Det moderne synteselaboratoriet | Gratis hvitbok
White Paper

Det moderne synteselaboratoriet

White Paper

En ny arbeidsplass for kjemikere

moderniser kjemisk syntese

Syntetisk kjemi blir stadig mer kompleks, og kjemikere svarer på utfordringen med innovative teknikker og metoder.

Det å utvikle den beste kjemien kan være utfordrende når synteseutstyret begrenser dine eksperimentelle muligheter. Tradisjonelle oppsett som rundkolber, dråpetrakter og isbad kan gjøre at kjemikere ikke får tilgang til hele spekteret av syntetiske alternativer, og dermed ikke kan registrere dataene de trenger for å ta riktige utviklingsbeslutninger.  

En omtalt hvitbok tar for seg et nytt verktøysett spesielt utformet for kjemikere, som utvider de eksperimentelle alternativene, automatiserer langtekkelige arbeidsoppgaver og registrerer data av høy kvalitet med ett tastetrykk. 

Last ned hvitboken for å finne ut hvordan smarte synteseverktøy kombinert med digitaliseringsfunksjoner på laboratoriet kan forvandle den kjemiske utviklingsprosessen.

Begrensningene på ditt laboratorium: Utfordringer med det tradisjonelle oppsettet

For de fleste synteseeksperimenter vil kjemikere og kjemiingeniører fokusere på fire spesifikke handlinger:

 • Presis oppvarming og avkjøling
 • Omrøring
 • Dosering
 • Prøvetaking

Det tradisjonelle oppsettet som brukes til å utføre disse aktivitetene er i stor grad avhengig av sammenstillinger av glassvarer, kokeplater, grunnleggende kjøleinnretninger, omrørere og annet periferiutstyr. Gjennomføring av eksperimenter ved bruk av denne type utstyr er begrenset på seks hovedområder.

 1. Lite brukervennlig manuelt utstyr
  De manuelle prosedyrene som trengs for å utføre eksperimenter på tvers av ulike eksperimentelle oppsett kan kompromittere datakvalitet og laboratorieproduktivitet.
 2. Begrenset bruksområde
  Optimalisering av kjemiske reaksjoner kan være utfordrende når kjemikere kun kan benytte en begrenset mengde eksperimentelle betingelser, og da særlig temperatur, dosering og rørehastighet, konsentrasjon og trykk.
 3. Personlige sikkerhetsutfordringer
  Tradisjonelle synteseoppsett krever at forskere samhandler tett med giftige og farlige materialer samt farlige løsemidler og reagenser.
 4. Inkonsekvent dataregistrering og gjenfinning
  Laboratoriets manuelle notatbok kan resultere i tap av data eller ufullstendig dataregistrering, og dokumenterte data kan være vanskelige å finne og hente frem.
 5. Dårlig parameterkontroll
  Manuelle verktøy gjør det svært vanskelig å kontrollere parametre innenfor stramme toleranser gjennom en reaksjon, noe som begrenser nytten av multivariabel parameteranalyse, for eksempel Design of Experiments (DoE).
 6. Informasjonshull
  Informasjonshull over lange reaksjoner begrenser forståelsen av reaksjonsmekanismer, kinetikk og dannelsen av urenheter.
   
Relaterte emner