Kjemisk syntese og prosessutvikling | METTLER TOLEDO
Kjemisk syntese

Kjemisk syntese og prosessutvikling

Kontrollering av syntetiseringsreaktorer, automatiserte laboratoriereaktorer og dobbeltbunnede laboratoriereaktorer

Ring for tilbud
Syntesearbeidsstasjoner for kjemikalie- og prosessutvikling
mantelreaktorer

Syntesearbeidsstasjoner for kjemikalie- og prosessutvikling

Automated Jacketed Lab Reactor Control

Reduser tidsbruk for kjemisk utvikling og prosessutvikling ved å skifte ut tradisjonelle rundbunnede kolber og mantlede laboratoriereaktorer
Control jacketed lab reactors with third party heating and cooling systems, liquid addition, stirrers, and PAT tools.
Innovation For Process Development and Scale-Up
Connect and control jacketed lab reactors; 2 Liter volumes and higher
Simple Interface
Simplify procedures and reduce training with a single, standardized interface for all reactors, stirrers, and thermostats
Report All Experimental Data
Securely capture, prepare, and report data from reactors, sensors, and PAT tools
Unattended Control
Set procedures for safe, unattended 24 hour operation and improve lab productivity
Occupational Safety
The inherently safe system protects the operator and lab even when unattended
Syntesearbeidsstasjoner for kjemikalie- og prosessutvikling

Reduser tidsbruk for kjemisk utvikling og prosessutvikling ved å skifte ut tradisjonelle rundbunnede kolber og mantlede laboratoriereaktorer

mantelreaktorer

Control jacketed lab reactors with third party heating and cooling systems, liquid addition, stirrers, and PAT tools.

Service

Service For Chemical Synthesis and Process Development

Utforsk våre tjenester – Skreddersydd for å passe ditt utstyr

Vi tilbyr støtte og service for måleutstyr gjennom hele livssyklusen, fra installasjon til forebyggende vedlikehold og kalibrering, til reparasjon av utstyr.

Driftstid
Support & Reperasjon
Ytelse
Vedlikehold & Optimering
Overensstemmelse
Kalibrering & Kvalitet
Ekpertise
Trening & Rådgivning

Publikasjoner

Documentation for Synthesis Reactors, Automated Lab Reactors and Jacketed Lab Reactor Control

Datablad

EasyMax Basic Synthesis Reactor
Synthesize more new compounds, eliminate non-viable candidates earlier and perform reaction optimization at volumes from 0.5 mL to 400 mL.
EasyMax Advanced Synthesis Reactor
Smaller volume designed for reaction screening and optimization while larger volume is for scale-up experiments and crystallization studies.
OptiMax
Quickly deliver new chemical compounds, characterize the process, reduce failures, and ensure workflow and sustainability.
RX-10 Reactor Control
RX-10 provides an interface connecting any types and volumes of jacketed reactors to cryostats, thermostats, stirrer motors, and sensors. This allows...

Kataloger

Reactor Systems for Chemical Synthesis
Replace round bottom flasks and jacketed lab reactors with reactor systems for simple chemical and process development enabling scientists to deliver...

Relaterte produkter og løsninger

Spektroskopi
Fourier Transform Infrared Spectroscopy (FTIR-spektroskopi) for overvåking av kjemiske reaksjoner i sanntid
partikkelstørrelse fordeling
Partikkelmåling - optimerer og kontroller partikler og dråper med in situ partikkelsysstemkarakterisering i sanntid
 reaksjonskalorimetri
Reaksjonskalorimetri fra screening til produksjon

Programvare

iC Data Center
iC datasenter for OM/EM/RX-10-1 år