Analizatori za mjerenje TOC-a i otkrivanje mikroba u stvarnom vremenu
 
Izbornik
Analizatori za mjerenje TOC-a i otkrivanje mikroba

Analizator ukupnog organskog ugljika i otkrivanje mikroba u stvarnom vremenu

Otkrivanje mikrobiološke kontaminacije i ukupnog organskog ugljika (TOC) na proizvodnoj liniji u stvarnom vremenu

Najčešća pitanja o analizatoru za mjerenje TOC-a i analizatoru za otkrivanje mikroba

Osiguravanje da voda u vašem proizvodnom postupku i procesima zadovoljava proizvodne standarde i zakonske propise ključno je za vaše poslovanje. Od...

Osiguravanje da voda u vašem proizvodnom postupku i procesima zadovoljava proizvodne standarde i zakonske propise ključno je za vaše poslovanje. Odgovarajuća oprema na proizvodnoj liniji može zamijeniti ručno uzorkovanje koje oduzima vrijeme i novac te je podložno pogreškama. Biološko opterećenje i ukupni organski ugljik dva su ključna mjerna podatka vezana uz organsko onečišćenje. METTLER TOLEDO nudi niz senzora za kontinuiranu analizu ukupnog organskog ugljika na proizvodnoj liniji i linijskih analizatora za otkrivanje mikroba povezanih s mjerenjem biološkog opterećenja.

Što je ukupni organski ugljik?

Ukupni organski ugljik (TOC) predstavlja količinu svih organskih stranih tijela u sustavu vode. To je jedan od pokazatelja kvalitete vode u farmaceutskoj proizvodnji, proizvodnji poluvodiča i električne energije.

Zašto se mjeri ukupni organski ugljik u vodi?

Mjerenje TOC-a u vodi važno je zbog toga što visoke vrijednosti TOC-a u vodi mogu sniziti kvalitetu sustava za pročišćavanje vode, kontaminirati serije, sniziti učinkovitost proizvodnje i oštetiti opremu.

Već mjerimo vodljivost. Zašto moramo mjeriti TOC?

Mjerenje vodljivosti prikladno je za prepoznavanje ionske kontaminacije, ali organska strana tijela obično su neionska. Stoga se ne mogu otkriti standardnim mjerenjima vodljivosti.

Kako analizator ukupnog organskog ugljika (TOC analizator) funkcionira?

TOC se obično mjeri izvan linije u laboratoriju prilikom provjere visokih koncentracija (>1 ppm), a na liniji se provjeravaju koncentracije niže od 1 ppm. Otkrivanje na liniji brže je od laboratorijskih mjerenja. To vam omogućuje brže uvođenje izmjena u procese kad dođe do neočekivanog povećanja vrijednosti TOC-a.

Analizatori za mjerenje TOC-a tvrtke METTLER TOLEDO koriste tehnologiju UV oksidacije i diferencijalnog mjerenja vodljivosti. Digitalni senzori za vodljivost visoke učinkovitosti mjere vodljivost prije i nakon izlaganja uzorka vode UV svjetlu od 185 nanometara. UV zračenje prekida veze između neionskih organiskih spojeva (oksidacija) čime se stvaraju ugljični dioksid i voda. Nakon toga se stvara ugljična kiselina koja se rastvara na ionske vodljive vrste. Povećanje vodljivosti nakon oksidacije točno odgovara izmjerenoj vrijednosti TOC-a.

Gdje se TOC mjeri?

Analizatori za mjerenje TOC-a obično se upotrebljavaju tijekom postupka pročišćavanja vode i u određenim fazama u postupku upotrebe vode. Ključne primjene uključuju sljedeće:

  • Praćenje učinkovitosti membrane nakon povratne osmoze
  • Praćenje vijeka trajanja i učinkovitosti smole nakon deionizacije
  • Održavanje niskih razina organskih spojeva nakon držanja u spremnicima čiste vode nakon završnog poliranja
  • Provjera jesu li razine organskih spojeva niske prije povrata tijekom postupaka recikliranja i ponovne uporabe
  • Praćenje učinkovitosti UV svjetla nakon uništavanja TOC-a pri pročišćavanju vode
  • Provjera završne kvalitete vode prije distribucijskih linija na mjestu uporabe

Što je biološko opterećenje?

Biološko opterećenje je broj bakterija koje živi na nesterilnoj površini. Ako govorimo o vodi, obično se radi o mikrobiološkoj kontaminaciji, odnosno količini bakterija u vodi. Propisi o mikrobiološkoj kontaminaciji značajno se razlikuju ovisno o upotrebi vode koja se analizira. Na primjer, otpadna voda i farmaceutska voda imaju različite zahtjeve za uklanjanje mikrobiološke kontaminacije.

Kako se mjeri mikrobiološka kontaminacija vode?

Danas postoje brojni načini mjerenja mikrobiološke kontaminacije vode, a američka farmakopeja (USP) preporučuje određene načine mjerenja za farmaceutske vode. Obično se mjere utvrđivanjem broja u uzorku, no ovaj je način podložan pogreškama, a rezultati se čekaju 5 do 7 dana. Utvrđivanje broja u uzorku zahtijeva stvaranje jedinice koja formira koloniju (CFU), odnosno procjene ukupnog broja bakterija u uzorku. Drugi način mjerenja mikrobiološke kontaminacije u vodi je laserski inducirana fluorescencija s analizatorom za otkrivanje mikroba. Mjeri se ukupni broj stanica koje se prisutne u uzorku. Sustavi koji koriste ovu vrstu tehnologije omogućuju linijsko praćenje mikrobiološke kontaminacije u farmaceutskoj vodi u stvarnom vremenu prepoznavanjem autofluorescentnih jedinica (AFU).

Što su autofluorescentne jedinice?

Autofluorescentne jedinice pojedinačni su mikroorganizmi koji se bilježe kao stanice na ml. 7000RMS osvjetljava uzorak laserom nakon čega se javlja fluorescencija metabolita (flavin reduktaze (NADH) i riboflavina) koji su prisutni u svim bakterijama. Istovremeno mjerenje Mie raspršivanja određuje veličinu čestice koja se osvjetljava laserom. Pomoću algoritama i obradom uzorka 7000RMS analizira spektar fluorescencije i veličinu čestice kako bi se utvrdilo je li mikroorganizam prisutan. Ako je prisutan, bilježi se kao AFU.

Koje se vrste vode upotrebljavaju u farmaceutskoj proizvodnji?

Postoje različite vrste vode koje se upotrebljavaju u farmaceutskoj proizvodnji. Svaka od njih upotrebljava se u različitim fazama procesa i ima različite specifikacije za čistoću. Neke od najčešćih vrsta su:

  • Pročišćena voda (PW): voda koja je obrađena za snižavanje razina nečistoća.
  • Voda za injekcije (WFI): voda koja služi kao pomoćna tvar u proizvodnji lijekova za parenteralnu primjenu.
  • Ultračista voda (UPW): voda koja je pročišćena na izrazito niske razine nečistoća te ispunjava vrlo stroge specifikacije. Vodljivost ultračiste vode (UPW) je 0,055 µS/cm pri 25 ºC (18,2 MOhm)

Analizator otkrivanja mikroba 7000RMS
On-line TOC Analyzer
Prijenosni TOC analizatori

Analizator otkrivanja mikroba 7000RMS

On-Line TOC Analyzer

Prijenosni TOC analizatori

Analizator 7000RMS omogućuje trenutačno praćenje mikrobne kontaminacije u stvarnom vremenu radi povećanja kontrole procesa i smanjenja rizika od ispuštanja kontaminirane vode.
On-line TOC analyzers offer uninterrupted monitoring of total organic carbon levels for a range of water purity levels. With real-time results, continuous TOC analyzers allow for immediate, preventati...
Dokazana tehnologija kontinuiranog mjerenja omogućuje najkraće vrijeme odziva na prijenosnom TOC analizatoru. Koristan i praktičan alat za dijagnostiku sustava vode.
Poboljšanje kontrole procesa i učinkovitosti proizvodnje
Kontrola kvalitete proizvoda uz iznimno osjetljivu tehnologiju
Smanjenje pogrešaka u uzorkovanju i troškova
Brza reakcija na kontaminacije
Optimizacija učestalosti i učinkovitosti dezinfekcije
Never miss an excursion with real-time measurement
Ensure compliance with global pharmacopeias
Monitor and record TOC levels for audit compliance
Versatile detection from ppm to sub-ppb levels
Easy-to-maintain with no moving parts or solutions
Smanjuje vrijeme uzorkovanja za 75%
Jednostavno prikupljanje i analiza podataka putem USB priključka
Usklađenost s globalnim farmakopejama
Modul crpke za TOC

Modul crpke za TOC

Omogućava vrlo stabilan i mjerljiv protok vode iz procesa do TOC senzora te tako osigurava pouzdano i dosljedno mjerenje TOC-a.
Za primjene u kojima je pritisak sustava prenizak da bi osigurao
adekvatni protok kroz TOC senzor
Za primjene pri niskom pritisku kod kojih pritisak sustava može redovito varirati tijekom rada
Analizator otkrivanja mikroba 7000RMS

Analizator 7000RMS omogućuje trenutačno praćenje mikrobne kontaminacije u stvarnom vremenu radi povećanja kontrole procesa i smanjenja rizika od ispuštanja kontaminirane vode.

On-line TOC Analyzer

On-line TOC analyzers offer uninterrupted monitoring of total organic carbon levels for a range of water purity levels. With real-time results, continuous TOC analyzers allow for immediate, preventati...

Prijenosni TOC analizatori

Dokazana tehnologija kontinuiranog mjerenja omogućuje najkraće vrijeme odziva na prijenosnom TOC analizatoru. Koristan i praktičan alat za dijagnostiku sustava vode.

Modul crpke za TOC

Omogućava vrlo stabilan i mjerljiv protok vode iz procesa do TOC senzora te tako osigurava pouzdano i dosljedno mjerenje TOC-a.

Publikacije

Poboljšanje preciznosti, produktivnosti i povrata ulaganja

Uz mikrobiološki nadzor u stvarnom vremenu nećete propustiti ni najmanju sitnicu
Vodič za vodu u farmaceutskoj industriji
Katalog proizvoda za procesnu analitiku

Usluge

Poboljšanje preciznosti, produktivnosti i povrata ulaganja

+385 1 29 58 131
Nazovi servis
Vrijeme u radu
Podrška i popravak
Performanse
Održavanje i optimizacija
Usklađenost
Umjeravanje i kvaliteta
Stručnost
Obuka i savjetovanje

Videozapisi

Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.