BRC uitgave 8 - Wat is er nieuw?

BRC uitgave 8 – Wat is er nieuw?

De BRC wereldwijde norm voor voedselveiligheid wordt overal ter wereld gezien als de standaard voor voedselveiligheid en kwaliteitsmanagement. Lees meer over de belangrijkste nieuwe vereisten:

Acceptatie door de directie:

Overzicht - Dit deel is uitgebreid om te garanderen dat alle productievestigingen robuuste controleprogramma's ontwikkelen en toepassen. Dit stelt producenten in staat om op tijd correcties aan te brengen om productverontreinigingen te voorkomen.

Details -

 • Senior management moet een duidelijk plan voor de voortdurende verbetering van de voedselveiligheid en kwaliteitsborging ontwikkelen en handhaven. Dit plan dient het volgende te omvatten:
  • Alle delen van een vestiging die gevolgen hebben voor de productveiligheid;
  • Een actieplan waarin staat beschreven hoe de activiteiten worden uitgevoerd en gemeten, compleet met tijdschema’s;
  • Een beoordeling van de effectiviteit van de uitgevoerde activiteiten, inclusief systemen voor HACCP en de bescherming en authenticiteit van voedingsmiddelen.
 • Elk productieteam dienst minstens eenmaal per maand het volgende te bespreken: voedselveiligheid, wet- en regelgeving, integriteit en kwaliteitsproblemen. De bevindingen kunnen dan worden gerapporteerd aan het senior management.
 • De ontwikkeling van een vertrouwelijk rapportagesysteem en -proces, zodat alle medewerkers hun zorgen over voedselveiligheid, wet- en regelgeving, integriteit en kwaliteit kunnen melden. 

HACCP/Voedselveiligheidsplan:

Overzicht - De terminologie is nu uitgelijnd met de Codex Alimentarius.

Details -

 • Het HACCP-voedselveiligheidsplan moet alle verschillende risico’s dekken, zoals microbiologische, fysieke verontreinigingen, etc.
 • Digitale documenten en records moeten veilig worden opgeborgen, compleet met back-up.
 • Het programma dient ten minste vier verschillende auditdata gedurende het jaar te omvatten. De audits bestaan uit het volgende:
  • HACCP- of voedselveiligheidsplan met uitvoering van activiteiten.
  • Vereiste programma's, zoals hygiëne en ongediertebestrijding.
  • Procedures voor het beschermen van voedingsmiddelen en het voorkomen van voedselfraude.
  • Procedures om aan de BRC wereldwijde norm te voldoen.
 • Het risicobeoordelingsplan voor grondstoffen moet op zijn minst eenmaal in de drie jaar worden bijgewerkt of eerder als er nieuwe materialen worden aangeleverd, als de verwerkingsprocedure of de leverancier verandert, als zich nieuwe risico’s voordoen of na een product recall.
 • Alle controles van de leverancierprestaties moeten worden gedocumenteerd.
 • Het managen, goedkeuren en controleren van een uitbesteed proces maakt nu ook deel uit van de norm, zodat de veiligheid nooit in het geding komt.
 • De vestigingen moeten een procedure ontwikkelen voor een grondoorzaakanalyse met het oog op verbeteringen en het voorkomen van herhaalde afwijkingen, zoals wanneer de productveiligheid gevaar loopt.
 • Alle vestigingen moeten over een gedocumenteerde traceerbaarheidsprocedure beschikken. Dit omvat minimaal hoe het traceerbaarheidssysteem functioneert en wat de vereiste etiketten en documenten zijn. 

Productveiligheid en de bescherming van voedingsmiddelen:

Overzicht - De noodzaak om opzettelijke verontreinigingen te voorkomen wordt groter. Daarom zijn de vereisten voor risicobeoordelingen in Uitgave 8 aanzienlijk gewijzigd.  

Details -

 • Systemen dienen grondstoffen, producten, vestigingen en merken tegen kwaadaardige handelingen te beschermen.
 • Het bedrijf dient een gedocumenteerde risicoanalyse van alle interne en externe bedreigingen uit te voeren. Dit is de basis van een dreigingsinschattingsplan dat regelmatig herzien en aan nieuwe omstandigheden aangepast moet worden.
 • Risicovolle locaties, zoals externe opslagruimtes, dienen een beveiligde en gecontroleerde toegang te hebben, alleen voor bevoegd personeel. Er moet een registratiesysteem voor bezoekers worden ontwikkeld. Bovendien moeten de medewerkers training krijgen over de beveiligingsprocedures voor de vestiging en de bescherming van voedingsmiddelen.
 • Verhoogde looppaden moeten in de buurt van productielijnen worden geïnstalleerd om productverontreinigingen te voorkomen.
 • Alle productieapparatuur dient door een bevoegde medewerker geïnspecteerd te worden, die de verwijdering van alle verontreinigingsrisico’s moet bevestigen.

Productinspectieapparatuur:

Overzicht – Uitgave 8 omvat meer informatie over de werking van detectieapparatuur voor productverontreinigingen, controlewegers en etiketteerapparatuur.   

Details -

 • Alle vestigingen moeten corrigerende maatregelen definiëren en uitvoeren. Ook moeten de procedures worden gerapporteerd voor het geval dat er een verontreiniging wordt gedetecteerd en/of een online verificatiesysteem defect raakt.Tot deze maatregelen behoort een tweede inspectie van alle producten sinds de laatste geslaagde inspectietest.
 • De metaaldetectorcontroles moeten tijdens de opstart van de productielijnen en aan het einde van de productieperiode worden uitgevoerd.
 • Alle apparatuurinstellingen die gevolgen hebben voor de integriteit en veiligheid van het product mogen alleen door goed opgeleide en bevoegde personeelsleden worden gewijzigd. Bovendien moet toegang tot deze instellingen met een wachtwoord worden beveiligd of op andere wijze worden beperkt. 
 • Een nieuw vereiste is dat controlewegers beheerd moeten worden conform de wettelijke vereisten. Dit omvat het testen van de operationele effectiviteit en het registreren van alle testresultaten. 

Productetikettering:

Overzicht - Een groot aantal product recalls wordt veroorzaakt door etiketteerfouten. De analyse van verkeerd geëtiketteerde producten geeft aan dat de meeste fouten worden gemaakt tijdens het etiketontwerp, door de verandering van ingrediënten of van leveranciers, of tijdens het verpakkingsproces.

Details -

 • Gegarandeerd nauwkeurige, up-to-date informatie voor een effectieve ‘veranderingscontrole’ tijdens de ontvangst van goederen. Dit betekent dat alleen de juiste versie van de materialen ter plaatse wordt geaccepteerd.
 • Zoals aangegeven in het deel over productinspectieapparatuur hierboven, worden de afdrukken, zoals datacodes, ter plaatse en alleen door bevoegd personeel gecontroleerd.
 • Online verificatie-apparaten, zoals barcodescanners, moeten opgesteld en getest worden. Deze tests moeten op zijn minst aan het begin en einde van de productieperiode worden uitgevoerd.
 • Tijdens een verticale audit bevestigt de auditor de nauwkeurigheid van de etiketten en het etiketteerproces.
 • De bereidingsinstructies voor consumenten moeten worden gecontroleerd om te garanderen dat het product veilig kan worden geconsumeerd.
 • Er moet een gedocumenteerd plan voor de beoordeling van de kwetsbaarheidsrisico's worden opgesteld dat voortdurend wordt bijgewerkt op basis van de mogelijke nieuwe risico’s voor de grondstoffen.
 • Nieuw vereiste om een procedure op te stellen voor het beheer van verouderde verpakkingen, inclusief etiketten. Dit omvat de juiste verwijdering van de verpakkingen om te voorkomen dat ze opnieuw gebruikt kunnen worden.
 • De controle van de afgedrukte informatie omvat nu ook de informatie over allergenen.
 • Alle relevante personeelsleden moeten getraind zijn in etiketterings- en verpakkingsprocessen om de juiste etikettering van de producten te garanderen. 

Behalve bovenstaande wijzigingen bestaan er nu nieuwe vereisten over de herziening van laboratoriumtests en extra details om de verontreiniging van producten met pathogenen te voorkomen. Andere veranderingen hebben betrekking op de fysieke omgeving, zoals het beschermen van glazen ramen tegen breuk, reinigingssystemen, op risico gebaseerde omgevingscontroles en ongediertebestrijding, zodat de productveiligheid voortdurend wordt gegarandeerd. 


Five Year X-ray Generator Warranty
Product Inspection Spare Part Kits
Product Inspection Service Partner
Product Inspection User Training
X-ray Inspection of Frozen Formed Products
X-ray Inspection of Canned Foods
Glass in Glass Inspection
Metal Detector Applications
Metal Detection Guide
Reduce Metal Detector Testing
Vision Inspection Guide
Contamination Detection
Product Inspection Guides
X-ray Inspection Guides
Checkweighing Guide
 
 
 
 
 
 
 
Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.