Intrinsiek veilig | Explosieveilige vloerweegschalen | Explosiegevaarlijke werkomgeving

Explosieveilige vloerweegschalen - intrinsiek veilig

Vloerweegschalen voor veilige en nauwkeurige wegingen in ex-zones

Explosieveilige vloerweegschalen en plateaus voor explosiegevaarlijke werkomgevingen geclassificeerd als Zone 1/21, Divisie 1 en Zone 2/22, Divisie 2 maken nauwkeurige wegingen mogelijk als er tijdens de normale werking een explosierisico bestaat. Deze intrinsiek veilige vloerweegschalen zijn ontworpen om veiligheid, productiviteit en kwaliteit op de lange termijn te leveren voor een groot aantal weegcapaciteiten.

Bel ons voor een offerte
View Results ()
Filter ()

Voeg 1 of 2 andere producten toe om te vergelijken

+31 344 63 83 63
Bel Service

Ontdek onze services, aangepast aan uw apparatuur

Wij ondersteunen en onderhouden uw meetapparatuur gedurende de gehele levenscyclus, van installatie tot preventief onderhoud en van kalibratie tot reparatie. 

Uptime
Ondersteuning & Reparatie
Performance
Onderhoud & Optimalisatie
Compliance
Kalibratie & Kwaliteit
Expertise
Training & Consulting

FAQs

Wat zijn explosieveilige vloerweegschalen? Wat zijn vloerweegschalen voor explosiegevaarlijke omgevingen? Wat maakt een explosieveilige vloerweegschaal veilig?

Een explosieveilige vloerweegschaal of een vloerweegschaal voor explosiegevaarlijke omgevingen is door officiële instanties goedgekeurd voor gebruik in explosiegevaarlijke werkomgevingen. Explosieveilige vloerweegschalen en vloerweegschalen voor explosiegevaarlijke omgevingen leveren een veilige, efficiënte en betrouwbare weegfunctie in explosiegevaarlijke werkomgevingen.

Een vloerweegschaal wordt veilig beschouwd voor EX-zones als de gebruiker een risicobeoordeling voor de apparatuur heeft uitgevoerd, het type en de duur van het explosierisico heeft geïdentificeerd en op basis daarvan apparatuur met het juiste ontwerp heeft geselecteerd.  Apparatuur, zoals een weegschaal, moet goedgekeurd en geproduceerd zijn op basis van alle relevante standaarden, inclusief een goedgekeurd onderhoudsschema voor voortgaande goede prestaties.

Wat zijn de verschillen tussen explosieveilige vloerweegschalen voor Zone 1/21, Divisie 1 en Zone 2/22, Divisie 2?

De zones worden geclassificeerd door de International Electrotechnical Commission (IEC) in Europa, Azië, Australië, Afrika en andere regio's of door de National Fire Protection Association (NFPA) National Electric Code (NEC) in de Verenigde Staten.

Explosiegevaarlijke omgevingen van Klasse I Divisie I zijn gedefinieerd in het NED-handboek, in artikels 500, 501, 502, 503, 505 en 506.  Klasse I-locaties zijn locaties waarin brandbare gassen of dampen in voldoende hoeveelheid in de lucht aanwezig zijn om een explosief of ontvlambaar mengsel te produceren (NEC 501).  Divisie 1 is een onderdeel van Klasse I en is de classificatie voor een omgeving waarin de bovengenoemde explosieve of brandbare gassen, dampen of vloeistoffen tijdens de normale, dagelijkse werking in de lucht aanwezig zijn.

Eén van de kenmerken van Zone 2 werkomgevingen is dat ontvlambare concentraties van brandbare gassen en dampen gewoonlijk niet aanwezig zijn, maar aanwezig zouden kunnen zijn in bepaalde gevallen die door de NEC-normen zijn gedefinieerd.  De zones worden ook geclassificeerd door de ATEX Richtlijn 1999/92/EG op basis van de frequentie en duur van de aanwezigheid van de explosieve atmosfeer.  Zone 2 is volgens de ATEX Richtlijn 1999/92/EG een atmosfeer die waarschijnlijk niet vaak of slechts voor korte tijd explosief is.

Explosieveilige vloerweegschalen zijn goedgekeurd voor Zone 1/21, Divisie 1 en Zone 2/22, Divisie 2, omdat ze het vereiste veiligheidsniveau hebben voor de hierboven gedefinieerde werkomgevingen.

Voor meer informatie over het selecteren van explosieveilige vloerweegschalen of het classificeren van een werkomgeving als explosiegevaarlijk, kunt u de 'Informatiegids over explosiegevaarlijke werkomgevingen' downloaden.

Hoe weet u of een explosieveilige vloerweegschaal geschikt is voor uw werkomgeving?

Als u wilt vaststellen of een specifieke explosieveilige vloerweegschaal geschikt is voor uw werkomgeving, moet u eerst vaststellen wat de classificatie van de explosiegevaarlijke omgeving is, zoals gedefinieerd door de International Electrotechnical Commission (IEC) in Europa of de National Fire Protection Association (NFPA) National Electric Code (NEC) in de Verenigde Staten. Daarna moet u een weegschaal selecteren met de juiste goedkeuringen voor de classificatie van uw explosiegevaarlijke werkomgeving.

Waarom zijn de explosieveilige vloerweegschalen van MT intrinsiek veilig? Hoe weet u of een apparaat intrinsiek veilig is?

Intrinsiek veilige systemen maken het mogelijk om apparatuur te gebruiken zonder dat brandbaar gas, stof of vezels in de explosiegevaarlijke werkomgeving ontstoken worden. Op basis van strenge tests moet METTLER TOLEDO kunnen bewijzen dat de intrinsiek veilige vloerweegschalen voldoen aan de vereisten van de specifieke officiëles instantie, door het leveren van overeenkomstigheidsverklaringen, tekeningen en ander ondersteunend bewijsmateriaal.

Intrinsieke veiligheid wordt ingedeeld in drie classificaties: 'ia,' 'ib' of 'ic', die gebaseerd zijn op het veiligheidsniveau en het aantal mogelijke fouten. Elke classificatie weegt de kans van een aanwezige explosieve atmosfeer op tegen de waarschijnlijkheid van een ontsteking. Het beschermingsniveau 'ia' is een vereiste voor apparatuur van categorie 1 die geschikt is voor gebruik in Zone 0/Divisie 1. Beschermingsniveau 'ib' voor apparatuur van categorie 2 is geschikt voor gebruik in Zone 1. Beschermingsniveau 'ic' voor apparatuur van categorie 3 is geschikt voor gebruik in Zone 2/Divisie 2.  

Voor intrinsiek veilige vloerweegschalen die op een vaste locatie zijn geïnstalleerd, mag de maximale tijd tussen de periodieke inspecties niet langer zijn dan drie jaar, zonder eerst het advies van deskundigen in te winnen. Zodra een inspectieperiode is vastgesteld, dienen extra periodieke inspecties te worden uitgevoerd ter ondersteuning of wijziging van de voorgestelde inspectiefrequentie. Mobiele of draagbare intrinsiek veilige apparatuur is kwetsbaarder voor schade of misbruik dan vaste installaties. Daarom moet minimaal om de 12 maanden een grondige inspectie worden uitgevoerd. Behuizingen die vaak worden geopend, zoals die van de accu, moeten minstens om de zes maanden grondig worden geïnspecteerd. Bovendien moet alle apparatuur visueel worden geïnspecteerd door een vakbekwame operator, om te garanderen dat er geen duidelijke beschadigingen aanwezig zijn.

Voor meer informatie downloadt u de 'Informatiegids over explosiegevaarlijke omgevingen'.