Forstå og trekke fordeler av det europeiske direktivet for kontrollvekter (MID) - METTLER TOLEDO
 
Meny
Webinar - On Demand

Forstå og trekke fordeler av det europeiske direktivet for kontrollvekter (MID)

Webinar - On Demand
Det europeiske direktivet 2004/22/EG (MID = Measuring Instrument Directive, måleinstrumentdirektivet) beskriver godkjenningsprosedyrene for måleinstrumenter (som i vårt tilfelle er en kontrollvekt) gjennom hele produksjonsprosessen helt opp til siste samsvarsvurdering.
English
Dette 40-minutt lange nettbaserte seminaret forklarer hvordan hvordan MID reduserer fininnstillingsarbeidet knyttet til kontrollveiing. Det forklarer også i detalj fortrinnene for deg og hvordan du kan trekke fordeler av disse reglene. Seminaret gir deg inngående bakgrunnsinformasjon og gir tips om hvordan man kan samarbeide med lokale myndigheter som har ansvar for kontroll av vektkalibrering, basert på førstehåndserfaringer fra våre serviceingeniører.

Hva innebærer disse reguleringene, og hva betyr disse for deg som eier av en kontrollvekt?

Dette nettbaserte seminaret om EUs MID-reguleringer svarer på følgende spørsmål:
 1. Hva er fordelene for deg som vår kunde?
 2. Hva betyr "MID"?
 3. For hvilke kontrollvekter gjelder disse reguleringene?
 4. Betyr MID det samme som "initial official calibration" (innledende offisiell kalibrering)?
 5. Kan jeg forstsette med offisiell kalibrering i overensstemmelse med de gamle prosedyrene og bare overse MID?
 6. Hva betyr trinn 1 og 2?
 7. Hvilke fordeler og funksjoner har "MID-boksen" i X-serien av kontrollvekter?
 8. Hva må gjennomføres i lokalene i fremtiden?
 9. Hva skjer når et nytt produkt må veies under produksjon på samlebåndet?

Hvem bør delta?
Alle som ønsker å vite mer om MID-reguleringer er invitert:
 • Produkt-, produksjons- og kvalitetsstyringsledere på alle nivåer
 • Prosjektledere som tar beslutninger om utstyr for nye produktserier
 • Vedlikeholdspersonale og teknisk personale
Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.