GTP® Sensor bruk og vedlikehold - METTLER TOLEDO
Webinar - On Demand

GTP® Sensor bruk og vedlikehold

Webinar - On Demand

I hjertet av enhver godt automatisert titrering er det en sensor. Det er viktig å forstå hvordan sensoren blir riktig brukt, vedlikeholdt og evaluert for nøyaktige og repeterbare titreringer. Good Titration Practice™ Sensor webinar for opplæring i bruk og vedlikehold beskriver komponenter, typer, riktig bruk, vedlikehold og evaluering av en rekke titreringssensorer.

Gjennom lysbilder, animasjoner og video vil du få opplæring i hvilke drifts- og vedlikeholdsprosedyrer som passer best for sensoren i ditt laboratorium, og som sørger for sikre og pålitelige titreringer.
35 minutter
English , Français , Español , 中文 , Русский , Portuguese

En titrering krever en nøyaktig og repeterbar deteksjon av den støkiometriske reaksjon av titranten med prøven eller analytten som kvantifiseres.  Automatiserte titreringssystemer stoler på sensoren for å utføre denne oppgaven.  Et viktig aspekt ved en nøyaktig og repeterbar titrering er sensoren.  Selv om sensoren ofte blir tatt for gitt, blir den ikke alltid brukt eller vedlikeholdt riktig.

GTP Sensor webinar i bruk og vedlikehold vil gi detaljert kunnskap, praktiske tips og triks, samt kvalitetsveiledning for å sikre at titreringssensoren virker i samsvar med dine kvalitetskrav vedrørende titreringer. 

Bli med oss for følgende sensoremner:

  • Komponenter og deres funksjoner
  • Riktig bruk i en titrering
  • Veiledninger for riktig lagring og løsninger
  • Rengjøring og vedlikeholdstips
  • Kalibrering og evaluering
  • Ytterligere referanser for kunnskap om titrering
Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.