Gratis konstruksjonshåndbok ¦ METTLER TOLEDO
Know How

Gratis konstruksjonshåndbok for
tankvekter og kundetilpassede vekter

Know How

Omfattende systemdesign

Vår konstruksjonshåndbok har mer enn 150 sider spekket med fakta, som viser et stort utvalg av informasjon om bruksområder med lastceller og veiemoduler. Dette for å hjelpe deg med å opprette et ideelt veie- og lagerkontrollsystem.

Dette omfatter viktig informasjon som:

  • Vurdering av ditt ytelseskrav for tanker, plattformer eller transportbånd og angivelse av kriterier til spesifikk ytelse
  • konstruksjonsberegninger som tar høyde for effekten av vind, seismikk, støt og termiske effekter på veiesystemet.
  • lage underlag for rørtilkoblinger på tanker i sammenheng med støttestrukturer og fundamenter
  • kvalifiseringsretningslinjer for strukturelle, elektriske og mekaniske hensyn samt hensyn til fundament for å sikre best mulig nøyaktighet
  • et komplett sett av tekniske spesifikasjoner for programmeringer som kompresjon, spenning, statisk og dynamiske bruksområder for lastceller
  • Hvordan kalibrering, verifisering og service hjelper med å sikre langvarig ytelse fra tankvekten og lang oppetid på systemet 

Dette omfattende  kunnskapsbiblioteket om tankveiing og tilpasset vektdesign vil være til hjelp for de som er involvert i konstruksjon, drift eller integrering og bruker veiemoduler og lastceller.

Veiemodulsystemer er den mest omfattende håndboken for design av tankbaserte veiesystemer og bruk av lastceller og veiemoduler som er tilgjengelig i det industrielle markedet i dag. Hvis du arbeider med konstruksjon, drift eller integrering og ønsker et komplett bibliotek med informasjon om bruksområder for og bruk av lastceller og veiemoduler i tankbasert lagring og veiesystemer, er denne gratis, nedlastbare engelskspråklige veiledningen noe for deg.

Denne omfattende veiledningen inneholder også en ressurstabell for kjemisk bestandighet, som sammenligner over 30 typer stål, kompositter og overflatebehandlinger med over 400 kjemikalier, løsemidler og materialer, for å hjelpe deg sikre tankvektsystemets systemsikkerhet og levetid. Mer enn 10 ekstra tillegg gjør prosessen med design av tankveiesystemet ditt raskere og enklere enn noen gang.

Ny veiemodul- og lastcelleteknologi forbedrer den generelle effektiviteten

METTLER TOLEDOs nye PowerMount™-veiemoduler og POWERMOUNT®-lastceller har forutsigbare vedlikeholdsfunksjoner for å øke den generelle effektiviteten (OEE). Funksjonene for tilstandsovervåking overvåker lastcelleytelsen kontinuerlig og oppdager variasjoner før de får betydning for produktiviteten. Dette gjør det mulig for produsenten å ha kontroll over prosessene og unngå feil før de koster penger. 

Uten den kontinuerlige overvåkingen som gjøres av POWERCELL® kan det oppstå feil, for eksempel overbelasting av lastceller, dårlig kommunikasjon mellom moduler, asymmetri og for høye eller for lave temperaturer, som det kan ta lang tid å oppdage. Når dette skjer, blir resultatet dårlig produktkvalitet og partier som ikke møter spesifikasjonene. Dette kan føre til betydelige utgifter og kan skade bedriftens rykte. 

PowerMountTM POWERCELL®-utstyrte lastceller med innebygde mikroprosessorer varsler ikke bare operatøren om nedgang i ytelsen – de justerer også veiesignalet for å kompensere for miljømessige endringer. Dette gjør det mulig for veiemodulene PowerMount™ å gi nøyaktig veiing, uansett påvirkning fra temperatur, linearitet, hysterese og kryping. Hvis det, mot formodning, skulle oppstå lastcellefeil, gjør PowerMounts design det også enkelt å erstatte individuelle lastceller.

Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.