Tips og råd om termisk analyse
Collection

Tips og råd om termisk analyse

Collection

Våre hefter med tips og råd hjelper deg med å oppnå pålitelige og reproduserbare data fra termiske analyser

Termisk analyse
Termisk analyse

Teknikker for termisk analyse (TA) gir nyttig informasjon om de termiske egenskapene til materialer, og de er relativt enkle sammenlignet med mange alternative metoder. Vårt hefte, Tips og råd om termisk analyse, er nødvendig for alle laboratorier som utfører termisk analyse. Det er utviklet for å hjelpe TA-brukere med å navigere gjennom ulike måleteknikker, metodeparametere og prosedyrer for prøvepreparering samt gi nyttige tips og råd om hvordan du kan oppnå best mulige resultater av målingene dine.

Teknikker for termisk analyse

De fire viktigste teknikkene som er beskrevet i heftet med tips og råd er differensial sveip-kalorimetri (DSC), termogravimetrisk analyse (TGA), termomekanisk analyse (TMA) og dynamisk mekanisk analyse (DMA). Heftet tar også kort for seg teknikker for analyse av utviklet gass, som kan kobles til et TGA-instrument.

Tips og råd om termisk analyse

De viktigste emnene som tas opp i heftet med tips og råd er blant annet hvordan du velger riktig TA-teknikk, prøvepreparering, eksperimentelle parametere, hvordan du evaluerer kurver, kalibrering og justering samt metodevalidering. Du finner mer informasjon om disse emnene i magasinet vårt UserCom, som utgis to ganger i året.

Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.