Hvordan forstå forskrifter for merking av mat – Last ned gratis PDF - METTLER TOLEDO
White Paper

Hvordan forstå forskrifter for merking av mat – Last ned gratis PDF

White Paper

Ny oppdatert 2016-utgave med alle de nyeste endringene i forskrifter og standarder for merking

Hvordan forstå forskrifter for merking av mat
Hvordan forstå forskrifter for merking av mat

Dette dokumentet gir en oversikt over regler og krav for merking i USA, EU og kinesiske markeder. Det ser nærmere på konsekvensene av de nylige endringer i BRC Food Safety Issue 7 for globale lovgivningsstandarder og bestemmelser med hensyn til lovbestemte opplysninger på emballasje og etiketter. Det beskriver all relevant informasjon om merking en produsent trenger å vite for å minimalisere faren for både produkttilbakekalling og potensielle alvorlige helseproblemer for sluttkunder grunnet feilmerking.

White paperet forklarer:

  • Amerikanske, europeiske og kinesiske forskrifter for merking
  • Virkningen av BRC- og IFS-standardene og de nylige endringene
  • Bruk av visuell inspeksjon i kontrollsystemer for merking

Med utgivelsen British Retail Consortium (BRC) Food Safety Issue 7 ble det innført en ny seksjon som spesifikt tar for seg kvalitetsforskrifter for skrift og etiketter. EUs matinformasjonsforordning (forordning (EU) nr. 1169/2011) er fremdeles i full virksomhet. FDA oppdaterte sin veileder for merking av næringsmidler i 2013, og har nylig utgitt nye retningslinjer for visning av ernæringsinformasjon på produktetiketter. Samlet viser dette hvordan kundesikkerhet gjennom riktig merking er i ferd med å bli et viktig fokus for den internasjonale næringsmiddelindustrien.

Last ned dette white paperet for å få mer informasjon

Etter hvert som stater og tilsynsorganer reagerer på press fra forbrukere, må næringsmiddelprodusenter handle i samsvar med nye regelverk for å unngå produkttilbakekallinger, tap av sertifiseringer eller bøter. For internasjonale produsenter betyr dette at de må holde oversikt over et økende omfang av forskrifter for merking for hvert land, i tillegg til å sikre at hver produktetikett er i henhold til alle spesifikasjoner. Siden det nå er et økende antall måter en etikett kanskje ikke oppfyller disse spesifikasjonene, er en streng prosess for kvalitetskontroll av etiketter mer nødvendig enn noensinne.

Relaterte white papere

Forskrifter for merking av kosmetikk i USA, EU og Kina
Dette white paperet tar for seg forskrifter som regulerer merking av kosmetikk i amerikanske, europeiske og kinesiske markeder for som en nyttig ressu...
Endelige krav i FSMA
Forstå og imøtegå de endelige FSMA-kravene i påvente av Food Safety Modernization Act.
White paper som omhandler standarder og lovgivning for matvaresikkerhet
White paperet tar for seg de vanligste standardene for matvaresikkerhet og de nyeste kravene. Det forklarer også hvordan matvareprodusenter kan oppfyl...
Reduser faren for manglende overholdelse
Et white paper som beskriver sju måter servicestøtte fra en leverandør av produktinspeksjon kan hjelpe produsenter å oppnå sertifisering innen matvare...

Løsninger for visuell inspeksjon

Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.