Karl Fischer-titratie voor watergehaltebepaling (vocht)
Know-how
Informatiegids

Karl Fischer-titratie voor watergehaltebepaling

Know-how
Informatiegids

Karl Fischer-titratie – Een vochtbepalingsmethode voor water

Deze brochure is speciaal gericht op de juiste uitvoering van de Karl Fischer-titratieanalyses. We bieden u deze informatie als onderdeel van de Good Titration Practice™ (GTP) bij Karl Fischer-titratie.

KF-titratie is een nauwkeurige methode voor het bepalen van de hoeveelheid water. Deze techniek kan ook worden gebruikt bij vochtbepaling specifiek voor het watergehalte.

Deze brochure bevat uitgebreide achtergrondinformatie en aanbevelingen over:

  • Chemie en controle van de Karl Fischer-titratie
  • Praktische tips en hints voor monstervoorbereiding en de bediening van instrumenten
  • Maatregelen voor het optimaliseren van de nauwkeurigheid van de waterbepaling
  • Selectie van de optimale methode voor de watergehaltebepaling van uw specifieke monster
  • Aanbevelingen voor het oplossen van problemen als de resultaten niet overeenkomen met de verwachtingen

Watergehaltebepaling met Karl Fischer-titratie

Principe:

De Karl Fischer-methode wordt voor veel stoffen als een referentiemethode gebruikt. Het is een chemische analyseprocedure gebaseerd op de oxidatie van zwaveldioxide door jodium in een methanolische hydroxide-oplossing. In principe vindt de volgende chemische reactie plaats:

H2O + I2 + SO2 + CH3OH + 3RN -> [RNH]SO4CH3 + 2[RNH]I

De titratie kan volumetrisch of coulometrisch worden uitgevoerd.
Bij de volumetrische methode wordt een Karl Fischer-oplossing met jodium toegevoegd, totdat de eerste sporen van overtollig jodium aanwezig zijn. De hoeveelheid omgezette jodium wordt bepaald aan de hand van het buretvolume van de Karl Fischer-oplossing die jodium bevat.
Bij de coulometrische procedure wordt het jodium dat aan de reactie deelneemt direct in de titratiecel gegenereerd door middel van de elektrochemische oxidatie van jodide, ook hier weer totdat niet-gereageerd jodium wordt opgemerkt. De Wet van Faraday kan worden gebruikt om de hoeveelheid gegenereerde jodium te berekenen op basis van de hoeveelheid benodigde elektriciteit.

Applicatie:

Karl Fischer-titratie is een methode voor bepaling van het vochtgehalte die specifiek is voor water. De methode is voor monsters met een hoog vochtgehalte (titrimetrie) en voor monsters met een watergehalte in het ppm-bereik (coulometrie). De methode werd oorspronkelijk ontwikkeld voor niet-waterige vloeistoffen, maar is ook geschikt voor vaste stoffen die oplosbaar zijn of als het water dat ze bevatten verwijderd kan worden door verwarming in een gasstroom of door extractie.

Voordelen:

Coulometrie is een nauwkeurige referentiemethode en is ook geschikt voor sporenanalyse en de detectie van water.

Beperking:

De werkmethode moet aan het specifieke monster worden aangepast.

 
 
 
 
 
 
 
Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.