Efficiënt beheer van uw weegsystemen - METTLER TOLEDO

Efficiënt beheer van uw weegsystemen

Tijdens productie is wegen noodzakelijk om uniformiteit en consistentie te bereiken in uw batch. Deze nieuwe white paper geeft uitleg over hoe GWP® bijdraagt aan een efficiënt beheer van uw weeginstrumenten en weegresultaten tijdens de gehele levensduur.

Accuraat wegen is essentieel om te garanderen dat aan de procesvereisten voldaan wordt en om out-of-specification (OOS) resultaten te voorkomen. Tijdens de productie is OOS niet alleen een teken dat de kwaliteit van de producten in gevaar is, het veroorzaakt ook een risico voor de gezondheid en veiligheid van consumenten. Daarnaast kan het zijn dat u niet voldoet aan de wettelijke vereisten en loopt u risico op het verlies van inkomsten.

Garanderen van nauwkeurige metingen
Een nieuw white paper gepubliceerd door METTLER TOLEDO introduceert Good Weighing Practice (GWP®), de op wetenschap gebaseerde internationale standaard voor efficiënt beheer van weegsystemen gedurende het productleven. Deze standaard is gebaseerd op de behoeften van de gebruikers van weegsystemen en de meest voorkomende risico's bij weegtoepassingen. Daarnaast wordt een strategie beschreven om meetfouten te reduceren en nauwkeurige weegresultaten te kunnen garanderen. Naast de metrologische aspecten, zoals het minimale gewicht, geeft GWP® ook aanbevelingen over het routinematig controleren van uw apparatuur.

Optimaliseren van controleprocedures
Toepassingen waarbij het risico op onnauwkeurige resultaten hoog en de nauwkeurigheid belangrijk is, vereisen regelmatige kalibratie en gebruikerstesten. Voor minder risicovolle toepassingen kan het aantal controles daarop aangepast worden en zijn er minder vereist. Algemene misopvattingen worden kritisch geanalyseerd, met name met betrekking tot het definiëren van controleprocedures en de selectie van geschikte gewichten voor periodieke prestatieverificaties. Gebaseerd op wetenschappelijke principes leert de gebruiker hoe routinecontroles geoptimaliseerd kunnen worden om te voorkomen dat er onnodig of foutief gecontroleerd wordt.

This page is not optimized for your web browser. Consider using a different browser or upgrade your browser to the latest version to ensure the best experience.