100 % kontroll i prosessen med stort gjennomløp - METTLER TOLEDO

100 % kontroll i prosessen med stort gjennomløp

 


Når fullstendighet er av betydning eller materiale legges til eller trekkes fra, er veiing en enkel kvalitetskontrollmetode for å teste små toleranser i prosessen eller på slutten av linjen. Kombinert med stort gjennomløp kan veiing forbedre produktkonsistens og øke produktiviteten.

100 % kontroll i prosessen med stort gjennomløp
100 % kontroll i prosessen med stort gjennomløp

Kvalitetskontroll er viktig i enhver produksjonslinje for å optimalisere avkastning, unngå avfall og sikre at produkter oppfyller kundenes forventinger. Uavhengig av om veiingen gjøres automatisk, halvautomatisk eller manuelt, kan det å kontrollere kvaliteten etter vekt forbedre prosesshastigheter og redusere menneskelige feil.

Vektbasert kvalitetskontroll
Produsenter benytter i stadig større grad vektbasert kvalitetskontroll, eller WBQC, som gjør det mulig for dem å kontrollere alle dimensjoner på en gang på en brøkdel av et sekund. Metoden kontrollerer presist forskjeller på 0,0001 prosent, og produktet kan plasseres i enhver posisjon. Den er faktisk så presis at den raskt kunne oppdage om det manglet et riskorn fra én kilo ris.

WBQC er en enkel, rask kontrollmetode for fullstendighet av deler, sett og moduler. Den passer for manuell og automatisk produksjon, emballering og forsendelse. Den oppdager toleransebrudd som kan være mye vanskeligere å oppdage med andre metoder. Feil som kan oppdages, inkluderer små enhetsavvik, ufullstendig pakke, groper i støping og skade på belegget.

Manuell og automatisk WBQC
Det finnes forskjellige WBQC-kontrollmetoder. Statiske over/under-kontrollvekter, som METTLER TOLEDOs ICS5, er ideelle for rask kvalitetskontroll i manuelle prosesser. Over/under-kontrollveiere fungerer bra for små partier i monterings- og produksjonsprosesser.

Spesielle funksjoner kan øke arbeidshastigheten, selv i løpet av manuelle eller halvmanuelle operasjoner. METTLER TOLEDOs intuitive colorWeight®-skjerm indikerer umiddelbart om produktet er i spesifikasjonen eller ikke. En intern artikkeldatabase lagrer relevant artikkeldata, slik som tara, målvekt og toleranser, så det er raskt og enkelt å hente opp. Vektdata lagres i også i transaksjonposten.

Veiemoduler med høy presisjon
Veiemoduler med høy presisjon kombinert med en håndteringsenhet eller stopp/start-samlebånd kan være den perfekte løsningen for å kontrollere kvalitetsparametere med lave toleranser eller svært små deler i prosessen ved produksjonsmaskinnivået. Disse modulene oppdager toleransebrudd på 1 ppm på en brøkdel av et sekund.

Sømløs integrering i prosessen muliggjør 100 prosent inspeksjon uten å ofre gjennomløpet. Med veiing spiller lys og plassering av delen ingen rolle. Derfor kan denne metoden brukes til å kontrollere komplekse former, skjulte strukturer og materielle inkonsekvenser. Transparente eller reflekterende materialer som kan forstyrre kamerabaserte kvalitetskontroller, kan også kontrolleres etter vekt.

Dynamiske kontrollvekter
Dynamiske kontrollvekter kan brukes til å sikre produktkvalitet internt og kontrollere om pakken er komplett når de brukes ved enden av linjen i logistikkutstyr. De brukes vanligvis til å kontrollere store partier, og kan være ideelle for produksjonsmiljøer som behandler mer enn 40 produkter per minutt.

Du finner mer informasjon om hvordan veiing kan forbedre nøyaktighet og kvalitetskontroll i dine produktprosesser på: Completeness-Control

Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.