Kjemisk syntese

  Kjemisk syntetisering og prosessutvikling

  Kontrollering av syntetiseringsreaktorer, automatiserte laboratoriereaktorer og dobbeltbunnede laboratoriereaktorer

   

  Automatiserte laboratoriereaktorer og reaktorsystemer
  for kjemisk syntetisering og prosessutvikling

  Kontroll og arkiver alle reaksjonsparametere, hele døgnet

  Syntesereaktorer og automatiserte laboratoriereaktorer utgjør en innov...

  Kontroll og arkiver alle reaksjonsparametere, hele døgnet

  Syntesereaktorer og automatiserte laboratoriereaktorer utgjør en innovativ plattform for kjemisk syntetisering, utvikling og kilo-laboratoriet. Disse verktøyene for kjemisk syntetisering og prosessutvikling åpner for nye muligheter til å oppdage syntetiske reaksjonsveier, utforske forhold og optimere reaksjonsparametere. Avhengig av driftsvolumet og formålet med undersøkelsen kan forskere velge mellom ulike utgaver av syntetiseringsreaktorer eller automatisert laboratoriereaktorkontroll.

  Tilpasningsbare, bruksspesifikke verktøy og arbeidsstasjoner, fra enkle til avanserte. Eksisterende syntesereaktorsystemer og laboratoriereaktorer, inkludert vanlige dobbeltbunnede reaktorer, kan oppgraderes for ekstra funksjonalitet, kontrollkapasitet og smart dataadministrasjon. I dag bruker forskere effektive og teknisk mulige løsninger for å utvide forskningen på og utviklingen av innovative molekyler og optimerte prosessforhold. Teknologi for syntetiseringsreaktorer åpner for nye muligheter for kontroll, optimering og rapportering av kritiske prosessforhold.  Skift ut den rundbunnede flasken og reduser kjemiske utviklingstider med mer konsekvente, repeterbare eksperimenter og en tidligere forståelse for ideelle reaksjonsparametere. 


   
  Syntesearbeidsstasjoner for kjemikalie- og prosessutvikling
  Automated Lab Reactor Control

  Syntesearbeidsstasjoner for kjemikalie- og prosessutvikling

  Automated Jacketed Lab Reactor Control

  Reduser tidsbruk for kjemisk utvikling og prosessutvikling ved å skifte ut tradisjonelle rundbunnede kolber og mantlede laboratoriereaktorer
  Control jacketed lab reactors with third party heating and cooling systems, liquid addition, stirrers, and PAT tools.
  Innovation For Process Development and Scale-Up
  Connect and control jacketed lab reactors; 2 Liter volumes and higher
  Simple Interface
  Simplify procedures and reduce training with a single, standardized interface for all reactors, stirrers, and thermostats
  Report All Experimental Data
  Securely capture, prepare, and report data from reactors, sensors, and PAT tools
  Unattended Control
  Set procedures for safe, unattended 24 hour operation and improve lab productivity
  Occupational Safety
  The inherently safe system protects the operator and lab even when unattended
  Syntesearbeidsstasjoner for kjemikalie- og prosessutvikling

  Reduser tidsbruk for kjemisk utvikling og prosessutvikling ved å skifte ut tradisjonelle rundbunnede kolber og mantlede laboratoriereaktorer

  Automated Lab Reactor Control

  Control jacketed lab reactors with third party heating and cooling systems, liquid addition, stirrers, and PAT tools.

  Innovation For Process Development and Scale-Up
  Connect and control jacketed lab reactors; 2 Liter volumes and higher
  Simple Interface
  Simplify procedures and reduce training with a single, standardized interface for all reactors, stirrers, and thermostats
  Report All Experimental Data
  Securely capture, prepare, and report data from reactors, sensors, and PAT tools
  Unattended Control
  Set procedures for safe, unattended 24 hour operation and improve lab productivity
  Occupational Safety
  The inherently safe system protects the operator and lab even when unattended

  Service

  Service For Chemical Synthesis and Process Development

  22 30 44 90
  Kontakt service

  Sjekk våre tjenester – Skreddersydd for å passe ditt utstyr

  Vi tilbyr støtte og service for måleutstyr gjennom hele livssyklusen, fra installasjon til forebyggende vedlikehold og kalibrering til reparasjon av utstyr.

  Driftstid
  Support & Reperasjon
  Overensstemmelse
  Kalibrering & Kvalitet
  Ekpertise
  Trening & Rådgivning

  Publikasjoner

  Documentation for Synthesis Reactors, Automated Lab Reactors and Jacketed Lab Reactor Control

  Datablad

  EasyMax Basic Synthesis Reactor
  Synthesize more new compounds, eliminate non-viable candidates earlier and perform reaction optimization at volumes from 0.5 mL to 400 mL.
  EasyMax Advanced Synthesis Reactor (A4 Size)
  Smaller volume designed for reaction screening and optimization while larger volume is for scale-up experiments and crystallization studies.
  OptiMax
  Quickly deliver new chemical compounds, characterize the process, reduce failures, and ensure workflow and sustainability.
  RX-10 Reactor Control
  RX-10 provides an interface connecting any types and volumes of jacketed reactors to cryostats, thermostats, stirrer motors, and sensors. This allows...

  Kataloger

  Reactor Systems for Chemical Synthesis
  Replace round bottom flasks and jacketed lab reactors with reactor systems for simple chemical and process development enabling scientists to deliver...

  Relaterte produkter og løsninger

  In Situ FTIR-spektroskopi, reaksjonsovervåking i sanntid
  Fourier Transform Infrared Spectroscopy (FTIR-spektroskopi) for overvåking av kjemiske reaksjoner i sanntid
  partikkelmåling
  Partikkelmåling - optimerer og kontroller partikler og dråper med in situ partikkelsysstemkarakterisering i sanntid
  Reaksjonskalorimetre for prosessutvikling, sikkerhet og oppskalering
  Reaksjonskalorimetri fra screening til produksjon
  EasySampler
  EasySampler er utviklet for å fjerne disse utfordringene, ved å utføre en automatisert og solid inline-metode for å ta representative prøver av reaksj...

  Programvare

  iC Data Center
  Capture, Prepare, Share Experimental Data
   
   
   
   
   
   
   
  Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.