over real time reaction monitoring: tandem hydroformylering/hydrogenering - METTLER TOLEDO
White paper

over real time reaction monitoring: tandem hydroformylering/hydrogenering

White paper
Real-Time Monitoring Tandem Hydroformylation/Hydrogenation
Real-Time Monitoring Tandem Hydroformylation/Hydrogenation

Hydroformylering en hydrogenering worden meestal uitgevoerd in afzonderlijke reactiestappen. Onderzoekers van de Universiteit van Tokio hebben een nieuwe methode voor het synthetiseren van industrieel belangrijke n-alcoholen van alkenen in een tandemproces van hydroformylering/hydrogenering. Het gebruik van meerdere katalysatoren gecombineerd in één vat geeft dit tandemproces duidelijke voordelen in de industriële sector, met een grotere opbrengst en vereenvoudiging van het gehele proces.

In dit white paper wordt besproken hoe onderzoekers real-time in situ mid-FTIR reaction monitoring toepasten om katalysatoractiviteiten en robuustheid te begrijpen. Door het meten van de kinetica, het traject en de mechanismen van de hydroformylering/hydrogenering, werden reacties bepaald en optimale omstandigheden voor katalysatorprestaties geïdentificeerd.