Rationalisatie ongebruikelijke kinetiek in C-H activeringen - METTLER TOLEDO

Rationalisatie ongebruikelijke kinetiek in C-H activeringen

Reaction Kinetics

Deze webinar bestudeert een grafische analyse-aanpak om ongebruikelijke kinetiek in C-H activeringen te rationaliseren. De 'Reaction Progress Kinetic Analysis' (RPKA) methode wordt besproken.

Doorgaans vereisen traditionele methoden van initiële rate metingen veel experimenten onder kunstmatig hoge concentraties van reactiecomponenten, welke potentieel afbreuk doen aan de uitvoerbaarheid en bruikbaarheid van kinetische analyse.

In tegenstelling, Reaction Progress Kinetic Analysis (RPKA) onttrekt een maximum hoeveelheid kinetische gegevens uit een minimaal aantal experimenten, uitgevoerd onder kunstmatige, relevante omstandigheden. Eenvoudige grafische manipulaties van reactievoortgang onderzoeken de stabiliteit van de katalysator en onthullen stuwende kinetische krachten van reactiecomponenten door middel van een visueel onderzoek. De RPKA methodiek wordt gebruikt bij met palladium-gekatalyseerde C-H olefinering van arylazijnzuren om abnormaal rate gedrag uit te leggen, inclusief de remmende werking van verscheidene niet-cyclische groepen.

Deze webinar is voor chemici, engineers en onderzoekers die geïnteresseerd zijn in reactiekinetiek, evenals iedereen die het lastig of tijdrovend vindt om kinetiek en reactiegedrag te bepalen.

Presentator

Dr. Ryan Baxter ontving een eervolle Bachelor of Science-graad van de Universiteit van Wisconsin en een Ph.D. van de Universiteit van Michigan, toegespitst op organometallische cross-coupling reacties. Dr. Baxter voltooide een NIH postdoctoraal fellowship in samenwerking met professoren Donna Blackmond en Phil Baran in het 'Scripps Research Institute' over het gebruik van kinetische analyse, om nieuwe radicale reacties te onderzoeken en te ontwikkelen. Dr. Baxter is momenteel assistant-professor in scheikunde en chemische biologie aan de Merced University of California. 

Rationalisatie ongebruikelijke kinetiek in C-H activeringen
Professor Ryan Baxter