Kjøpsveiledning for lastebilvekter – 2. utgave | METTLER TOLEDO
Guide

Kjøpsveiledning for lastebilvekt/brovekt – 2. utgave

Guide

Alt du trenger å vite når du designer din neste brovekt

Det kan være vanskelig å finne enkel og pålitelig informasjon når du skal kjøpe ny vekt. Opplæringsmateriell som kan veilede deg gjennom viktige beslutninger er verdifullt.

Denne nylig oppdaterte veiledningen er utformet for å hjelpe deg med å ta en informert beslutning når du kjøper en ny lastebilvekt. Enten du trenger hjelp til å komme i gang, eller ønsker en bedre forståelse av teknologi og spesifikasjonsalternativer, vil denne guiden være nyttig.

Veiledningen inneholder følgende avsnitt:

1. Slik fungerer en lastebilvekt   

2. Forskrifter for vekter

3. Stedsplanlegging

4. Grunnleggende for valg av lastebilvekt

5. Lastceller

6. Spesifikasjoner for brovekter

7. Innledningsvis kostnad for vekten og pågående ytelse

8. Installasjon og sertifisering

9. Vedlikehold, service og garantier

10. Forskrifter for vekter

 

Hva er en lastebilvekt?

Lastebilvekter eller brovekter er industrielle vekter som kan veie lastebiler av alle størrelser. Det vanligste bruksområdet for en lastebilvekt er å fastslå vekten til bulkgods som kjøpes og selges i lastebilkvanta. I slike tilfeller er informasjon fra vekten en avgjørende del av forretningstransaksjonen. Vekten fungerer på omtrent samme måte som et kassaapparat. Myndighetene bruker lastebilvekter til å kontrollere lastebilens samsvar med vektgrensene for veitrafikk. De brukes også ofte til å overvåke inntaks- og utgangsmengder på anlegg, som for eksempel avfallshåndterings- og resirkuleringssentre, byggeplasser og mer.

Hvor lang er en gjennomsnittlig lastebilvekt?

I bruksområder der det er behov for å veie hele lastebilen, må lastebilvekten være lang nok til å gi plass til alle hjulene på den lengste lastebilen du planlegger å veie. Det betyr vanligvis 18 til 24 meter eller 60 til 80 fot for semitrailere og opptil 30 meter eller 100 fot for vogntog. Den totale maksimumslengden for vogntog for veitrafikk bestemmes vanligvis av lokale myndigheter.

Hva er en veiecelle?

Sensorenhetene som brukes til å måle vekten. Veiecellene er hjertet i enhver lastebilvekt. De er sensorene som måler vekten til gjenstandene på vektdekket. De fleste lastebilvekter krever 6 til 12 veieceller. De må fungere prikkfritt sammen for å gi nøyaktige vektavlesninger.

Hvordan fungerer en lastebilvekt?

Fem hovedkomponenter må fungere sammen for at en lastebilvekt skal fungere som den skal. 1. Fundament: Permanente installasjoner bruker et betongfundament. 2. Brovekt, også kjent som vektdekket: Dette er konstruksjonen som utgjør kjøreoverflaten for lastebiler. Brovekten er vanligvis sammensatt av moduler som er satt sammen til ønsket lengde. 3. Veieceller: Dette er sensorene som måler vekten. I de fleste moderne vekter hviler brovekten på selve veiecellene. 4. Terminal: Denne kalles noen ganger en indikator. Terminalen er kontrollpanelet til vekten. Den viser vektverdien for operatøren, og den fungerer ofte som tilkoblingspunkt for eksternt vektutstyr. 5. Kabler: Signalet fra veiecellene må sendes til terminalen. I de fleste tilfeller gjøres dette med kabler.

Hva er forskjellen mellom en lastebilvekt med betongdekk og ståldekk?

Stål- og betongdekk skal gi samme veieytelse fordi begge bygges etter de samme designspesifikasjonene. Det er imidlertid noen forskjeller som kan gjøre at den ene dekktypen er mer fordelaktig for bruksområdet ditt. Lastebilvekter med ståldekk har kort installasjonstid, kun én dag, og de har lavere vekt. Vekter med betongdekk har en installasjonstid på 28 dager, fordi betongen må tørke tilstrekkelig lenge. De er også mye tyngre. Vekter med betongdekk gir bedre veigrep enn ståldekk, som kan være glatte når de er våte. I tillegg er betongvekter bedre egnet for punktbelastning, noe som ikke anbefales på et ståldekk. Vedlikehold, levetid og totale prosjektkostnader er omtrent de samme for begge alternativene. Bedriftseierne må avgjøre hva som er best for deres bruksområde og behov.

Hva er en koblingsboks?

Koblingsbokser brukes til analoge veieceller og til de fleste digitale veieceller. Koblingsboksene kombinerer signalene fra flere veieceller og overfører deretter det summerte signalet. En typisk lastebilvekt med analoge veieceller har 2 til 4 koblingsbokser.

Hva er forskjellen mellom senket fundament og fundament over bakken?

En senket vekt er, som navnet antyder, bygd over et utgravd hull, og overflaten på veieplattformen går i flukt med bakken rundt den. Dybden på gropen som kreves for en senket vekt er subjektiv, men den kan påvirke hvor enkelt det er for vedlikeholdsmannskaper å utføre service. Åpne vekter bygges opp med en skråning, og de har en høyde på ca. 28 til 51 centimeter eller 11 til 20 tommer. De kan være åpne på én eller begge sider. Valget mellom senket og åpen installasjon er ofte basert på preferanser, men enkelte tilfeller krever bruk av en senket installasjon – for eksempel hvis det ikke er nok plass til å kjøre frem, hvis høyden er begrenset, eller hvis sikkerhetsbestemmelsene krever det fordi det sikrer at lastebilen ikke kan falle ned på sidene. Valget må tas ut fra kravene i hvert enkelt tilfelle.

Hvordan kan jeg oppgradere lastebilvekten min?

Utskifting av en lastebilvekt er en kostbar løsning, og hvis det er veiecellene som svikter, er det kanskje ikke nødvendig. Hvis en vekt, spesielt en relativt ny vekt, ofte svikter og må repareres, kan problemet ofte knyttes til en del av veiecellesystemet (veieceller, kabler, kontakter eller koblingsbokser). Oppgradering av disse komponentene med et POWERCELL® PDX®-veiecellesystem er en kostnadseffektiv måte å få en problematisk vekt til å fungere bedre enn en ny. METTLER TOLEDO kan enkelt ettermontere den nye veiecelleteknologien, også på vekter fra konkurrentene.

Hvor nøyaktig er en lastebilvekt?

Det er lett å ta nøyaktigheten til en lastebilvekt for gitt. Men hvis du kjøper eller selger varer ved hjelp av en lastebilvekt, er nøyaktigheten avgjørende for transaksjonene. Vektens nøyaktighet kan påvirke fortjenestemarginen, lagernivåene og kvalitetskontrollen. De tillatte nøyaktighetstoleransene for vekten varierer fra land til land, og om NIST/NTEP, OIML eller andre standarder er gjeldende i landet ditt. Toleransen er en funksjon av vektens utnyttede kapasitet og størrelsen på vektens veieintervall. Ifølge NTEP-bestemmelsene kan en lastebilvekt med ca. 90 tonns (200 000 lb) veiekapasitet, som veier lastebiler på ca 32–36 tonn (70 000 til 80 000 lb) ha en avvik på ca. 73 kg (160 lb) (pluss eller minus). Dette er det godkjente nøyaktighetsnivået, men METTLER TOLEDO fortsetter å tilby enestående nøyaktighet med POWERCELL PDX.

Hvordan kan jeg beskytte vekten mot lynnedslag?

De fleste leverandører av lastebilvekter tilbyr veiesystemer med ulike jordingsfunksjoner. Et ettpunkts jordingssystem med overspenningsvern kan være førstelinjeforsvaret for vekten og vekthuset. Disse passive systemene gir et visst nivå av beskyttelse. Aktive systemer kan lede strømmen i et lynnedslag bort fra viktige komponenter. POWERCELL PDX-veieceller er utstyrt med et proaktivt lynavledersystem som kalles StrikeShield. Disse veiecellene leder aktivt et lynnedslag bort fra terminalen, og effektiviteten har blitt testet og dokumentert opptil 80 000 ampere i laboratorium.

Hva er gjennomsnittlig levetid for en lastebilvekt?

De fleste eiere forventer at en vekt skal vare 10 til 20 år, men levetiden avhenger av flere faktorer. Valg av riktig vektalternativ og en kvalitetsprodusent er noe av det som avgjør om vekten får en lang levetid eller en kort, problematisk levetid. Det er stor variasjon i produksjonskvalitet, noe man må ta hensyn til når man vurderer en ny lastebilvekt. Miljøfaktorer og trafikkmengde spiller også en rolle. En vekt som veier 200 lastebiler per dag slites raskere enn en vekt som veier bare 20 lastebiler per dag.  METTLER TOLEDO har vekter i felten som fortsatt fungerer etter 35 år. Mange konkurrenter har bare produsert vekter i ti år. Husk å vurdere velprøvd ytelse når du vurderer en lastebilvekt.

Hvor ofte bør en lastebilvekt kalibreres?

De fleste prosesser som er godkjent for kjøp og salg krever at vekten regelmessig får samsvarssertifikat fra Justervesenet (årlig, annethvert osv.). En annen faktor som må overveies når man bestemmer hvor ofte vekten skal kalibreres, er antall lastebiler som skal veies per dag. Stor trafikk fører ofte til at vektens nøyaktighet raskere faller utenfor toleransenivåene, og dette kan føre til tapte inntekter. Hvis kjøretøyvekten brukes til å veie mange lastebiler per dag, bør du vurdere å kalibrere vekten oftere . Til slutt påvirkes lastebilvekten også av miljøfaktorer. Den store konstruksjonen utvider seg og trekker seg sammen ved temperatursvingninger. Slike små endringer kan ha negativ innvirkning på vektkalibreringen. Noen av de mest avanserte vektene, for eksempel POWERCELL PDX-vektene, kan beskytte mot og kompensere for slike effekter, men de fleste gjør det ikke.