Mikroanalitičke vage

Mikrogramsko očitanje i veliki kapacitet

Mikroanalitička vaga iznimno je točan instrument za vaganje s mikrogramskim očitanjem i velikim kapacitetom, zbog čega je savršena za vaganje iznimno malih uzoraka izravno u većem laboratorijskom posuđu. Sadržava sekundarni unutrašnji stakleni pokrov koji osigurava stabilno okružje u komori za vaganje. Mikroanalitičke vage XPR tvrtke METTLER TOLEDO pružaju očitanje od 0,001 mg i kapacitet do 52 g. S obzirom na iznimno niske vrijednosti minimalne odvage možete znatno uštedjeti na materijalu i troškovima.

Zahtjev za ponudu
View Results ()
Filter ()

Dodajte 1 ili 2 druga proizvoda za usporedbu
+385 1 29 58 131
Nazovi servis

Saznajte više o našim servisnim uslugama koje su prilagođene vašoj opremi

Pružamo podršku i servisiramo vašu mjernu opremu tijekom cijelog njezina uporabnog vijeka: od instalacije, preventivnog održavanja i umjeravanja do popravka opreme.

Želite li da vam vage servisira vodeća tvrtka na tržištu?

FAQs

Što je mikroanalitička vaga?

Mikroanalitičke vage u suštini su hibrid mikrovage i analitičke vage. Na prvi pogled izgledaju kao svaka analitička vaga jer imaju istu strukturu. Međutim, mjerna je ćelija pažljivo odabrana radi svoje visoke učinkovitosti. Odlikuje se očitanjem od šest decimala (1 µg), kao i većina mikrovaga. Mikroanalitičke vage sadržavaju sekundarni unutrašnji stakleni pokrov koji osigurava veću učinkovitost. Taj dodatni stakleni pokrov pruža stabilnije okružje za vaganje jer štiti iznimno osjetljivu mjernu ćeliju od strujanja zraka. Osim toga, i mjerna je ploha manja. Mikroanalitičke vage XPR imaju veliki kapacitet i niske vrijednosti minimalne odvage, zbog čega su savršene za vaganje malih uzoraka izravno u velikim spremnicima za tariranje.

Kako mikroanalitičke vage XPR mogu smanjiti troškove analize?

Mikroanalitičke vage XPR odlikuju se niskim vrijednostima minimalne odvage. Čak i model s kapacitetom od 52 g ima vrijednost minimalne odvage prema USP-u od samo 1,2 mg. Ta niska minimalna odvaga znači da možete upotrebljavati iznimno malene količine skupih, rijetkih i potentnih tvari i tako smanjiti troškove materijala. Osim toga, veći kapacitet omogućuje vam da važete te vrlo male uzorke izravno u većim spremnicima, zbog čega nema potrebe za prijenosom uzoraka putem, na primjer, papira za vaganje. Držači ErgoClip doprinose tom postupku tako što sigurno drže spremnike na vagi u točnom položaju za doziranje. Time se pojednostavnjuje postupak vaganja, izbjegava stvaranje otpada i štedi vrijeme.

Kako dobiti brže rezultate uz mikroanalitičke vage?

Mikroanalitičke vage XPR opremljene su visećom mjernom plohom SmartGrid. Rešetkasta struktura znatno smanjuje učinke strujanja zraka na mjernu ćeliju, zbog čega se smanjuje vrijeme stabilizacije i brže isporučuju rezultati. Mikroanalitičke vage XPR zbog toga su također savršene za rad u zahtjevnim uvjetima vaganja, na primjer u digestoru. Dva staklena pokrova (unutrašnji i vanjski) na mikroanalitičkim vagama XPR pomažu održati stabilno okružje u komori za vaganje uz tehnologiju za aktivno upravljanje temperaturom (Active Temperature Control, ATC).

Mikroanalitičke vage XPR također uključuju razne značajke za brži tijek rada tijekom vaganja: automatskim vratima možete upravljati zamahom ruke, zadacima vaganja možete brzo pristupiti u zbirci metoda, a više ne morate ni sami provjeravati kada je vaga spremna za vaganje jer vas o tome obavještava funkcija StatusLight™.

Kako pojednostavniti stvaranje izvještaja?

Mikroanalitičke vage XPR potpuno su kompatibilne s našim laboratorijskim softverom LabX™. LabX vam omogućuje da dobijete prilagođene izvještaje sa svim potrebnim informacijama, uključujući i analizu rezultata vaganja. Softver LabX praktičan je jer može i automatski ispisati izvještaj na kraju svakog postupka. LabX sigurno sprema sve podatke u središnju bazu podataka kako biste u bilo kojem trenutku mogli pristupiti rezultatima ili ispisivati izvještaje. To je posebno korisno pri pripremi standardnih otopina ili otopina uzorka za istraživačke projekte jer možete odrediti koji je skup podataka najvažniji za vaš pokus i sukladno s tim izraditi izvještaje.

Saznajte više o softveru LabX

Moja nova mikroanalitička vaga ima funkciju StaticDetect™. Kako ta funkcija radi?

Kada na mjernu plohu mikroanalitičke vage XPR stavite predmet, na uzemljenu mjernu plohu primjenjuje se izmjenična struja. Patentirana tehnologija StaticDetect ispituje vrijednosti vaganja zapisane tijekom pozitivnog i negativnog ciklusa primijenjenog kvadrata valnog signala. Svaka promjena zapisanih vrijednosti vaganja upućuje na prisutnost elektrostatičkih naboja. S pomoću te tehnologije StaticDetect može odrediti u kojoj mjeri elektrostatički naboji utječu na rezultate vaganja i pokazati upozorenje na zaslonu kada otkrivena pogreška premaši prethodno određenu razinu.

Za više informacija o elektrostatici i njezinu utjecaju na vaganje preuzmite našu studiju.

Kako čistiti mikroanalitičku vagu?

Mikroanalitičke vage XPR pametno su osmišljene kako bi se mogle jednostavno očistiti. Dva staklena pokrova, viseća mjerna ploha i podložak mogu se ukloniti u samo nekoliko sekundi bez ikakvih alata, a svi se dijelovi mogu oprati u industrijskoj perilici posuđa.

U našem besplatnom vodiču pronaći ćete standardni radni postupak za čišćenje te mnogo savjeta, uključujući one o metodama čišćenja i sredstvima za čišćenje kako biste mikroanalitičku vagu održali u optimalnom stanju. Preuzmite naš besplatni vodič.

Kako odabrati odgovarajuću mikroanalitičku vagu?

Kako biste otkrili koja mikroanalitička vaga odgovara vašim potrebama, razmislite o sljedećim važnim pitanjima:

  1. Koja je najmanja količina koju želite izvagati?
  2. Koja je najveća količina koju želite izvagati?
  3. Koliko točna mora biti odvaga (odnosno kolika je tolerancija postupka)?
  4. Koliki je rizik postupka (odnosno koliko su ozbiljne posljedice netočnog rezultata vaganja)?

Razumijevanje nesigurnosti također je ključno za osiguravanje točnih rezultata i izbjegavanje pogrešaka. Svako vaganje mikroanalitičkom vagom (ili bilo kojom drugom vagom) sadržava određenu razinu nesigurnosti. Ponovljivost je dominanti čimbenik nesigurnosti pri nižim vrijednostima raspona vaganja na mikroanalitičkoj vagi. Važno je imati na umu da točnost instrumenta za vaganje ne određuje njegovo očitanje, već ponovljivost. Očitanje je najmanja razlika u težini koju je moguće odrediti. Najmanja količina koju je na vagi moguće točno izvagati naziva se minimalna odvaga vage. Ispod te vrijednosti nesigurnost je prevelika da bi se rezultatima moglo vjerovati. Međutim, najmanja težina koju možete sigurno izvagati za vlastitu primjenu također ovisi o toleranciji i riziku postupka.

Naša besplatna usluga GWP® Recommendation pomaže vam da odaberete vagu koja odgovara vašoj primjeni i zahtjevima točnosti. Za više pojedinosti obratite se lokalnom predstavniku tvrtke METTLER TOLEDO.

Kako umjeriti i prilagoditi mikroanalitičku vagu? Koja rutinska ispitivanja treba provesti?

Mikroanalitičke vage XPR odlikuju se značajkom proFACT koja se koristi unutrašnjim kontrolnim utezima vage kako bi automatski prilagodila vagu u slučaju promjene okolne temperature. proFACT pomaže osigurati stalnu točnost vaganja.

Umjeravanjem se procjenjuje učinkovitosti mikroanalitičke vage i smije ga provoditi isključivo ovlašteni servisni tehničar. U okviru usluge umjeravanja tehničar će možda i prilagoditi vagu ako je to potrebno i odrediti njezinu minimalnu odvagu. Na kraju usluge umjeravanja primit ćete umjerni certifikat kojim se potvrđuje da vaša vaga radi na očekivan način i koji je potreban kako bi se dokazala sljedivost.

U intervalima između umjeravanja važno je da korisnik obavlja rutinska ispitivanja. Rutinskim ispitivanjem vage mogu se rano otkriti promjene u učinkovitosti vage, a služe i tome kako rezultati vaganja ne bi premašili toleranciju.

Good Weighing Practice™ (GWP®) globalno je prihvaćena znanstvena norma koju je tvrtka METTLER TOLEDO razvila u svrhu sigurnog odabira, umjeravanja i rada opreme za vaganje. Naša usluga GWP® Verification pruža vam sveobuhvatan raspored umjeravanja i rutinskog ispitivanja na temelju vaših individualnih potreba.

Saznajte više o usluzi GWP®

Saznajte više o našim uslugama umjeravanja i izradite paket koji odgovara vašim potrebama.

Postoji li učinkovit način upravljanja podacima vaganja dobivenih na mikroanalitičkoj vagi?

Na mikroanalitičkim vagama XPR svi se vaši rezultati i metapodaci postupka automatski spremaju u zapisnik rezultata. Time se uklanja potreba za ručnim zapisom rezultata i izbjegavaju pogreške pri prijepisu. Sve informacije iz zapisa rezultata mogu se jednostavno prenijeti izravno na osobno računalo ili putem USB uređaja za pohranu.

Ako tražite još sveobuhvatnije mogućnosti upravljanja podacima, laboratorijski softver LabX™ automatski upravlja svim vašim podacima i sprema ih u sigurnu središnju bazu podataka. Nadalje, LabX odlikuje se funkcijom navođenja korisnika na zaslonu vage tijekom provođenja standardnog radnog postupka i nudi središnje upravljanje zadacima, instrumentima i korisnicima. LabX također štiti integritet podataka i osigurava usklađenost s 11. dijelom propisa CFR 21.

Saznajte više o softveru LabX.

Pogledajte ovaj kratki videozapis s pregledom softvera LabX.