Thermische analyse van farmaceutische stoffen - METTLER TOLEDO
 
Menu
Informatiegids

Thermische analyse van farmaceutische stoffen

Informatiegids

Effecten en eigenschappen van de vulstoffen en de actieve farmaceutische ingrediënten die kunnen worden onderzocht met behulp van thermische-analysetechnieken

In dit applicatiehandboek wordt een aantal toepassingsvoorbeelden gegeven.
In dit applicatiehandboek wordt een aantal toepassingsvoorbeelden gegeven.

Inhoud

Voorwoord
1. Wat thermische analyse kan betekenen voor farmaceutische producten
2. Toepassingen en bijbehorende thermische-analysetechnieken
3. Voorbeelden
3.1. Polymorfie – sulfapyridine
3.2. Stabiliteit – acetylsalicylzuur
3.3. Karakterisering en identificatie – vanilline
3.4. Karakterisering en identificatie – polyethyleenglycol PEG
3.5. Zuiverheid – fenacetine en PABA
4. Meetfouten en meetonzekerheid
5. Methodeontwikkeling
6. Instrumentkalibratie en -justering
7. Excellent-kroezen, accessoires en referentiematerialen
8. Meer informatie

Thermische analyse werd in eerste instantie gebruikt als standaardmethode voor het onderzoeken van polymeren. Thermische analyse is echter ook een beproefde methode voor het testen van farmaceutische producten. In de afgelopen jaren zijn er goede technieken en methoden ontwikkeld voor het testen van farmaceutische producten, zoals actieve ingrediënten, vulstoffen en verpakkingsmaterialen.

Het potentieel van thermische analyse voor de farmaceutische industrie is gelegen in de verschillende chemisch-fysische aspecten van het onderzoek dat in laboratoria en in teststations ter plaatse wordt uitgevoerd. Zuiverheid, stabiliteit, polymorfie en incompatibiliteit zijn slechts enkele onderzoeksterreinen die verderop in deze gids aan bod komen. Bij het analytisch onderzoek naar en de meetresultaten van farmaceutische producten moet ook rekening worden gehouden met de kwaliteit van de resultaten, mogelijke fouten, validatie en kalibratie. Afzonderlijke hoofdstukken gaan in op methodevalidatie, meetonzekerheid en SOP's. Een uitgebreide bespreking van deze onderwerpen valt echter buiten de scope van deze gids.

We hopen dat de hier beschreven toepassingen voor u interessant zijn en

  • u bewust maken van het potentieel van thermische-analysemethoden bij het onderzoeken van farmaceutische producten;
  • u enkele tips geven om de kwaliteit van uw resultaten te bepalen;
  • u aanmoedigen om deze onderwerpen verder te bestuderen door de aanbevolen applicatiehandleidingen te lezen of door webinars bij te wonen.
Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.