Chlorideanalyser – Sulfaatanalyser 3000CS
Sulfaat- en chlorideanalyser 3000CS

Sulfaat- en chlorideanalyser 3000CS

Geautomatiseerde online meting van chloriden en sulfaten op ppb-niveau, toepasbaar op water- en stoomcycli en suppletiewater

 

Chlorideanalyser en sulfaatanalyser voor water

De METTLER TOLEDO Thornton 3000CS analyser is een online instrument voor directe meting van chloriden en sulfaten in zuiver water en chemische m...

De METTLER TOLEDO Thornton 3000CS analyser is een online instrument voor directe meting van chloriden en sulfaten in zuiver water en chemische monsters in energiecentralecycli. De analyser bewaakt continu deze uiterst corrosieve verontreinigingen om corrosie tegen te gaan en schade aan kritische apparatuur van energiecentrales te minimaliseren. Dit maakt vroegtijdige, eenduidige detectie van spoorniveaus van chloride- en sulfaationen mogelijk, met minimaal toezicht door de operator.

Toepassingen:

Bewaking turbine-inlaat: Bevestig dat het niveau van de chloriden en sulfaten in de stoom die de turbine ingaat, binnen de gestelde limieten vallen.

Bewaking ketelvoedingswater: Garandeer een laag ppb-niveau van verontreinigingen in de water- en stoomcyclus.

Condensaatbewaking: Doorbraak bij condensaatpolisher van verontreinigende stoffen en achteruitgang van gesulfoneerd kationhars detecteren.

Bewaking suppletiewater: Verklaar dat de chloride- en sulfaatniveaus binnen aanvaardbare limieten vallen voordat het water wordt toegelaten in de water- en stoomcyclus.

Chlorideanalyser en sulfaatanalyser: 3000CS Veelgestelde vragen

1. Wat zijn chloride-ionen? En hoe komen chloride-ionen in het water terecht?

Het chloride-ion maakt deel uit van veel zouten, zoals NaCl. Zouten komen veel voor in de natuur en lossen goed op in water, waardoor chlorideverontreiniging optreedt.

2. Wat zijn sulfaationen? En hoe komen sulfaationen in het water terecht?

Het sulfaation maakt deel uit van veel zouten, zoals Na2SO4. Zouten komen veel voor in de natuur en lossen goed op in water, waardoor sulfaatverontreiniging optreedt. In energiecentrales kunnen sulfaationen ook in het water terechtkomen door de afbraak van gesulfoneerde harsen.

3. Wat is het effect van chloride- en sulfaationen op de uitrusting van energiecentrales?

Chloriden en sulfaten zijn de meest corrosieve verontreinigingen in het water van energiecentrales. Ze veroorzaken roestvorming, putcorrosie, spanningscorrosie, afname van de efficiëntie door afzetting van corrosieproducten, en spleetcorrosie. Ze beschadigen kostbare installatie-uitrusting zoals turbines en ketels, wat leidt tot ongepland stilleggen voor onderhoud en reparaties.

4. Hoe kunt u chloride en sulfaat in energiecentrales beheersen?

Door middel van goede waterzuivering kan de kwaliteit van het water dat in de water-/stoomcyclus wordt geïntroduceerd, zo worden geregeld dat de chloride- en sulfaatniveaus gegarandeerd laag zijn.

Als er in de water-/stoomcyclus te veel chloriden en sulfaten worden aangetroffen, kunnen ze worden verwijderd door de ketel af te blazen en vers suppletiewater in de cyclus te introduceren.

5. Waar moeten sulfaat en chloride in een energiecentrale worden bewaakt?

Het belangrijkste meetpunt voor chloriden en sulfaten in de water-/stoomcyclus bevindt zich aan de turbine-inlaat. Dit garandeert dat alleen aanvaardbare niveaus van chloriden en sulfaten met de stoom de turbine ingaan; dit is het kostbaarste kapitaalgoed in de energiecentrale. Een ander belangrijk meetpunt is na de condensaatpolisher, om de afbraak van gesulfoneerd hars te bewaken. Het is ook essentieel om deze ionen te bewaken voordat ze de ketel bereiken, om schade aan de ketel te voorkomen. Bovendien biedt dat de mogelijkheid om chloriden en sulfaten door middel van spuien van de ketel uit de water-/stoomcyclus te verwijderen als er bij de ketelinlaat hoge ionniveaus worden gedetecteerd.

Lage chloride- en sulfaatniveaus in suppletiewater worden gegarandeerd door bewaking na alle zuiveringsfasen, voordat het water naar de opslagtank gaat van waaruit de water-/stoomcyclus wordt gevoed.

6. Bestaan er richtlijnen voor de maximaal aanvaardbare limieten voor chloriden en sulfaten?

Belangrijke regelgevende instanties en onderzoeksorganisaties zoals EPRI (VS), IAPWS (wereldwijd) en TPRI (China) specificeren aanvaardbare limieten in hun richtlijnen voor de exploitatie van energiecentrales. Ook turbinefabrikanten specificeren aanvaardbare limieten in hun garantiebepalingen, om optimale turbineprestaties en corrosiebeheersing te waarborgen.

7. Wat zijn de aanvaardbare limieten voor deze ionen?

Voor suppletiewater en de water-/stoomcyclus bedraagt de aanvaardbare limiet 2 of 3 ppb voor zowel chloride als sulfaat.

8. Zijn sulfaten en chloriden te meten via geleidbaarheidsmetingen?

Geleidbaarheidsmeting is een meting waarbij alle verontreinigingen in het water gezamenlijk worden gemeten. Hierbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen schadelijke verontreinigingen, zoals chloride en sulfaat, en goedaardige bestanddelen zoals kooldioxide. De meting voorziet niet in een meting van het ppb-niveau voor chloriden en sulfaten.

9. Is er een ideale methode om chloriden en sulfaten te bewaken?

Chloriden en sulfaten moeten direct worden gemeten op belangrijke meetpunten in energiecentrales, zoals hierboven staat beschreven. Metingen moeten worden uitgevoerd in ppb voor elk ion, niet als een cumulatieve meting van alle verontreinigingen in het water.

Het nemen van een monster om in het laboratorium een analyse uit te voeren, betekent vertraging in de metingen, wat kan leiden tot schade aan de uitrusting van de energiecentrale. Bovendien bestaat er bij een dergelijke meetmethode kans op verontreiniging bij het verzamelen en vervoeren van monsters, wat leidt tot valse positieven en onnodige onderhoudswerkzaamheden en dus meer downtime van de centrale.

10. Welke technologieën en producten kunnen worden gebruikt om deze ionen te meten?

Ionchromatograaf – tafelmodel en online – voorziet in metingen van chloriden en sulfaten op ppb-niveau. ICP met massaspectrometrie is een andere technologie die vergelijkbare meetniveaus biedt. Deze producten zijn echter kostbaar in aanschaf, gebruik en onderhoud, en moeten worden bediend door opgeleide chemici.

Een andere methode om chloriden en sulfaten nauwkeurig, betrouwbaar en voordelig te meten, is een analyser op basis van microfluïdische capillaire elektroforese.

11. Wat is microfluïdische capillaire elektroforese?

Microfluïdische capillaire elektroforese maakt gebruik van spanning om ionen via een capillair af te scheiden. Ionen bewegen met verschillende snelheden in het capillair, op basis van de verhouding tussen grootte en lading, waardoor de ionen worden afgescheiden.

12. Hoe wordt microfluïdische capillaire elektroforese toegepast bij het analyseren van chloriden en sulfaten?

In de analyser wordt een microfluïdische-capillaire-elektroforesecassette gebruikt om de ionen in het monsterwater te scheiden, waardoor er geconcentreerde clusters van chloride- en sulfaationen ontstaan die zich door het capillair bewegen. De concentratie van deze ionen wordt gemeten met behulp van een conductiviteitscel op de cassette. Op basis van deze geleidbaarheidsmeting wordt vervolgens de concentratie van de ionen in ppb berekend en weergegeven.


 

Lage eigendomskosten in vergelijking met offline methoden
Onderhoudsvriendelijk dankzij ISM Predictive Diagnostics
Intuïtieve touchscreeninterface

Producten en specs

 
Producten en specs
Filter:
Filter
Wis alle
 
Meetbereik
Meetcyclusduur
Stroomsnelheid monster
Meer informatie
Meetbereik0-500 ppb
Meetcyclusduur45 min typisch, programmeerbaar 15 min - 1 uur
Stroomsnelheid monster25-50 ml/min
Vergelijking

Documentatie

Applicaties

Monitoring Chloride and Sulfate
Read more in the application note about the increasing need to measure chloride and sulfate.

White papers

A New Method for Corrosion Prevention On-line Chloride and Sulfate Monitoring
This white paper explores a new technology for chloride and sulfate determination that is far more cost-effective and delivers accurate, on-line measu...

Gegevensbladen

Datasheet for 3000CS (Chloride/Sulfate) Analyzer
The data sheet details how the 3000CS Analyzer directly measure chlorides and sulfates in pure water and power cycle chemistry samples and enables mon...
Data Sheet: 3000CS Services
Expert system services and periodic replacement of critical consumables, such as the cartridge and reagents, ensures your analyzer is always operating...

ROI-calculator

ROI Calculator For Chloride and Sulfate Analyzer
The ROI calculator can help you figure out how much you can save by measuring chloride and sulfate directly with 3000CS Analyzer in comparison to inte...

Service

Behaal optimale uptime en prestaties

+31 342 426 080
Bel Service
Uptime
Ondersteuning & Reparatie
Performance
Onderhoud & Optimalisatie
Expertise
Training & Consulting
Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.