Forbedre emulsjonsstabilitet med in situ-målinger av dråpestørrelse - METTLER TOLEDO
Webinar - On Demand

Forbedre emulsjonsstabilitet med in situ-målinger av dråpestørrelse

Webinar - On Demand

Partikkel-/dråpestørrelse for emulsjoner og flytende formuleringer

Partikkel- eller dråpestørrelsen er avgjørende for å forbedre stabiliteten til emulsjoner og flytende formuleringer. Ideelt sett, øker forskere og ingeniører sin forståelse av stabilitet, konsistens og holdbarhet ved å måle fordelingen til dråpestørrelse i sanntid for å oppdage akkurat når de-emulgering, koalesens, flokkulering eller modning oppstår. Stabiliteten til emulsjonene varierer med fortynning, temperatur, pH eller trykk. Frakoblet prøvetaking kan ofte endre eller ødelegge emulsjonskomponenter, og frakoblede målinger kan ofte ikke brukes til å gjøre sanntids prosessoptimalisering og kontrollbeslutninger.
Benjamin Smith
English

In situ-partikkelstørrelsesanalyse gjør utviklingstiden raskere ved la leverandører av kjemiske tilsetninger optimalisere overflateaktivt middel, trykk og råstoffer, uten behov for aktiv prøvetaking eller analyse. Leverandører av kjemiske tilsetninger kan også optimalisere produktkvalitet ved å koble produktkonsistens og -stabilitet til partikler og dråper slik de faktisk eksisterer i prosessen. For oppskalering er evnen til å spore endringer partikkelstørrelsesfordeling i prosesslinjen viktig for å styre pulspartikkelstørrelsesfordelingen for en repeterbar formulering på sluttproduktet.

Dette webinaret drøfter hvordan du øker hastigheten på prosessutvikling og sikrer produksjonskonsistens i sanntid uten prøvetaking. Anvendelsen av in situ-partikkelanalyse og karakteriseringsteknikker er demonstrert:

  • Kontroll av lotionkrem-stabilitet – Forbruksvarer fra Merck (11 minutter)
  • Mikroinnkapsling – Food and Drug Administration (5 minutter)
  • De-emulgering for olje-vann-separasjon – FMC Technologies (16 minutter)
  • Emulgering for råoljeviskositetsmodifiserer – Nalco Chemical
  • Emulsjon og polymerisering – DuPont (5 minutter)


Vert

Benjamin Smith er en kjemiingeniør dedikert til bruken av inline partikkelkarakteriseringsteknologier for utvikling, oppskalering og produksjon av prosesser. Som et resultat bringer selskaper produkter til markedet raskere, med lavere kostnad og med høyere kvalitet. Benjamin er for tiden leder for markedsføring ved METTLER TOLEDO.

Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.