Dichtheid, soortelijk gewicht en °API van ruwe olie conform ASTM D5005
Methode van een toepassing

Dichtheid, soortelijk gewicht en °API van ruwe olie

Methode van een toepassing

Dichtheids- en API-bepaling conform ASTM D5002 en ISO 12185

Dichtheid, soortelijk gewicht en °API van ruwe olie
Dichtheid, soortelijk gewicht en °API van ruwe olie

Dichtheid, soortelijk gewicht en °API van ruwe olie

De dichtheid, het soortelijk gewicht en de API* worden gebruikt om de kwaliteit van ruwe olie tijdens de productie te controleren en om de verkoopprijs te bepalen. Deze  Application Note beschrijft de volledig automatische meting van dichtheid, soortelijk gewicht en oAPI van lichte ruwe olie  bij 15 °C en zware ruwe olie  bij 90 and 50 °C.

Achtergrond

Afhankelijk van de herkomst kan ruwe olie aanzienlijke verschillen vertonen qua kettinglengte van de koolwaterstoffen en andere componenten (zoals zwavel). Daardoor worden deze olie in twee categorieën ingedeeld: licht en zwaar:

i) Lichte ruwe olie heeft gewoonlijk een lage dichtheid (van minder dan 900 kg/m3) en een API-dichtheid van 30° of meer.

ii) Zware ruwe olie daarentegen heeft doorgaans een dichtheid van meer dan 1000 kg/m3 en een API-dichtheid van minder dan 20°.

Deze soorten olie vertonen aanzienlijke verschillen in hun chemische en fysieke eigenschappen. Daarom worden verschillende methodologieën voor het testen van deze eigenschappen gebruikt. Voor naleving van ASTM D5002 kan lichte ruwe olie eenvoudig en zonder verwarming direct op een  dichtheidsmeter worden gelegd; de metingen kunnen worden uitgevoerd bij een temperatuur van 15 tot 35 °C en de geïntegreerde temperatuurcompensatie conform de API-tabellen zet de dichtheid of het soortelijk gewicht om in de equivalente waarde bij 15 °C. Voor compliance met dezelfde standaard moet zware ruwe olie eerst worden verwarmd.

*oAPI verwijst naar het gewicht van de olie ten opzichte van water

Gerelateerde toepassingen:

Probleemloze dichtheidsmeting van bitumen

Temperatuurgecompenseerde dichtheid met mobiele dichtheidsmeters

Expertise in het meten van de API van zware en lichte ruwe olie
Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.