Thermische analysetoepassingen in de chemische industrie
Informatiegids

Thermische analysetoepassingen in de chemische industrie

Informatiegids

Toepassingen voor de karakterisering en veiligheidsbeoordeling van speciale, fijne en bulkchemicaliën

Thermische analysetoepassingen in de chemische industrie
Thermische analysetoepassingen in de chemische industrie

De informatiegids ‘Thermische analyse van chemische stoffen’ van METTLER TOLEDO is bedoeld voor gebruikers van thermische analyses in de chemische industrie met een beschrijving van de relevante technieken. Bovendien wordt de bijbehorende theorie uitgelegd en worden voorbeelden gegeven van de meest relevante thermische analysetoepassingen in de chemische industrie.

De informatiegids biedt voorbeelden van de manier waarop thermische analysetechnieken worden gebruikt:

 • Evaluatie van de veiligheid en opschaling van chemische reacties.
 • Analyse van chemische eigenschappen, zoals thermische stabiliteit, veroudering, kinetiek, smeltgedrag, enz.
 • Onderzoek naar kristallisatieprocessen, ontledingen, sorptie en nog veel meer.

Download de gratis informatiegids

Inhoudsopgave

 1. Thermische analyse en chemische stoffen
 2. Toepassingen en de bijbehorende thermische analysetechnieken
 3. Het belang van gebruiksgemak voor routinetests
 4. Voorbeelden
 5. Methodes ontwikkelen en valideren
 6. Kalibratie en justering van instrumenten
 7. Een overzicht van thermische analysetechnieken
 8. Crucibles en referentiematerialen van uitstekende kwaliteit
 9. GTAP™ – Good Thermal Analysis Practice™
 10. Meer informatie
This page is not optimized for your web browser. Consider using a different browser or upgrade your browser to the latest version to ensure the best experience.