High Quality TDS-Measuring Solutions - METTLER TOLEDO

Korrekt utførte konduktivitets- og TDS-målinger

Konduktivitetsmålinger er en vanlig og ofte brukt prosedyre for fastsettelse av konsentrasjonen av oppløste stoffer i en prøve, men flere viktige parametere må vurderes for å sikre nøyaktige og pålitelige konduktivitetsmålinger.

Klikk under for å lese mer:

TDS stasjonære metre

Med premium og standard stasjonære instrumenter kan du foreta målinger av elektrisk konduktivitet (uS/cm, mS/cm), TDS (mg/L), salinitet (psu) og resistivitet (MOhm*cm).

Gå til produktsidene:

Last ned brosjyrer:

Bærbare TDS-målere

De ergonomisk utformede bærbare TDS-meteret gir optimal brukervennlighet og høy ytelse under mobilt arbeid.

Gå til produktsidene:

Konduktivitet:

pH/konduktivitet:

Last ned brosjyrer:

InLab konduktivitetssensorer

Konduktivitet i vannløsninger måles og konverteres til TDS (totalt oppløste faste stoffer).

InLab konduktivitetssensorer er nøyaktige og pålitelige, og de gir maksimal nøyaktighet og enkel håndtering, uavhengig av applikasjon.

Les mer på:

Last ned brosjyrer:

Finner du ikke det du leter etter?

METTLER TOLEDO tilbyr et stort utvalg av instrumenter, både for laboratoriebenker og til mobilt bruk, for måling av flere ulike elektrokjemiske parametre:

pH/mV
Ionekonsentrasjon
ORP
Konduktivitet
Oppløst oksygen

Les mer på:

Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.