcIRT LIVE for iC Software
Use real time reaction information to characterize reaction performance through identifying and quantifying key reaction species.
iC Quant for iC Software
Predict actual concentrations of key reaction species, even in a complex mixture, in real time to understand reaction performance.
iC Kinetics
Kinetics software describes the characteristics of a chemical reaction. The kinetic model created by the software can be used to simulate the effect o...
ReactIR Instrument Performance Assurance (IPA) Module
Validate ReactIR wavenumber accuracy and calibrate to a Polystyrene standard certified by the National Institute of Standards and Technology (NIST) fo...

Programmer

Organisk syntese
Kjemikere som jobber med syntetisk organisk kjemi oppdager og utvikler innovative kjemiske reaksjoner og prosesser.
Chemical Process Development & Scale-Up
Design Robust and Sustainable Chemical Processes For Faster Transfer To Pilot Plant and Production
Measuring Polymerization Reactions
Measuring and understanding polymerization reactions, mechanisms, kinetics, reactivity ratios, and activation energies lead researchers to employ in s...
Process Analytical Technology (PAT)
Process Analytical Technology (PAT) is changing the way R&D, scale-up, and manufacturing are performed. PAT transforms productivity, improves safety,...
Fermentation and BioProcessing
Characterize & Optimize Fermentation & Bioprocesses in Real Time to Maximize Production
Flow Chemistry
Continuous flow chemistry opens options with exothermic synthetic steps that are not possible in batch reactors, and new developments in flow reactor...

Programvare

iC IR Software
Spectroscopic data increases chemical understanding and knowledge of the chemical process, including reaction initiation, endpoint, mechanism, pathway...
iC Kinetics Software
Optimize chemical reactions with a fast graphical way to describe the characteristics of a chemical reaction and create a kinetic model. This model c...
iC Data Center for OM/EM-1 Year
Capture, Prepare, Share Experimental Data

White Papers

Metal Catalyzed Transformations Using In Situ Spectroscopy
This white paper reviews recent advances in organic chemistry using chemical reaction monitoring.
In Situ Monitoring of Chemical Reactions
'How to do more with less?' is a constant topic in chemical development laboratories as researchers need to quickly and cost-effectively deliver chemi...
Understand and Control Bioprocesses
Inline process analytical technology increases yield and product quality and improves the understanding of bioprocesses. Our white paper discusses the...
Få ditt tilbud
ReactIR 45m

Tilbehør

Få ditt tilbud
ReactIR 45m

Service

METTLER TOLEDO verdiøkende tjenester

Instrumenter med maksimal ytelse er den beste måten å optimere totale eierkostnader (TCO) på, da den sikrer maksimal oppetid og ytelse, samtidig som den overholder kvalitets- og bransjestandarder. METTLER TOLEDO feltserviceteknikere innehar erfaringen og ekspertisen som kreves for vellykket livssyklusadministrasjon. Fra instrumentkalibrering på stedet og forebyggende vedlikehold (PM) til fullservicedekning, kan de tilgjengelige alternativene skreddersys for å møte behov og økonomiske krav som sikrer full kostnadskontroll.

Utvidet garanti

Det mest kostnadseffektive alternativet for nye eiere av instrumenter, siden det kan kjøpes på salgsstedet. Det beskytter systemet utover den opprinnelige fabrikkgarantien, og gir ytterligere verdiøkende tjenester, prioritert støtte og rabatter.

Fullservicedekning

For å holde laboratoriet eller produksjonsprosessen i gang med maksimal hastighet og instrumentoppetid, er ytelse og overholdelse nøkkelen. Det er viktig å identifisere potensielle problemer før de blir til faktiske problemer, og fullservicedekning bidrar til å sikre at instrumenter er tilgjengelige ved å tilby prioritert service på stedet og fabrikkservice, uten kostnadsoverraskelser.

Kalibrering og forebyggende vedlikehold

Det beste alternativet hvis budsjettrammer og totale eierkostnader ikke er et hovedanliggende og instrumentnedetid ikke påvirker produktiviteten. Reparasjonskostnader forekommer på ad hoc-basis, men kalibrering og forebyggende vedlikehold sikrer at utstyrets ytelse og overholdelse er innenfor spesifikasjonene.

METTLER TOLEDO servicespesialister

METTLER TOLEDOs serviceteam vet hva som skal til for å få det beste ut av hvert instrument. Dra nytte av serviceteamets erfaring og bransjekunnskap for å sikre optimal driftstid for utstyr, ytelse, overholdelse og kompetansen som skal til for å maksimere investeringer i instrumenter. Utnytt erfaringen, ferdighetene og de gjennomgående kunnskapene til dedikerte serviceteknikere som er strategisk plassert rundt om i verden og lokalt, og som sikrer respons til rett tid.

 

Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.