Farmasøytiske midler og bioteknologi - METTLER TOLEDO

Unngå overraskelser ved revisjoner.
Ufullstendig eller ikke-spesifikk utstyrsdokumentasjon kan i USA føre til FDA-skjemaer 483s, varselbrev, psykologisk stress og andre kostnader.

GWP® Verification gir et fullstendig sett av nødvendig dokumentasjon som lar deg bestå eksterne eller interne revisjoner. Den kvalifiserer måleområdet av ditt veieutstyr ved å dokumentere måleusikkerheten og minimumsvekt og oppgir standard driftsprosedyrer, testintervaller og testgrenser for ytelsesverfisering ut vektens levetid.

Eliminer utenfor spesifikasjoner og gjenarbeid av produktpartier.
Unøyaktige målinger fører til unøyaktige analysestandarder, utenfor spesifikasjoner, ujevn produktpartikvalitet, gjenarbeid, tap av produktivitet, eller i verste fall, produkt tilbakekallinger.

GWP® Verification gir deg bevis på at vektene er i stand til sine tiltenkte bruksområder og møter forskriftsmessige krav (f.eks. USP<41>). I tilfelle ytelsen til en vekt finnes å være utilstrekkelig vil GWP® Verification anbefale strakstiltak for å gjenopprette dens nøyaktighet. Med GWP®-sertifisert utstyr vil vektrelatert utenfor spesifikasjoner og gjenarbeid tilhøre fortiden.

Spar kostander med et risikobasert CAPA*-system. (*Corrective Action / Preventive Action).
Mange farmasøytiske selskap utfører omfattende testing av vekter med tro på at mer tesing gir økt sikkerhet og overholdelse.

GWP® Verification viser tester som er unødvendige, for strenge eller til og med feil. Den standardiserer dine faktiske testprosedyrer med en risikobasert algoritme innenfor GWP®. Det påpeker tydelig hvor testing kan optimeres og hvor kostnader kan innspares uten å risikere overholdelse.

For videre sikkerhet kan du aktivere GWP® Test Manager-funksjonaliteten (GWP® Excellence) i dine vekter for å forsikre at alle testene fullføres i tide, riktig og sporbart.

 
 
 
 
 
 
 
Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.