Senzor za vodljivost | Sonda za vodljivost | Elektroda za vodljivost
 
Izbornik
Senzor za vodljivost / senzor za otpornost

Senzor za vodljivost | Sonda za vodljivost

Senzori za vodljivost za procesno mjerenje i mjerenje čiste vode

Senzor za vodljivost i analizator vodljivosti – najčešća pitanja (FAQ)

Što je vodljivost? Električna vodljivost sposobnost je materijala da provodi električnu struju. Obično se mjeri s pomoću mjerača električne vodlji...

Što je vodljivost?

Električna vodljivost sposobnost je materijala da provodi električnu struju. Obično se mjeri s pomoću mjerača električne vodljivosti (EC) ili analizatora vodljivosti.

Što je otpornost?

Električna otpornost recipročna je vodljivosti. Otpornost je intrinzično svojstvo koje određuje koliko se snažno određeni materijal opire protoku električne struje.

Zašto mjerimo vodljivost?

Električna vodljivost godinama se mjeri mjeračima električne vodljivosti te još uvijek predstavlja važan analitički parametar široke primjene. Mjerači električne vodljivosti pružaju jednostavan i ekonomičan način prikaza čistoće medija koji se mjeri, obično vode (što je više očitanje vodljivosti, to je viša koncentracija otopljenih iona u vodi). Zahvaljujući iznimnoj pouzdanosti, osjetljivosti, kratkom vremenu odziva i relativno niskim troškovima analizator vodljivosti koristan je i praktičan alat za kontrolu kvalitete. U nekim je primjenama mjerenje čistoće izvedeno kao mjerenje otpornosti (recipročno vodljivosti).

Što senzor za vodljivost mjeri?

Senzor za vodljivost (ili sonda za vodljivost) mjeri sposobnost otopine da provodi električnu struju. Prisutnost iona u otopini omogućuje vodljivost otopine: što je viša koncentracija iona, to je veća vodljivost. Više informacija o linijskim vodljivim elektrodama tvrtke METTLER TOLEDO možete pronaći ovdje:

Koje je načelo mjerenja senzora za vodljivost?

Sonda za vodljivost sastoji se od para elektroda kroz koje se provodi napon. Senzor za vodljivost mjeri protok struje i izračunava vodljivost.

Koja je mjerna jedinica za vodljivost?

Vodljivost se mjeri u simensima po cm (S/cm). Vodljivost od 1 S/cm prilično je visoka, pa se većina mjerenja vodljivosti provodi na otopinama u kojima se vodljivost mjeri u mS/cm (tisućiti dio jednog S/cm) ili u μS/cm (milijunti dio jednog S/cm).

Koliko je vrsta senzora za vodljivost?

Za mjerenje procesne vodljivosti u linijskom mjeraču električne vodljivosti postoje tri vrste sonde za vodljivost:

Kako funkcionira mjerač vodljivost s dvije elektrode?

Klasični mjerač vodljivosti s dvije elektrode sastoji se od dvije paralelne ploče koje služe za mjerenje procesne vodljivosti. Kroz dvije elektrode provodi se napon izmjenične struje te se mjeri otpor između njih. Sonda za vodljivost s dvije elektrode upotrebljava se za faze kondicioniranja i pročišćivanja vode u kojima može otkriti minimalne razine nečistoća u ultračistoj vodi.

Kako funkcionira mjerač vodljivost s četiri elektrode?

Mjerač vodljivost s četiri elektrode radi s dodatnim parom elektroda. Vanjske elektrode su elektrode za struju kroz koje se provodi izmjenična struja; pokreću se na isti način kao u senzoru za vodljivost s dvije elektrode. Mjerači na linijskoj vodljivoj elektrodi postavljeni su u električno polje elektroda za struju te mjere napon pojačalom visoke impedancije. Struja koja protječe kroz vanjske elektrode i otopinu može se precizno izmjeriti elektronikom. Ako su poznate vrijednosti napona u unutarnjim elektrodama i struje, moguće je izračunati otpornost i vodljivost. Prednost senzora za vodljivost s četiri elektrode leži u činjenici da kroz unutarnje elektrode u kojima se provodi mjerenje protiče zanemariva količina struje. Stoga ne nastaje efekt polarizacije koji bi u suprotnom utjecao na mjerenje. Osim toga, senzor za vodljivost s četiri elektrode manje je osjetljiv na pogreške pri mjerenju zbog onečišćenja elektrode. Senzori s četiri elektrode su za srednji i visoki raspon.

Kako funkcionira sonda induktivne vodljivosti?

Sonda induktivne vodljivosti tvrtke METTLER TOLEDO izrađena je kao par zavojnica transformatora u kojem je otopina koja se mjeri jezgra transformatora. Paralelne zavojnice neznatno su razmaknute i umetnute u polimerno tijelo prstenastog oblika koje je uronjeno u otopinu kako bi se osiguralo točno mjerenje procesne vodljivosti. Nema elektroda i metal obično nije u dodiru s otopinom. Jedna je zavojnica pod naponom izmjenične struje, a signal induciran u drugu zavojnicu povezan je s vodljivošću otopine koja protječe kroz senzor i oko njega. Konstanta ćelije, između ostalih faktora, određuje se promjerom otvora. Senzor induktivne vodljivosti obuhvaća vodljivost od srednjeg do vrlo visokog raspona te je posebno otporan na onečišćenje.  Kako je beskontaktan, posebno je prikladan za upotrebu u kemijskim primjenama (korozivnim okruženjima) u kojima medij može oštetiti elektrode.

Što znači konstanta ćelije?

Konstanta ćelije je omjer udaljenosti između elektroda sonde za vodljivost i područja elektroda u senzorima za vodljivost s dvije i četiri elektrode. Što je konstanta ćelije manja, to je linijska vodljiva elektroda preciznija u utvrđivanju promjena vodljivosti u mediju. No niska konstanta ćelije smanjuje raspon mjerenja senzora. Za točno mjerenje vodljivosti potrebno je točno mjerenje konstante ćelije, a to se određuje kalibracijom. Za senzore za vodljivost tvrtke METTLER TOLEDO konstanta ćelije precizno je izmjerena i evidentirana u certifikatu kvalitete za svaki senzor. Otopine za kalibraciju mogu se pronaći putem Nacionalnog instituta za norme i tehnologiju (NIST).

Kako se senzor za vodljivost kalibrira?

Senzor za vodljivost tvrtke METTLER TOLEDO koji se upotrebljava u linijskom mjeraču električne vodljivosti (EC) može se kalibrirati prema otopini s poznatom vrijednošću vodljivosti (slično kalibraciji pH senzora prema otopini s poznatom pH vrijednošću). Isto tako, može se upotrijebiti uređaj koji sadrži niz vrlo preciznih otpornika koji dupliciraju poznata mjerenja vodljivosti.

Kada se mora provesti kalibracija ili provjera senzora za vodljivost?

Konstanta ćelije obično se ne mijenja; no, ako se mjerni elementi na neki način promjene (npr. taloženje krutih tvari ili druga onečišćenja elektroda ili izolatora senzora, gubitak materijala elektrode uslijed korozije), konstanta ćelije će se promijeniti. Senzori za vodljivost tvrtke METTLER TOLEDO tvornički su kalibrirani te je konstanta ćelije precizno određena. Stoga kalibracija obično nije potrebna prilikom upotrebe linijskog senzora za vodljivost. No preporučuje se da se svake godine po potrebi provede provjera senzora ili podešavanje kalibracije. Učestalost provjere ili kalibracije uvelike ovisi o primjenama ili o zahtjevima standardnog radnog postupka postrojenja.

Utječe li temperatura na mjerenje vodljivosti?

Vodljivost je izrazito ovisna o temperaturi. Što je temperatura uzorka viša, to je viskoznost uzorka niža, što dovodi do povećane pokretljivosti iona. Stoga se izmjerena vodljivost uzorka također povećava iako koncentracije iona mogu ostati nepromijenjene.

Dobre prakse nalažu da svaki rezultat senzora za vodljivost mora biti naveden s temperaturom ili biti temperaturno kompenziran, obično prema standardu u industriji od 25 Celzijevih stupnjeva. Kako temperatura ovisi i o različitim uzorcima, potrebno je pažljivo odabrati odgovarajuće algoritme za kompenzaciju temperature.


InPro 7100 senzor vodljivosti sa 4 elektrode
Induktivni senzori za vodljivost
Senzori i paneli za vodljivost za čistu vodu

Sonde za vodljivost s 2/4 elektrode

Induktivni senzori za vodljivost

Senzori i paneli za vodljivost za čistu vodu

Senzori s 2 ili 4 elektrode za mjerenje vodljivosti u širokom rasponu industrijskih primjena, uključujući lijekove, kemiju i otpadne vode.
Induktivni senzori vodljivosti koji se lako koriste pružaju precizno mjerenje bez elektroda koje su u kontaktu s procesnim medijem.
Pratite vodljivost čiste vode nizom senzora za vodljivost/električni otpor i panelima degazirane kationske vodljivosti.
Izrađena da podnese CIP i SIP procese
Modeli s 4 elektrode smanjuju pogreške u proizvodnji
Osigurajte usklađenost putem certifikacijskog paketa
Funkcionalnost po načelu “uključi i mjeri” na ISM senzorima
Otporno na prljavštinu u kemijskim primjenama
Dug vijek trajanja zbog jake kemijske otpornosti
Pojedinačno ispitani radi osiguranja točnosti
Posjeduje odobrenje za uporabu u opasnim područjima
Visoka preciznost mjerenja pri pročišćavanju vode
Nadgledajte svoju opremu za mjerenje u farmaceutskim vodama
Otkrijte korozivna onečišćenja u vodi elektrane
Nadgledajte razine nečistoća u UPW
InPro 7100 senzor vodljivosti sa 4 elektrode

Senzori s 2 ili 4 elektrode za mjerenje vodljivosti u širokom rasponu industrijskih primjena, uključujući lijekove, kemiju i otpadne vode.

Induktivni senzori za vodljivost

Induktivni senzori vodljivosti koji se lako koriste pružaju precizno mjerenje bez elektroda koje su u kontaktu s procesnim medijem.

Senzori i paneli za vodljivost za čistu vodu

Pratite vodljivost čiste vode nizom senzora za vodljivost/električni otpor i panelima degazirane kationske vodljivosti.

Publikacije

Vodič za teoriju o vodljivosti
Mobilna aplikacija za vodljivost CONDverter
Katalog proizvoda za procesnu analitiku

Usluge

+385 1 29 58 131
Nazovi servis
Vrijeme u radu
Podrška i popravak
Usklađenost
Umjeravanje i kvaliteta
Stručnost
Obuka i savjetovanje
Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.