Bruksområder innen prosessanalyser - METTLER TOLEDO

Bruksområder innen prosessanalyser

Fra vannpreparering, industrielle produksjonsprosesser til behandling av spillvann

Prosessanalyser produserer løsninger for analysemålinger i industrielle produksjonsprosesser. Avdelingen består av to forretningsenheter: Ingold og Thornton. Begge disse er internasjonalt anerkjente og ledere på sine respektive markeder og innen sine teknologier.


Ingold
er en global leder innen pH, oppløst oksygen og oksygen i gassform, oppløst CO2, løsninger for konduktivitet og turbiditet for i prosessanalytiske målesystemer i kjemisk og bioteknologisk industri, næringsmiddelindustri og legemiddelindustri. Kjernekompetansen er høykvalitets in-line-måling av disse parametrene i bruksområder som omfatter krevende kjemiske prosesser og hygieniske og sterile bruksområder.

Thornton er ledende innen overvåkingsutstyr for rent og ultrarent industrielt vann som brukes i bruksområder som omfatter halvledere, mikroelektronikk, strømproduksjon, legemiddelproduksjon og bioteknologi. Kjernekompetansen er in-line-måling av konduktivitet, resistivitet, TOC, oppløst oksygen og ozon ved bestemmelse og kontroll av vannrenhet.

Bruksområder innen prosessanalyser
M800 Transmitter

Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.