Afinitetni nastavci PureSpeed sa smolom - Pregled - METTLER TOLEDO
Afinitetni nastavci PureSpeed sa smolom

Afinitetni nastavci PureSpeed sa smolom

Pojednostavnjena priprema uzorka

Proizvodi i specifikacije

 
Proizvodi i specifikacije
Filtar:
Postavi filter
Očisti sve
 
Vrsta
Vrsta stacionarne faze
Volumen smole
Najveći kapacitet
Broj artikla
Broj artikla: 17012561
Pogledajte detalje
VrstaClamshell
Vrsta stacionarne fazeProA
Volumen smole5 µl
Najveći kapacitet200 µl
Broj artikla17012561
Broj artikla: 17012562
Pogledajte detalje
VrstaClamshell
Vrsta stacionarne fazeProA
Volumen smole20 µl
Najveći kapacitet200 µl
Broj artikla17012562
Broj artikla: 17012568
Pogledajte detalje
VrstaClamshell
Vrsta stacionarne fazeProA
Volumen smole20 µl
Najveći kapacitet1000 µl
Broj artikla17012568
Broj artikla: 17012563
Pogledajte detalje
VrstaClamshell
Vrsta stacionarne fazeProG
Volumen smole5 µl
Najveći kapacitet200 µl
Broj artikla17012563
Broj artikla: 17012564
Pogledajte detalje
VrstaClamshell
Vrsta stacionarne fazeProG
Volumen smole20 µl
Najveći kapacitet200 µl
Broj artikla17012564
Broj artikla: 17012570
Pogledajte detalje
VrstaClamshell
Vrsta stacionarne fazeProG
Volumen smole20 µl
Najveći kapacitet1000 µl
Broj artikla17012569
Broj artikla: 17012571
Pogledajte detalje
VrstaClamshell
Vrsta stacionarne fazeProG
Volumen smole80 µl
Najveći kapacitet1000 µl
Broj artikla17012571
Broj artikla: 17012566
Pogledajte detalje
VrstaClamshell
Vrsta stacionarne fazeIMAC
Volumen smole5 µl
Najveći kapacitet200 µl
Broj artikla17012566
Broj artikla: 17012567
Pogledajte detalje
VrstaClamshell
Vrsta stacionarne fazeIMAC
Volumen smole20 µl
Najveći kapacitet200 µl
Broj artikla17012567
Broj artikla: 17012572
Pogledajte detalje
VrstaClamshell
Vrsta stacionarne fazeIMAC
Volumen smole20 µl
Najveći kapacitet1000 µl
Broj artikla17012572
Broj artikla: 17012573
Pogledajte detalje
VrstaClamshell
Vrsta stacionarne fazeIMAC
Volumen smole80 µl
Najveći kapacitet1000 µl
Broj artikla17012573
Broj artikla: 17013548
Pogledajte detalje
VrstaE8-200 XLS & Accessory Kit
Vrsta stacionarne fazeN/A
Volumen smoleN/A
Najveći kapacitet200 µl
Broj artikla17012548
Broj artikla: 17013546
Pogledajte detalje
VrstaE8-1200 XLS & Accessory Kit
Vrsta stacionarne fazeN/A
Volumen smoleN/A
Najveći kapacitet1200 µl
Broj artikla17013546
Broj artikla: 17013549
Pogledajte detalje
VrstaE12-200 XLS & Accessory Kit
Vrsta stacionarne fazeN/A
Volumen smoleN/A
Najveći kapacitet200 µl
Broj artikla17012549
Broj artikla: 17013547
Pogledajte detalje
VrstaE12-1200 XLS & Accessory Kit
Vrsta stacionarne fazeN/A
Volumen smoleN/A
Najveći kapacitet1200 µl
Broj artikla17012547
Broj artikla: 17012577
Pogledajte detalje
VrstaClamshell with E4-200XLS & Accessory Kit
Vrsta stacionarne fazeProA
Volumen smole20 µl
Najveći kapacitet200 µl
Broj artikla17012577
Broj artikla: 17012578
Pogledajte detalje
VrstaClamshell with E4-200XLS & Accessory Kit
Vrsta stacionarne fazeProG
Volumen smole20 µl
Najveći kapacitet200 µl
Broj artikla17012578
Broj artikla: 17012576
Pogledajte detalje
VrstaClamshell with E4-200XLS & Accessory Kit
Vrsta stacionarne fazeIMAC
Volumen smole20 µl
Najveći kapacitet200 µl
Broj artikla17012576
Broj artikla: 17012579
Pogledajte detalje
VrstaClamshell with E4-1000XLS & Accessory Kit
Vrsta stacionarne fazeProA
Volumen smole20 µl
Najveći kapacitet1000 µl
Broj artikla17012579
Broj artikla: 17012580
Pogledajte detalje
VrstaClamshell with E4-1000XLS & Accessory Kit
Vrsta stacionarne fazeProG
Volumen smole20 µl
Najveći kapacitet1000 µl
Broj artikla17012580
Broj artikla: 17012581
Pogledajte detalje
VrstaClamshell with E4-1000XL & Accessory Kit
Vrsta stacionarne fazeIMAC
Volumen smole20 µl
Najveći kapacitet1000 µl
Broj artikla17012581
Usporedba

Dokumentacija

Letak proizvoda

PureSpeed Ion Exchange Datasheet
This datasheet provides technical data and specifications for the PureSpeed Ion Exchange Tips along with an overview of the product's features and ben...
PureSpeed Protein Tips (High Performance IP)
This datasheet provides technical data and specifications for the PureSpeed Protein Tips along with an overview of the product's features and benefit...
PureSpeed IMAC Tips DS
This datasheet provides technical data and specifications for the PureSpeed IMAC Tips DS along with an overview of the product's features and benefits...
PureSpeed Protein Tips (Fastest Immunoprecipitation) BR
Pipette tips for fast immunoprecipitation: high protein concentration, direct and indirect IP, processing 12 samples at once.
Rainin PureSpeed Protein Tips Brochure
An overview of the features and benefits of PureSpeed Protein Tips for a faster, more convenient workflow.
PureSpeed ProA and ProG Tips DS
This datasheet provides technical data and specifications for the PureSpeed™ ProA and ProG Tips along with an overview of the product's features and b...
PureSpeed Desalting Datasheet
This datasheet provides technical data and specifications for the PureSpeed Desalting Tips along with an overview of the product's features and benefi...

White Papers / Application Note

Više informacija

Dodaci PureSpeed

Accessory kit contains a micro SD card, base, deepwell plate, adapters for 200 and 1200 multichannels, ColorTrak guide and manual.

Broj artikla: 17012588

E4 XLS Micro SD Card with PureSpeed Protocol

Broj artikla: 17012587

PureSpeed Base

Broj artikla: 17012584

Pack of tip adapters - 200 µl

Broj artikla: 17012582

Pack of tip adapters - 1000 µl

Broj artikla: 17012583

Adapter - single channel 200µl

Broj artikla: 17013242

Adapter - single channel 1000µl

Broj artikla: 17013226

Ova stranica nije optimizirana za vaš preglednik. Razmotrite korištenje drugog preglednika ili ažurirajte vaš preglednik na najnoviju verziju kako bi osigurali najbolje iskustvo.