Microgram weight single 0.2mg C

Pojedinačni žičani uteg u aluminijskoj/plastičnoj kutiji s certifikatom o kalibraciji

Broj artikla: 30080146

Zahtjev za ponudu
Specifikacije - Microgram weight single 0.2mg C
Dizajn
Žica
Gustoća ρ
Dopušteno odstupanje
5 µg
Umjerni certifikat
Da
Kućište
Aluminijsko kućište (uključeno)
Materijal
Aluminij
Priložena dodatna oprema
Ne
Nominalna vrijednost
0,2 mg

Dodatna oprema

Potrošni materijal

Softver

Zatražite ponudu
Microgram weight single 0.2mg C