5 trinn til kvalitet ved design white paper– kjemisk produksjon | METTLER TOLEDO
Collection

5 trinn til kvalitet ved design

Collection

Bygg kvalitet inn i veieprosessen

Veiing er et kritisk steg i mange kjemiske produksjonsprosesser og bidrar betydelig til sluttproduktkvalitet. Kvalitet gjennom design bidrar til å sikre kvalitet inn i en veieprosess for å sikre nøyaktige målinger over tid samt hindre driftsfeil som kan føre til materialer utenfor spesifikasjonene.

 

 

 

Vårt white paper beskriver 5 trinn for å sikre kvalitet ved design, inkludert:

  • Hvordan sikre nøyaktighet i veieprosessen
  • Hvordan forhindre operatørfeil
  • Hvordan opprettholde målekvaliteten
  • Hvordan overvåke og kontrollere veieprosessen
  • Hvordan sikre at du velger riktig utstyr
5 trinn til kvalitet ved design

Hva er kvalitet ved design?

Kvalitet ved design (QbD) er et konsept der kvaliteten skal bygges inn i hvert prosesstrinn – ikke bare testet på slutten – for å sikre konsekvent sluttproduktkvalitet.  QbD ble i første omgang allment tatt i bruk innen bil- og elektronikkproduksjon, og har nylig fått stor oppmerksomhet i prosessindustriene, spesielt i de kjemiske og farmasøytiske segmentene.  

Hvordan sikre kvalitet og nøyaktighet i veiing?

Kvalitet og nøyaktighet ved veiing kan sikres ved å bruke løsninger som vurderer de viktigste faktorene som bidrar til konsekvent veiepraksis som er skissert i vårt kvalitet for design white paper.

Hvordan vurdere måleusikkerhet?

Måleusikkerhet kan vurderes ved å teste eksentrisitet, indikasjonsfeil og repeterbarhet.

Hvordan definere veietoleranser for prosessen din?

Veietoleranser for prosessen din kan defineres ved å følge retningslinjene fastsatt av GWP (Good Weighing PracticeTM).

Hvordan velge riktig vekt?

   

Ved valg av hvilken vekt som skal brukes til veieprosessen må måleusikkerhet, mulige miljøpåvirkninger og veietoleranser vurderes.  Ved å bruke Scale Selector Guide, velges en passende vekt for prosessen.

Hvordan best forhindre driftsfeil i resepthåndteringen?

Typiske operatørfeil i i resepthåndteringen er å forveksle råvarer, skrivefeil, overfylling, bruke en uegnet vekt, ikke samle alle nødvendige måledata, eller å glemme rutiner     

Hvor ofte skal jeg kalibrere vekten min for å opprettholde resepthåndteringsnøyaktigheten?

Du bør kalibrere vekten din basert på anbefalingene fra en akkreditert tjenesteleverandør som har vært på stedet for å definere den spesifikke måleusikkerheten til den gitte vekten.  ISO Kvalitetssystem 9001 angir "Hvor nødvendig for å sikre gyldige resultater, må måleutstyr … kalibreres eller verifiseres, eller begge deler, med bestemte intervaller eller før bruk, mot målestandarder som kan spores til internasjonale eller nasjonale målestandarder … Dokumentasjon av kalibrering og verifikasjon skal holdes ved like. "

Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.