Informatiegids: Karakterisering van farmaceutische producten met behulp van thermische analyse | METTLER TOLEDO
Informatiegids

Informatiegids over de thermische analyse van farmaceutische producten

Informatiegids

Karakteriseer de thermische eigenschappen van geneesmiddelen, hulpstoffen en verpakkingsmaterialen

Karakterisering van farmaceutische producten
Karakterisering van farmaceutische producten

De informatiegids 'Karakterisering van farmaceutische producten' van METTLER TOLEDO is ontworpen ter ondersteuning van de gebruikers van thermische analyse (TA) met praktische voorbeelden van de meest relevante toepassingen voor de farmaceutische industrie. De informatiegids omvat specifieke voorbeelden van de manier waarop thermische analysetechnieken, met name DSC en TGA, gebruikt kunnen worden voor het onderzoek van polymorfisme en pseudo-polymorfisme, stabiliteit, interacties, zuiverheid en verpakkingsmaterialen.

 

Inhoudsopgave

 1. Wat thermische analyse kan betekenen voor farmaceutische producten
 2. Toepassingen en de bijbehorende thermische analysetechnieken
 3. Bijv.:
  • Polymorfisme – sulfapyridine
  • Stabiliteit – acetylsalicylzuur
  • Karakterisering/identificatie – vanilline
  • Karakterisering/identificatie – polyethyleenglycol PEG
  • Zuiverheid – fenacetine en PABA
 4. Meetfouten en meetonzekerheid
 5. Methode-ontwikkeling
 6. Kalibratie en justering van instrumenten
 7. Introductie van thermische analysetechnieken
 8. Crucibles, accessoires en referentiematerialen van hoge kwaliteit
 9. Meer informatie
This page is not optimized for your web browser. Consider using a different browser or upgrade your browser to the latest version to ensure the best experience.