Komparatori mase i metrologija mase tvrtke METTLER TOLEDO

Komparatori mase

Umjeravanje mase od 0,1 µg do 6000 kg

Komparator mase jest vaga koja nudi visoku razlučivost i izvanrednu ponovljivost, tako da se može upotrebljavati za određivanje najmanjih razlika u masi. Komparatori mase savršeni su za umjeravanje i provjeru masa i utega u metrologiji mase. Komparatori mase također su idealni za sva vaganja u kojima su potrebni iznimno precizni rezultati.

Zahtjev za ponudu
+385 1 29 58 131
Nazovi servis
Želite li da vam vage servisira vodeća tvrtka na tržištu?

Koja je razlika između mase i težine?

Masa je fizička veličina koja je mjera količine materijala od kojeg se neki objekt sastoji. Masa objekta uvijek je ista, bez obzira gdje se u svemiru ona mjeri. Težina opisuje „težinu” objekta koju osjećamo i ovisi o gravitacijskoj sili koja na njega djeluje. Kako gravitacijska sila varira ovisno o lokaciji u svijetu, a također i po visini na istom mjestu, vage se moraju prilagoditi na mjestu korištenja. Težina = masa x gravitacija. Na primjer, objekt izvagan na Mjesecu registrirat će samo šestinu težine koju ima na Zemlji. Međutim, masa predmeta je konstantna.

Što je komparator mase?

Komparator mase ili komparator vaga gravimetrijski je mjerni instrument visoke razlučivosti i iznimne ponovljivosti koji omogućuje točno određivanje najmanje razlike u masi. Komparatori mase s utvrđenim rasponom nude vaganje visoke razlučivosti unutar raspona definirane vrijednosti težine i upotrebljavaju se isključivo za umjeravanje mase i određivanje mase za mase unutar tog raspona. Međutim, komparatori mase s punim rasponom vrlo su svestrani uređaji i mogu se upotrebljavati ne samo za određivanje težine, već i za općenite primjene u vaganju, osobito za vaganja malih uzoraka i velikih opterećenja tare ili kada je potrebno kombinirati velike i male kvalitete uzorka u jednom postupku vaganja. Lokalni predstavnik tvrtke METTLER TOLEDO može vam dati besplatnu preporuku GWP® Recommendation da biste utvrdili koji je komparator mase najbolji za vaše potrebe.

Koja je razlika između vaganja i komparacije mase?

U uobičajenom postupku vaganja vaga se umjerava, a rezultat težine bilo kojeg predmeta stavljenog na vagu mjeri se od nula g. Taj se postupak zove „apsolutno vaganje”. Komparacija mase, koja se koristi za umjeravanje utega, specifična je vrsta diferencijalnog vaganja u kojoj referentna točka nije umjerena vaga, već referenti uteg s kojom se uspoređuje kontrolni uteg. Zato se ova vrsta vage naziva komparatorom mase. Prilikom umjeravanja kontrolnog utega, referentni uteg s kojom se uspoređuje mora od njega biti precizniji za barem jedan razred preciznosti. Međutim, referentni se uteg mora umjeriti i u odnosu na drugi uteg u još višem razredu preciznosti. Tim se lancem usporedbi omogućuje metrološka sljedivost do definicije kilograma na temelju Planckove konstante.

Za što mogu upotrebljavati komparator mase?

Primarna primjena komparatora mase jest umjeravanje mase. Za utege nižeg razreda, posebno razreda M1 do M3, F1 i F2, ručni komparatori mase daju dovoljno točne rezultate. Za utege razreda E1 ili E2 preporučuje se robotski ili automatski komparatori mase jer je kod njih nesigurnost u mjerenju značajno manja. To je većinom zato što operater nema utjecaj na mjerenje. U nacionalnim mjeriteljskim institutima (NMI), koji teže mjerenjima s najmanjom nesigurnošću, upotrebljavaju se vakuumski komparatori mase ili komparatori mase s konstantnim tlakom jer oni omogućuju mjerenja u stalnim uvjetima. Mogu se ukloniti utjecaji poput zemljopisne nadmorske visine, uzgona zraka i vremenskih uvjeta. Nacionalni mjeriteljski instituti i mjeriteljski istraživački centri upotrebljavaju komparatore mase za znanstvena istraživanja za mjerenje vrlo malih promjena mase ili sile.

Osim primjena u mjeriteljstvu, komparatori mase mogu se upotrebljavati u bilo kojoj industriji u kojoj učinkovitost uobičajene vage ne zadovoljava zahtjeve preciznosti od kupca ili primjene. U tim se primjenama komparatori mase nazivaju i vagama s boljom učinkovitosti. Neke od tipičnih industrijskih primjena su sljedeće:

  • Receptura: kada su razine tolerancije niske i vaganjem bi se narušio raspon sigurnog vaganja standardne vage
  • Diferencijalno vaganje: kada je razlika u masi vrlo mala i uobičajena vaga ne može pružiti pouzdane rezultate (razina je nesigurnosti previsoka u usporedbi s razlikom u masi koja se mjeri).
  • Punjenje plinom: teške boce s plinom pune se s relativno malom masom plina.
  • Ogrebotine: za ispitivanje maziva, analizira se abrazija na zupčanicima nakon rada motora tijekom određenog vremenskog razdoblja.
  • Mjerenje sile: kada mjerna ćelija kompenzira primijenjenu silu.

Koja je razlika između komparatora mase i vage?

Komparator mase i vaga imaju isti dizajn i rade na temelju istih načela. Razlika između komparatora mase i vage je u učinkovitosti, osobito u očitanju i ponovljivosti.

U ovoj su tablici prikazane razlike u očitanju i ponovljivosti za kapacitet od 1 kg:

VagaOčitanjePonovljivost
Tehnička vaga XPR1203S1 mg0,4 mg
Ručni komparator mase XPR2004SC0,1 mg0,25 mg
Komparator mase s određenim rasponom AX10050,01 mg0,02 mg
Automatski komparator mase AX10060,001 mg0,002 mg
Komparator mase s vakuumom / stalnim tlakom M_One0,0001 mg0,0005 mg

 

Specifikacije za uobičajene laboratorijske vage određene su sljedećim glavnim svojstvima: ponovljivost (RP – „repeatability”), ekscentričnost (EC – „eccentricity”), nelinearnost (NL – „nonlinearity”) i osjetljivost (SE – „sensitivity”). Međutim, s obzirom na to da se umjeravanje utega provodi diferencijalnim vaganjem, komparatori mase imaju dodatnu specifikaciju, ponovljivost diferencijalnog vaganja ABA (RP ABA).

Trebam li umjeriti svoj komparator mase?

Prema propisima, komparator mase koji se upotrebljava samo za umjeravanje utega ne treba se umjeriti. To je zato što se kontrolni uteg uspoređuje s referentnim utegom; referenti je uteg umjeren i njime se osigurava sljedivost do BIPM-a i definicije kilograma. Međutim, u svrhu zaštite ulaganja i osiguranja stalno visoke mjerne učinkovitosti, METTLER TOLEDO preporučuje rutinsko provođenje preventivnog održavanja.

Kada se komparatori mase upotrebljavaju za druge primjene, ključno je primijeniti iste standarde kvalitete na svoju vagu komparator mase XPR-C koje biste primijenili na bilo koju drugu analitičku ili tehničku vagu.

Videozapis o redefiniciji 1 kilograma

Videozapis o redefiniciji 1 kilograma