Globale tjenester - METTLER TOLEDO

Globale tjenester for oppetid,

ytelse, samvar og ekspertise

Dagligdagse laboratorie- og produksjonsprosesser er både repetitive og innovative, kjennetegnet av svært kompleks bruk og behovet for garantert datakvalitet og streng kontroll av prosessrisiko. Vi lever i en verden som er svært sensitiv for totalkostnaden per datapunkt og som krever størst mulig presisjon og nøyaktighet, samtidig med konstant overholdelse av juridiske og industrielle forskrifter og normer.

Enkel tilgang til brukerstøttens kunnskap, og jevnlig kontroll av utstyr i henhold til standardprosedyrer, sikrer maksimal oppetid med minimale utgifter.

Utstyret ditt utsettes ofte for tøffe miljøer og tung bruk i kritiske prosesser, slik at du har behov for hvert eneste minutt med oppetid og hindrer at utstyret eller delene svikter eller slites ned.

Profesjonell installasjon og montering av utstyret, i tillegg til bruk av hardt testede applikasjoner, garanterer høy ytelse fra første stund.

Regelmessig forebyggende vedlikehold i henhold til produsentenes prosedyrer sikrer effektiv og konsekvent ytelse gjennom utstyrets levetid, og forhindrer uregelmessige resultater til enhver tid.

Fullstendig samsvar med industriens forskrifter er et krav verden over. Dette garanterer gode revisjonsresultater og gjør at du kan være sikker på at alt er slik det skal.

Dra nytte av våre omfattende utstyrskvalifis- og utstyrskalibreringspakker, som kombinerer standard DQ/IQ/OQ-dokumentasjon med anbefalinger for vedlikehold og rutinetestingen som gjelder for ditt bruksområde.

Nøkkelen til maksimal oppetid, optimert ytelse og 100 % samsvar er din ekspertise og vårt serviceteams kunnskap.

Dra nytte av vårt store utvalg av førsteklasses applikasjoner, vitenskapelige publikasjoner, SOP-er og teknisk dokumentasjon. På våre skreddersydde seminarer og opplæring får personalet ditt kunnskapen og ferdighetene de trenger for å drive virksomheten med maksimal effektivitet.

Med våre markedsorganisasjoner som opererer i de fleste industrialiserte land, i tillegg til utvalgte partnere i andre områder, kan vi betjene deg over hele verden. Totalt er våre produkter og tjenester tilgjengelige i over 100 land.

Våre geografisk fokuserte markedsorganisasjoner er ansvarlige for alle aspekter ved salg, service og støtte.

Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.