Het bevorderen van groene en duurzame chemie - METTLER TOLEDO
White paper

Het bevorderen van groene en duurzame chemie

White paper

Tools, trends en tactieken

advancing sustainable chemistry
advancing sustainable chemistry

Efficiëntie bereiken en afval verminderen...

De strategische drive naar groene en duurzame chemie bereikt een tweeledig doel: meer efficiëntie en minder afval. Chemici hebben er lang naar gestreefd om meer te doen met minder experimenten, minder materiaal en in minder tijd gedurende de hele levenscyclus van een chemisch product. De toegenomen urgentie om dit te bereiken op manieren die sociaal en ecologisch verantwoord zijn, heeft geleid tot een toename van de steun. Bedrijven in de farmaceutische, landbouw-, chemische en energiesector passen systematisch statistieken en strategische initiatieven toe om ervoor te zorgen dat hun producten en processen efficiënt, effectief en veilig zijn op een manier die gunstig is voor zowel hun bedrijf als het milieu.

...Door diepgaande kennis, modellering en controle

Het ontwikkelen van producten en processen met deze doelen voor ogen vereist de juiste tools. Wetenschappers maken gebruik van technologie die diepgaand inzicht geeft in de kinetiek en mechanismen van chemische reacties, evenals in de vorming en morfologie van deeltjes via in-situ, real-time analyse. Volledig geautomatiseerde synthesewerkstations bieden nauwkeurige controle over reactievariabelen, wat essentieel is voor het opzetten van effectieve optimalisatiestudies. Modellerings- en simulatietools worden steeds vaker gebruikt om oplosmiddelen te screenen, optimale omstandigheden te bepalen en nieuwe ideeën te testen met behulp van kunstmatige intelligentie en statistiek.

Dit witboek bevat voorbeelden van recent collegiaal getoetst onderzoek dat laat zien hoe de diepgaande informatie en nauwkeurige controle die door de technologieën van METTLER TOLEDO worden geleverd, helpen bij het ondersteunen van groene en duurzame chemie over vier thematische onderwerpen:

  • Groene synthese en processen
  • Duurzaamheid door continue verwerking
  • Valorisatie van hernieuwbare bronnen
  • Vastlegging en gebruik van kooldioxide

Ontdek hoe diepgaande kennis, modellering en controle met behulp van volledig geautomatiseerde synthesewerkstations en andere robuuste karakteriseringstools u kunnen helpen de efficiëntie te verbeteren en verspilling te verminderen. Download nu de whitepaper.