Pipetteringskalibrering og -teknikk
White Paper

Pipetteringskalibrering og -teknikk

White Paper
Pipetteringskalibrering og -teknikk
Pipetteringskalibrering og -teknikk

Kalibrerte pipetter og nøye fulgte pipetteprotokoller gir reproduserbare resultater på laben.

Nylig vitenskapelig litteratur gir en konstant strøm av påminnelser om at pipetter og pipetteringsteknikk stadig spiller en betydelig rolle for om et eksperiment lykkes eller ikke. Denne gjennomgangen fokuserer på informasjon fra genomforsknings- og proteomikk-dokumenter som er utgitt tidligere. Den gir eksempler på risikoer tilknyttet manglende oppmerksomhet på kalibrering og teknikk, og inkluderer anbefalte pipetteringsprotokoller og kalibreringsstandarder. Når pipettekalibrering og brukerteknikk får det fokuset de trenger, så reduseres forskjeller som skyldes mekaniske og menneskelige variabler betydelig. 

Last ned pipettekalibrerings- og teknikk-whitepaper og begynn å redusere vanlige pipetteringsfeil mens du forbedrer nøyaktigheten i laben i dag.

This page is not optimized for your web browser. Consider using a different browser or upgrade your browser to the latest version to ensure the best experience.