Voorkom blessures met juiste pipet-ergonomie - METTLER TOLEDO

Voorkom blessures met juiste pipet-ergonomie

Voorkom blessures met juiste pipet-ergonomie
Voorkom blessures met juiste pipet-ergonomie
 

 

Pipet-ergonomie is cruciaal voor het verminderen en voorkomen van RSI. Onze nieuwe webpagina met video's, een white paper, poster en een quiz kunnen helpen uw RSI-risico's te verminderen.

 

Er is een aantal factoren dat bijdraagt aan verminderd comfortabel pipetgebruik, wat leidt tot pijnlijke RSI-kwalen (repetitive strain injuries). Om deze risico’s beter te begrijpen en te verminderen, biedt METTLER TOLEDO een nieuwe laboratoriumergonomie-pagina met een te downloaden white paper, video’s en een nieuwe “Stretch” poster met stretchoefeningen die speciaal ontworpen zijn voor mensen die aan werktafels werken.

Ergonomiewetenschappers hebben onlangs een aantal artikelen gepubliceerd waarin potentiële problemen bij het pipetteren worden aangesneden. Een terugkomend thema in alle onderzoeken is: pipetteren is een krachtige en repetitieve activiteit en er is een sterke relatie tussen pipetteren en RSI-klachten. Zelfs binnen een jaar kan pipetteren voor slechts een uur per dag genoeg zijn om een risico te vormen, waarbij de kans dramatisch toeneemt naarmate de werkdruk en leeftijd stijgen.

Door te weten wanneer en waar u het risico loopt, heeft u een veel betere uitgangspositie om dit gezondheidsrisico te reduceren of zelfs te elimineren.

Hier volgt een aantal nuttige tools:

Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.