Karl Fischer titrálási útmutató 1. rész – Alapok - METTLER TOLEDO
Guide

Karl Fischer titrálási útmutató 1. rész – Alapok

Guide

Bevezetés a Karl Fischer titrálás folyamatába. Ebben a kiadványban a kémiai reakció és a két legfontosabb mérési technika leírása olvasható, a volumetriás és a coulometriás eljárásé. Tartalmaz ezen felül egy rövid, történelmi áttekintést is a Karl-Fischer titrálás módszeréről.

A Karl Fischer titrálási útmutató, 1. rész egy rövid, történelmi áttekintést tartalmaz a Karl-Fischer titrálás módszeréről, valamint kitér a kémiai reakcióra és a két legfontosabb mérési technikára : a volumetriás és a coulometriás eljárásra.
A Karl Fischer titrálási útmutató, 1. rész egy rövid, történelmi áttekintést tartalmaz a Karl-Fischer titrálás módszeréről, valamint kitér a kémiai reakcióra és a két legfontosabb mérési technikára : a volumetriás és a coulometriás eljárásra.

A Karl Fischer módszer a víztartalom meghatározásának egyik leggyakrabban alkalmazott titrálási módszere. Karl Fischer német petrolkémikus 1935-ben tette közzé módszerét, amely jól ismert sokféle alkalmazáshoz és mintához alkalmazott eljárássá nőtte ki magát.

A Karl Fischer-féle vízmeghatározást ma két különböző technika mentén végzik:

  • Egyik technika a volumetriás Karl Fischer titrálás, amelyet jódtartalmú oldat hozzáadásával végeznek motorizált büretta segítségével.
  • A coulometriás Karl Fischer vizsgálat során a jód elektrokémiai úton, a reakciócellába bevitt jodid oxidációjával képződik.

A megfelelő titrálási technika megválasztása függ a minta várható víztartalmától:

Volumetriás Karl Fischer titrálás

A jód adagolása büretta segítségével történik a titrálás során. Olyan mintákhoz alkalmas, amelyeknél a víztartalom: 100 ppm - 100%

Coulometriás Karl Fischer vizsgálat

A jód elektrokémiai úton képződik a titrálás során. Olyan mintákhoz alkalmas, amelyekban a víz kis mennyiségekben van jelen: 1 ppm - 5%


Töltse le a titrálási útmutatót és bővítse ismereteit a METTLER TOLEDO átfogó tudásbázisával az 1 ppm-től a 100%-ig terjedő mérési tartományon belüli nedvesség- és vízmeghatározásról.


Karl Fischer titrálási útmutató. 1. rész – Alapelv

Tartalomjegyzék

1. A Karl Fischer titrálás
1.1. Történelmi áttekintés
1.2. A Karl Fischer kémiai reakció
1.3. A gyakorlati alkalmazás következményei
2. A volumetriás és a coulometriás Karl Fischer módszer
2.1. Volumetriás KF vizsgálat
2.1.1 Egykomponensű KF reagens
2.1.2 Kétkomponensű KF reagens
2.1.3 Piridintartalmú KF reagens
2.1.4 Speciális reagensek aldehidekhez és ketonokhoz
2.1.5 Etanol alapú Karl Fischer reagensek
2.2 Coulometriás KF vizsgálat
2.2.1 KF coulometria
2.2.2 A coulometriás KF reakció sztöchiometriája
2.2.3 Jódképződés
2.2.4 Generátor elektród diafragma nélkül
2.2.5 A diafragma nélküli cella alkalmazásának korlátai
3. További információk

Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.