Pipetteringskalibrering og -teknikk
White Paper

Pipetteringskalibrering og -teknikk

White Paper
Pipetteringskalibrering og -teknikk
Pipetteringskalibrering og -teknikk

Kalibrerte pipetter og nøye fulgte pipetteprotokoller gir reproduserbare resultater på laben.

Nylig vitenskapelig litteratur gir en konstant strøm av påminnelser om at pipetter og pipetteringsteknikk stadig spiller en betydelig rolle for om et eksperiment lykkes eller ikke. Denne gjennomgangen fokuserer på informasjon fra genomforsknings- og proteomikk-dokumenter som er utgitt tidligere. Den gir eksempler på risikoer tilknyttet manglende oppmerksomhet på kalibrering og teknikk, og inkluderer anbefalte pipetteringsprotokoller og kalibreringsstandarder. Når pipettekalibrering og brukerteknikk får det fokuset de trenger, så reduseres forskjeller som skyldes mekaniske og menneskelige variabler betydelig. 

Last ned pipettekalibrerings- og teknikk-whitepaper og begynn å redusere vanlige pipetteringsfeil mens du forbedrer nøyaktigheten i laben i dag.

Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.